Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

BÀI 31
TIẾT 125 – 126
LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO.
A – MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
- Thông qua thực hành, biết ứng dụng các văn bản báo cáo, đề nghị vào các tình
huống cụ thể, nắm được cách thức làm hai loại văn bản này.
- Thông qua các bài tập trong sách giáo khoa để tự rút ra nhiều lỗi thường mắc phương
hướng và cách sửa chữa các lỗi thường gặp khi viết hai loại văn bản trên?
B – CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Nghiên cứu soạn bài cộng tài liệu tham khảo.
Học sinh ôn lý thuyết văn bản đề nghị và báo cáo.
C – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ
? Nêu đặc điểm của văn bản đề nghị và văn bản báo cáo?
3. Bài mới:
I. So sánh hai loại văn bản báo cáo và đề nghị
Giáo viên hướng dẫn
Dựa vào các bài đã học tiết 111, 116, 120 em hãy cho biết sự giống và khác nhau giữa
văn bản báo cáo và văn bản đề nghị.
Học sinh thảo luận và trả lời

1. Giống nhau:


a) Về mục đích:
- Văn bản đề nghị: Đề đạt nguyện vọng.
- Văn bản báo cáo: Trình bày những kết quả đã đạt được.
b) Về nội dung:
- Văn bản đề nghị: Ai đề nghị? Đề nghị ai? Đề nghị điều gì?
- Văn bản báo cáo: Báo cáo ai? Báo cáo vấn đề gì? Kết quả như thế nào?
Giáo viên chốt: Chú ý viết đúng thứ tự các mục trong mỗi văn bản.
II. Luyện tập.
Bài tập 1: Hãy nêu một tình huống thường gặp trong cuộc sống mà em cho là phải làm
văn bản đề nghị và một tình huống phải viết báo cáo.
Giáo viên gọi học sinh trả lời. Giáo viên uốn nắn, sửa chữa.
Bài tập 2: Từ tình huống cụ thể đó, hãy viết một văn bản đề nghị và một văn bản báo
cáo (chuẩn bị ở nhà để trình bày trước lớp).
Giáo viên gọi học sinh đọc bài làm đã chuẩn bị ở nhà để trình bày.
- Lưu ý: Viết theo đúng trình tự của văn bản đề nghị hay báo cáo.
Cả lớp nhận xét – phân tích, chỉ ra các lỗi và cùng tập sửa chữa các lỗi đã
mắc phải. Kết hợp làm bài tập 3.
Chỉ các chỗ sai trong việc sử dụng văn bản sau đây:
a) Do hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, một học sinh viết báo cáo xin nhà
trường miễn giảm học phí.
- Giáo viên gọi học sinh chỉ ra chỗ sai.
- Trường hợp này viết báo cáo không phù hợp, trong tình huống này phải viết đơn
để trình bày hoàn cảnh gia đình và đề đạt nguyện vọng của mình.


- Cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia
đình thương binh liệt sĩ và bà mẹ Việt Nam anh hùng. Một học sinh thay mặt lớp đã viết
giấy đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm về những việc làm trên.
? Gọi học sinh nhận xét?
4. Củng cố:
? Nhắc lại trình tự làm văn bản đề nghị và báo cáo?
? Dặn học sinh học bài?
5. Dặn dò: Học thuộc bài.
6. Đánh giá:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×