Tải bản đầy đủ

Tiểu luận xử lý sai phạm về việc gian lận hồ sơ trong xét tuyển viên chức tại thành phố b, năm 2019

LỜI NÓI ĐẦU
Tuyển dụng là một hoạt động diễn ra trong thời gian ngắn nhưng lại
ảnh hưởng lâu dài tới sự tồn tại và phát triển của một đơn vị. Có thể coi
hoạt động này như việc người nông dân chọn những hạt giống tốt nhất để
gieo trồng trên mảnh ruộng của mình. Việc tuyển dụng công chức, viên
chức cũng vậy, nếu tuyển dụng được thực hiện có hiệu quả sẽ là cơ sở để
xây dựng một đội ngũ công, viên chức có trình độ, năng lực đóng góp quan
trọng cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và cho đất nước.
Quá trình thi tuyển, xét tuyển viên chức yêu cầu phải tổ chức công
khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật. Tuy nhiên có địa phương việc
thực tuyển dụng viên chức còn thiếu chặt chẽ đã dẫn đến có ứng viên tuyển
dụng lợi dụng kẽ hở và đã có nhiều hành vi vi phạm quy chế tuyển dụng và
thậm chí là vi phạm pháp luật như: Sử dụng các loại văn bằng, chứng chỉ
không phải của mình hoặc các văn bằng chứng chỉ giả để ứng tuyển vào
trong các cơ quan nhà nước, nâng ngạch, nâng bậc lương, thậm chí nhiều
lần làm hồ sơ tham gia thi, xét tuyển và trong suốt quá trình công tác mà
không bị cơ quan nào phát hiện.
Như trường hợp tại thành phố B của tỉnh H là một ví dụ. Trong quá
trình xét tuyển viên chức cho ngành giáo dục của thành phố cho năm học
2011-2012, có giáo viên dự tuyển đã có hành vi gian lận trong hồ sơ bằng
việc sửa chữa bảng điểm kết quả học tập để trúng tuyển. Sau đó 4 năm, tới

năm 2012 Uỷ ban nhân dân thành phố B đã nhận đơn của một công dân
khiếu nại rằng kết quả thi tuyển có gian lận khi mà bản thân có điểm số kết
quả học tập cao hơn nhưng lại bị loại. Điều này đã cho thấy vai trò quan
trọng trong công tác thẩm định hồ sơ trong quá tình xét tuyển viên chức.
Đó là việc làm quan trọng đầu tiên trong quá tình tuyển dụng để tránh đảm
bảo tuyển được những người thực tài và từ đó có cơ sở để đánh giá, sắp

1


xếp, phân công công việc phù hợp với từng cán bộ công viên chức. Là một
cán bộ, công chức đang công tác trong cơ quan quản lý nhà nước của
tỉnh H em đã được tiếp cận và tìm hiểu sự vụ việc trên. Em quyết định
lựa chọn đề tài “xử lý sai phạm về việc gian lận hồ sơ trong xét tuyển
viên chức tại Thành phố B, năm 2016” làm đề tài tiểu luận cuối khóa
của lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chương trình chuyên
viên tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ. Trong quá trình trình bày và
xử lý tình huống không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của các thầy cô đề tiểu luận của em được hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !

2


MỞ ĐẦU
1. Nhận thức chung
Qua thời gian học tập, được bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước
chương trình chuyên viên, được thầy, cô giáo của trường Chính trị Nguyễn
Văn Cừ truyền đạt những kiến thức chung và kỹ năng về quản lý hành
chính Nhà nước, đây là những nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho
người cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ, đã giúp cho tôi nhận
thức được nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn mới trong công tác quản lý
hành chính nhà nước. Đồng thời, tôi nhận thấy muốn đạt được hiệu quả cao
trong công tác quản lý, cần phải nhạy bén, nắm chắc các văn bản quy phạm
pháp luật và các văn bản dưới Luật, vận dụng sáng tạo, kết hợp linh hoạt
với thực tiễn cuộc sống để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ
được giao làm sao cho có tình, có lí nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với quy
định pháp luật của Nhà nước hiện hành.
2. Lý do chọn tình huống.


Tuyển chọn nhân lực chuyên môn có chất lượng là công việc quan
trọng mà mọi tổ chức đều phải chú trọng thực hiện bởi con người là nguồn
lực quý giá nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của một của một đất
nước. Từ phạm vi quốc gia đến từng cơ quan, đơn vị của nhà nước hoặc các
tổ chức sản xuất, kinh doanh đều phải xây dựng chiến lược, kế hoạch thu
hút người tài về làm việc. Các đơn vị sự nghiệp công lập tại Việt Nam cũng
không thể đứng ngoài hoạt động này. Các đơn vị sự nghiệp công lập đang
đóng vai trò chủ đạo trong việc cung cấp những dịch vụ công thiết yếu cho
xã hội trên hầu khắp các lĩnh vực như giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học,
thông tin, truyền thông... Với đặc thù của hoạt động cung cấp dịch vụ, các
đơn vị này cần thiết phải sử dụng một lực lượng lớn nhân lực có trình độ
chuyên môn kỹ thuật, được đào tạo nghiêm túc qua hệ thống trường lớp.
Thực tế, các đơn vị này đang nắm giữ một số lượng nhân lực có trình độ
chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm hơn so với bất kỳ hệ thống cơ quan,
đơn vị nào khác. Tuy nhiên hiện nay tại một số địa phương hoạt động tuyển
3


dụng chưa được thực hiện chặt chẽ đã xảy ra hiện tượng gian lận hồ sơ
trong việc tuyển dụng viên chức làm mất tính công bằng của việc tuyển
dụng và dẫn đến có những người chưa đủ năng lực thì trúng tuyển và người
thực tài nhưng lại không được tuyển dụng, làm lãng phí nguồn nhân lực
chất lượng của đất nước . Tiếp cận với tình huống thực tế này và thấy mức
độ cấp thiết cần phải giải quyết, xử lý để đưa ra biện pháp khắc phục nên
em đã chọn đề tài tiểu luận “xử lý sai phạm về việc gian lận hồ sơ trong
xét tuyển viên chức tại Thành phố B, năm 2016”
3. Mục đích nghiên cứu.
Từ việc phân tích tình huống gian lận hồ sơ trong xét tuyển viên
chức tại thành phố B để tìm ra những mâu thuẫn, bất cập trong công tác
tuyển dụng viên chức của thành phố. Từ đó đưa ra những phương án, biện
pháp khắc phục cho tình huống của thành phố B nhưng đồng thời chỉ ra
những tác động của cơ chế, chính sách, pháp luật tới thực tiễn hoạt động
tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay. Từ đó đưa
ra một số giải pháp và kiến nghị về mặt cơ chế, chính sách pháp luật để
nâng cao hiệu quả hoạt động này.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Nghiên cứu tình huống sai phạm trong gian lận hồ sơ xét tuyển viên
chức trong ngành giáo dục của thành phố B. Lỗi sai phạm đã xảy ra từ năm
2011 nhưng tới năm 2016 mới được phát hiện và tiến hành xử lý.
5. Kết cấu của Tiểu Luận.
Tiểu luận gồm ba phần:
+ Phần thứ nhất: Nêu tính cấp thiết, mục đích, phạm vi nghiên cứu
của tình huống sai phạm trong gian lận hồ sơ xét tuyển viên chức của thành
phố B.
+ Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề của tình huống đặt ra.
+ Phần thứ ba: Kết luận

4


GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
1.1. Hoàn cảnh xảy ra tình huống
Thành phố B là một thành phố thuộc tỉnh miền trung có điều kiện
kinh tế đang có những bước phát triển đáng kể với nhiều chính sách kinh tế
- xã hội mới, các lĩnh vực trong đời sống xã hội cũng được quan tâm hơn
trước. Trong đó phải kể đến là công tác giáo dục & đào tạo. Nhiều trường
lớp được chỉnh trang, xây dựng, mở rộng và nhu cầu về đội ngũ giáo viên
có chất lượng càng được quan tâm hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên do nhu cầu rất cấp thiết dẫn tới quá trình tuyển dụng và
xét tuyển viên chức giáo viên chưa được chặt chẽ, công tác quản lý hồ sơ
đầu vào có phần bị buông lỏng, việc quản lý, kiểm soát hồ sơ, văn bằng
chứng chỉ của cán bộ giáo viên chưa thực sự đúng quy định. Vì vậy trong
quá trình xét tuyển viên chức đã có trường hợp giáo viên sửa chữa kết quả
học tập để làm hồ sơ xét tuyển mà nhà trường, các cấp các ngành không hề
hay biết.
1.2. Diễn biến của tình huống.
Cùng thời điểm đó Lãnh đạo thành phố B nhận được thông tin của
người đã tham gia xét tuyển viên chức trong đợt xét tuyển giáo viên cho
năm học 2011-2012 của thành phố. Cụ thể như sau: Ngày 12/10/2016, chị
Phạm Thanh Hằng, hiện trú tại khu phố 3, phường Q, thành phố B, tỉnh H
đã có đơn khiếu kiện có nội dung tố cáo kết quả xét tuyển giáo viên tại Hội
đồng tuyển dụng viên chức thành phố B năm 2011 là có sai phạm, gian lận.
Cụ thể: Thầy giáo Mai Danh Đoàn hiện đang công tác tại trường Trung học
phổ thông (THPT) Phú Xuân thực chất chỉ có điểm trung bình chung toàn
khóa tại Trường Đại học Nghệ thuật Huế là 7,48 nhưng đã trúng tuyển viên
chức với kết quả điểm trung bình công bố là 7,86; trong khi chị Hằng cũng
tốt nghiệp hệ đại học chính quy như thầy Đoàn và có số điểm trung bình toàn
khóa năm 2006 tại trường này là 7,66 thì bị loại.

5


II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
2. 1. Mục tiêu phân tích tình huống
Phân tích tình huống để tìm ra những sai phạm, bất cập của tình
huống từ đó tiến hành xây dựng, lựa chọn phương án xử lý, rút ra những
bài học kinh nghiệm và giải pháp tránh tái phạm và nâng cao hiệu quả hoạt
động tuyển dụng của thành phố B trong tương lai.
2.2. Cơ sở lý luận.
2.2.1. Các quy định pháp luật liên quan
Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11
năm 2010.
Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử ý kỷ
luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ngày
06/4/2012
Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển
dụng, sử dụng và quản lý viên chức ngày 12/4/2012.
2.2.2. Một số khái niệm
* Khái niệm viên chức
Khái niệm viên chức được sử dụng trong các văn bản quy phạm pháp
luật thay đổi theo từng thời kỳ tuỳ thuộc vào quan điểm của nhà nước về
đội ngũ này. Hiến pháp 1992 sử dụng cụm từ "cán bộ, viên chức" để chỉ
chung những người làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập (Điều 8). Theo đó, viên chức là một khái niệm rất rộng, "có khi
dùng để chỉ một phạm vi rộng lớn những người làm việc trong cả bộ máy,
tổ chức nhà nước". Viên chức theo cách hiểu ở trên không được sử dụng
nguyên nghĩa trong các ăn bản quy phạm pháp luậtcó hiệu lực thấp hơn.

6


Tại Pháp lệnh Cán bộ, công chức ban hành năm 1998, cụm từ được sử
dụng là "cán bộ, công chức". Khi Pháp lệnh được sửa đổi, bổ sung năm
2003, lần đầu tiên viên chức được tách riêng thành một nhóm, phân biệt với
công chức. Điểm d, điều 1 Pháp lệnh quy định viên chức là "những người
được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch viên chức hoặc được giao giữ
một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức
chính trị, tổ chức chính trị - xã hội". Theo quy định này, viên chức là một
nhóm nhỏ thuộc một tập hợp lớn hơn là cán bộ, công chức. Hai đối tượng
công chức và viên chức tiếp tục có sự thay đổi tại hai đạo luật mới ban
hành là Luật Cán bộ, công chức 2008 và Luật Viên chức 2010. Đối tượng
là công chức được liệt kê một cách rõ ràng hơn tại Nghị định 06/2010/NĐCP ngày 25/01/2010 của Chính phủ. Người lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công
lập trước đây được xếp vào đối tượng viên chức thì nay chuyển sang nhóm
đối tượng công chức. Luật Viên chức định nghĩa: "Viên chức là công dân
Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự
nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương
của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật".
Qua định nghĩa trên, có thể nắm bắt được những đặc điểm cơ bản
của viên chức như: mang quốc tịch Việt Nam, được ký kết hợp đồng làm
việc theo vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập và hưởng lương từ
nguồn thu của đơn vị.
Viên chức là những người làm công việc thuần tuý về chuyên môn
như giảng dạy, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, cung cấp thông tin...
tại các đơn vị sự nghiệp công lập, không trực tiếp tham gia vào công tác
quản lý nhà nước. Hoạt động nghề nghiệp của viên chức nhằm thực hiện
việc cung cấp những dịch vụ công thiết yếu, cung cấp cho người dân các sản
phẩm "phi hiện vật", dựa trên "kỹ năng nghiệp vụ, mang tính nghề nghiệp
cao". Với tính chất công việc như vậy, mọi hoạt động nghề nghiệp của viên

7


chức đòi hỏi tính chuyên nghiệp, chính xác, như một chuyên gia. Theo thống
kê, hiện nay có khoảng trên 1,6 triệu viên chức đang làm việc tại các đơn vị
sự nghiệp công lập. Đây là lực lượng lao động đông đảo, góp phần vào việc
thực hiện các chính sách kinh tế, xã hội mà nhà nước đề ra. Việc phân biệt rõ
ràng đối tượng nào là viên chức tạo cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý cho các
quy định liên quan tới tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
* Khái niệm tuyển dụng
Hiểu một cách đơn giản thì tuyển dụng là lựa chọn người để làm
việc. Với ý nghĩa như vậy, bất kỳ một cơ quan, đơn vị nào có nhu cầu sử
dụng nhân lực thì đều phải tiến hành hoạt động tuyển dụng. Trong nền kinh
tế thị trường có sự cạnh tranh nhiều mặt giữa các đơn vị, việc tuyển dụng
nhân lực còn được nâng lên thành tầm chiến lược, nghệ thuật.
Tuyển dụng viên chức có những điểm khác biệt so với tuyển dụng
nhân lực tại các đơn vị ngoài công lập. Cùng là việc lựa chọn người xứng
đáng nhất, phù hợp nhất nhưng tiêu chuẩn, phương thức tuyển dụng ở hai
khu vực khác nhau. Tuyển dụng nhân lực tại khu vực ngoài công lập không
nhất thiết phải theo một khuôn phép được quy định sẵn, đơn vị tuyển dụng
có thể tự đặt ra tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển, kết quả cuối cùng mà
họ mong muốn là lựa chọn được người phù hợp nhất cho công việc. Đây
cũng là mục đích trong tuyển dụng viên chức, tuy nhiên việc tuyển dụng
phải tuân theo những quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; điều
kiện, phương thức, thủ tục tuyển dụng có sự chặt chẽ hơn. Điều này được
lý giải bởi viên chức là người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập,
các đơn vị này thực hiện hoạt động nhằm phục vụ công tác quản lý nhà
nước, sử dụng ngân sách nhà nước trong các hoạt động nên việc tuyển
dụng phải theo những quy định chặt chẽ.

8


Theo quy định hiện nay thì tuyển dụng viên chức khác với tiếp nhận.
Tuyển dụng là lựa chọn một người mới trở thành viên chức, còn tiếp nhận
là việc nhận một người đang là viên chức hoặc công chức tại một cơ quan,
đơn vị khác của nhà nước tới làm việc.
Tuyển dụng viên chức trên cơ sở các quy định của pháp luật hành
chính, tuy nhiên cũng không được trái với các quy định của pháp luật lao
động. Xét cho cùng, viên chức cũng là người lao động, làm việc cho đối
tượng sử dụng lao động đặc biệt. Vì vậy, những quy định về độ tuổi tuyển
dụng, thủ tục tuyển dụng, hợp đồng làm việc cũng phải dựa trên cơ sở
những nguyên tắc của pháp luật lao động.
* Điều kiện tuyển dụng viên chức
Điều kiện đầu tiên là người được tuyển dụng phải có trình độ chuyên
môn theo yêu cầu. Hoạt động chuyên môn của viên chức chủ yếu dựa trên
kỹ năng nghiệp vụ, mang tính nghề nghiệp cao nên người được tuyển dụng
phải được đào tạo bài bản, thể hiện bằng các văn bằng, chứng chỉ do cơ sở
giáo dục cấp hoặc những kỹ năng đặc biệt. Đây là yếu tố quan trọng để xây
dựng một đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, có năng lực.
Thứ hai, người được tuyển dụng phải có tư cách đạo đức. Bởi lẽ,
viên chức làm việc trong tập thể, mọi hành động của viên chức có thể ảnh
hưởng tới uy tín, lợi ích của cả đơn vị. Những hoạt động chuyên môn trong
lĩnh vực giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học đều phải gắn liền với danh dự
nghề nghiệp mà xã hội đã công nhận và tôn vinh. Hơn nữa, viên chức còn
có thể phải chịu những thiệt thòi hơn so với khu vực khác về điều kiện làm
việc, mức thu nhập, cơ hội thăng tiến... nên cần phải có tinh thần cống hiến,
hy sinh.
Thứ ba, người được tuyển dụng phải đạt được yêu cầu về năng lực
làm việc, có khả năng giải quyết được các công việc chuyên môn được

9


giao. Đây là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá chất lượng của một viên
chức cũng như chất lượng công tác tuyển dụng mà đơn vị sự nghiệp công
lập thực hiện. Kiểm tra về năng lực làm việc cũng là nội dung quan trọng
nhất để quyết định kết quả tuyển dụng.
Thứ tư, người được tuyển dụng phải mang quốc tịch Việt Nam, cư
trú tại Việt Nam. Hoạt động chuyên môn của viên chức nhằm phục vụ cho
công tác quản lý nhà nước, nhiều nội dung liên quan đến viên chức hiện
nay vẫn được điều chỉnh bởi pháp luật hành chính nên quy định trên cũng
nhằm bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước đối với lực lượng này.
Thứ năm, người được tuyển dụng phải đạt tới một độ tuổi nhất định.
Khi đạt tới một độ tuổi theo quy định, viên chức có khả năng thực hiện
công việc và chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình. Giới hạn độ
tuổi cũng phù hợp với các quy định về độ tuổi người lao động trong pháp
luật lao động.
Thứ sáu, người được tuyển dụng phải có hồ sơ lý lịch rõ ràng. Đây là
điều kiện để đơn vị sự nghiệp có thể nắm bắt được những thông tin cơ bản
về người dự tuyển, cơ sở để quản lý viên chức. Hồ sơ dự tuyển cũng là một
điểm thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng đối với người dự tuyển.
2.3. Phân tích diễn biến tình huống
2.3.1. Phân tích tình huống
Sau khi làm rõ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh H đã giao cho
phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố B trực tiếp điều tra làm rõ vụ việc.
Thành phố B đã thành lập ban thanh tra tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn
bộ hồ sơ, các loại văn bằng chứng chỉ của toàn bộ thí sinh trong đợt xét
tuyển này. Trong quá trình kiểm tra ban thanh tra thực hiện phép cộng số
học từ bảng điểm kết quả học tập 4 năm của hai người này do Trường Đại
học Nghệ thuật Huế cấp vào tháng 7/2006, đã cho kết quả là thầy giáo

10


Đoàn chỉ có điểm số 7,48 và chị Hằng là 7,66; nhưng không hiểu bằng cách
nào ở phần ghi “điểm trung bình chung học tập toàn khóa” của thầy giáo
Đoàn vẫn “được ghi” kết quả là 7,86.
Trong quá trình điều tra xác minh, thầy giáo Mai Danh Đoàn, tốt
nghiệp ngành sư phạm mỹ thuật khóa 2002 - 2006 tại Trường ĐH Nghệ
thuật Huế đã thú nhận với cơ quan chức năng về hành vi tự sửa nâng điểm
trong bảng điểm do nhà trường cấp để được trúng tuyển trong kỳ xét tuyển
giáo viên tại thành phố B năm 2011. Từ sự thú nhận này cho thấy có nhiều
bất cập trong việc xét tuyển viên chức, công chức tại thành phố B hiện nay.
2.3.2. Phân tích nguyên nhân và hậu quả của tình huống.
Nguyên nhân:
* Nguyên nhân chủ quan
- Thầy giáo Mai Danh Đoàn chưa nắm chắc về chế độ, chính sách
của Đảng và Nhà nước.
- Bản thân thầy giáo Mai Danh Đoàn chưa trung thực trong việc thực
hiện quy chế của ngành, của các cấp và của nhà nước quy định. Tất cả các
nguyên nhân chủ quan trên được thể hiện trong việc thầy giáo Mai Danh
Đoàn tự sửa kết quả học tập để nhằm tạo lợi thế để trúng tuyển làm giáo
viên trường THPT Phú Xuân.
Sự việc trên là bài học kinh nghiệm đối với người dân và cũng là
tiếng chuông cảnh tỉnh về việc làm gian trá, vi phạm đạo đức nhà giáo của
một số ít cán bộ trong ngành giáo dục.
* Nguyên nhân khách quan
Do công tác tuyển dụng đầu vào của các Sở, các ban ngành đặc biệt
việc kiểm soát, kiểm tra hồ sơ bằng gốc đối với ngành giáo dục còn nhiều
bất cập, lỏng lẻo.

11


Việc thanh, kiểm tra của các cấp, các ngành chưa thường xuyên đôi
khi còn mang tính hình thức, qua loa và còn nể nang.
Công tác thẩm định hồ sơ tuyển dụng, quản lý hồ sơ viên chức chưa
chặt chẽ.
Hậu quả:
* Hậu quả về kinh tế
- Làm tổn hao tài chính của nhà nước trong công tác tuyển dụng, bố
trí viên chức của thành phố.
* Hậu quả về xã hội
- Làm mất công bằng cho một số ứng viên dự tuyển trong đợt xét
tuyển bị mất cơ hội nghề nghiệp.
- Gây dư luận không tốt trong xã hội, làm mất lòng tin của nhân dân
trong việc tuyển dụng cán bộ, công viên chức nhà nước.
- Ảnh hưởng đến tâm lý học sinh, phụ huynh về đạo đức của một bộ
phận giáo viên hiện nay, đặc biệt là học sinh trường THPT Phú Xuân.
III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
3.1. Mục tiêu xử lý của tình huống
Để giúp thành phố B tháo gỡ khó khăn trong việc quản lý hồ sơ cá
nhân, các văn bằng, chứng chỉ đầu vào của toàn bộ các cán bộ, viên chức
giáo viên trong nhà trường. Đồng thời xử lý những viên chức sai phạm theo
đúng pháp luật để đảm bảo uy tín của nhà trường, của ngành giáo dục.
3.2. Phương án xử lý tình huống
3.2.1. Phương án 1:
Buộc thôi việc với thầy giáo Mai Danh Đoàn.

12


Kiện toàn lại đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục của thành phố B đặc
biệt những người tham gia công tác tuyển dụng viên chức, chấn chỉnh lại
tác phong làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. Đưa ra những hình thức truy
cứu trách nhiệm cá nhân với những người làm công tác tuyển dụng viên
chức nếu có sai phạm. Cần chú trọng hơn nữa với công tác thẩm định hồ sơ
xét tuyển viên chức và rà soát lại tất cả hồ sơ của các viên chức hiện tại để
phục vụ cho công tác quản lý, bố trí, sắp xếp nhân sự được tốt hơn.
Ưu điểm:
+ Nâng cao được trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho cán
bộ công chức, viên chức giáo viên trong nhà trường. Tạo ra một môi trương làm
việc kỷ luật cao, phòng ngừa những tái phạm trong hoạt động quản lý giáo dục.
+ Xây dựng được đội ngũ cán bộ giàu nhiệt huyết có trình độ, chuyên
môn với quy trình làm việc khoa học.
Nhược điểm:
+ Mất nhiều thời gian trong việc tổ chức lại đội ngũ cán bộ, thời gian
làm quen với công việc mới của đội ngũ cán bộ mới.
+ Có sự xáo trộn trong cơ cấu, tổ chức.
3.2.2. Phương án 2:
Xem xét năng lực thực tiễn, đạo đức, kỷ luật lao động trong quá trình
công tác. Mặt khác thời gian ông Đoàn công tác tại trường THPT Phú Xuân
được 4 năm nên hội đồng kỷ luật lựa chọn hình thức kỷ luật là cảnh cáo và
cho điều chuyển sang vị trí công tác khác.
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ
biến các quy định cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan
để cùng tìm hiểu luật cán bộ, công viên chức hiện nay.

13


Qua 2 phương án mà tôi đưa ra, tôi thấy phương án 1 là phương án
hợp lý. Nó có tác dụng răn đe và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
Đồng thời giải quyết được những bức xúc trong dân cũng như xây dựng uy
tín của công tác xét tuyển viên chức của thành phố. Nó giúp xây dựng, bố
trí, sử dụng đội ngũ viên chức của thành phố một cách khoa học, hiệu quả.
3.3. Tổ chức thực hiện phương án
Thực hiện công văn số: 66/KH-BCĐ ngày 15/3/2016 của Ban chỉ
đạo kiểm tra văn bằng chứng chỉ tỉnh H về kế hoạch thanh kiểm tra, xử lý
việc cấp phát quản lý, sử dụng văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục trên
địa bàn tỉnh.
Lãnh đạo của phòng GD&ĐT của thành phố đã triệu tập cuộc họp tất
cả các phòng ban chức năng của mình để triển khai và đưa ra nguyên nhân
từ đâu, yêu cầu ban thanh tra của nhà trường, làm rõ nguồn thông tin và
đưa ra phương án giải quyết.
Hội đồng kỷ luật được thành lập gồm 3 thành viên: Hiệu trưởng
trường THPT Phú Xuân, Phó hiệu trưởng phụ trách hành chính - nhân sự
và chủ tịch công đoàn trường.
Yêu cầu thầy giáo Mai Danh Đoàn nộp lại toàn bộ hồ sơ, các văn
bằng chứng chỉ có liên quan.
Sau khi đã tập hợp đủ các chứng cứ liên quan. Hiệu trưởng nhà
trường đã triệu tập cuộc họp mở rộng với đầy đủ các thành phần: toàn thể
cán bộ, viên chức của nhà trường, lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố B và
một số khách mời khác để xem xét hồ sơ và đưa ra kết luận ban đầu. Qua
kiểm tra hồ sơ của thầy giáo Mai Danh Đoàn thấy rằng:
+ Tất cả các giấy tờ tùy thân, văn bằng khác đều hợp lệ.

14


+ Riêng có bảng điểm tốt nghiệp đại học ở mục kết quả học tập toàn
khóa bị sửa chữa từ 7,48 thành 7,86.
Với những căn cứ như trên nhà trường có kết luận như sau:
Hồ sơ xét tuyển viên chức của thầy Đoàn có một chứng từ mang tính
quyết định tới việc trúng tuyển viên chức của thành phố B khi lựa chọn
giữa chị Phạm Thanh Hằng và thầy giáo Mai Danh Đoàn vì khi đó hai người
có các điểm số ở các lĩnh vực khác đều như nhau. Đó là bảng điểm kêt quả
học tập tại trường đại học nhưng nó lại không hợp lệ.
Trong buổi họp kiểm điểm thầy Mai Danh Đoàn cũng rất thành khẩn
nhận lỗi, tự kiểm điểm trước toàn đại biểu của buổi họp và tự nhận hình
thức kỷ luật là cảnh cáo với lý do đã công tác giảng dạy tại trường được
hơn 4 năm, đã có gắn bó với trường lớp và học sinh nơi đây. Muốn xin
được tiếp tục công tác tại trường.
Nội dung các cuộc họp kiểm điểm được lập thành biên bản. Trong
biên bản đã có kiến nghị áp dụng hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Mai
Danh Đoàn: Khiển trách, cảnh cáo và buộc thôi việc. Trong 03 ngày làm
việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp kiểm điểm, biên bản cuộc họp kiểm
điểm được gửi tới Chủ tịch Hội đồng kỷ luật là Hiệu trưởng trường THPT
Phú Xuân để tổ chức xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua
ngày 15 tháng 11 năm 2010 và chính thức có hiệu lực vào ngày
01/01/2012.
Căn cứ Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử
lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ban
hành ngày 06/4/2012 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày
25/05/2012.

15


Căn cứ vào kết quả của buổi họp kiểm điểm của Hội đồng kỷ luật
của nhà trường. Hội đồng kỷ luật của gồm 03 người tiến hành bỏ phiếu dự
kiến hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Mai Danh Đoàn như sau:
-

Khiển trách: 0/3 phiếu

-

Cảnh cáo: 1/3 phiếu

-

Buộc thôi việc: 2/3 phiếu
Qua kết quả kiểm phiếu và căn cứ vào các văn bản hướng dẫn, Hội

đồng kỷ luật đề nghị hình thức kỷ luật đối với thầy giáo Mai Danh Đoàn là
buộc thôi việc.
Căn cứ vào kết quả trên, ngày 20/12/2016 Hiệu trưởng trường THPT Phú
Xuân ra quyết định hình thức kỷ luật với thầy giáo Mai Danh Đoàn là: Buộc thôi
việc, thu lại Bảng điểm đã sửa chữa.
* Kết quả thực hiện
Trường THPT Phú Xuân, phòng giáo dục đào tạo thành phố B đã
thực hiện đúng Luật Viên chức số 58/2010/QH12, Nghị định số:
27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và
trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ban hành ngày 06/4/2012.
3.4. Kiến nghị và đề xuất
Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công viên chức làm công tác
tuyển dụng viên chức có chuyên môn cao và quy định về trách nhiệm cá
nhân trong từng hoạt động của công tác tuyển dụng.
Chú trọng hoạt động thẩm định hồ sơ tuyển dụng viên chức, đảm bảo
tính xác thực hợp pháp của các hồ sơ khi bắt đầu tham gia quá trình tuyển
dụng. Sau khi trúng tuyển hồ sơ của các viên chức cần phải được thẩm định
lại một lần nữa rồi tiến hành bố trí, sắp xếp và quản ý hồ sơ.

16


Các cấp có thẩm quyền và ngành chuyên môn cần tăng cường hơn
nữa việc tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý hồ sơ sổ sách bằng
nhiều hình thức, đặc biệt là quản lý bằng công nghệ thông tin.
Định kỳ hằng năm tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra công tác quản
lý hồ sơ sổ sách của các đơn vị.
Vấn đề bổ nhiệm cán bộ quản lý cần hợp lý hơn cả về số lượng cũng
như trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo đáp ứng kịp thời với sự
phát triển của xã hội ngày nay.
Trên đây là nội dung nghiên cứu của đề tài của em, trong quá trình
thực hiện với sự hiểu biết còn hạn chế, thời gian đầu tư không được nhiều.
Mặc dù đã có sự nỗ lực cố gắng của bản thân, song không thể trách khỏi
những hạn chế và thiếu sai sót trong việc nhìn nhận và đánh giá vấn đề. Rất
mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để bài viết của em
được hoàn thiện hơn.

17


KẾT LUẬN
"Hiền tài là nguyên khí của quốc gia", câu nói trên đã khái quát được
tầm quan trọng của người tài đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và là
định hướng cho việc thu hút, sử dụng nhân tài trong hàng trăm năm qua.
Trong giai đoạn hiện nay, câu nói trên vẫn đúng với mọi cơ quan, đơn vị
của nhà nước. Đối với các Đơn vị sự nghiệp công lập, việc cung ứng dịch
vụ công lại càng cần thiết phải sử dụng tới nguồn nhân lực có trình độ cao
về chuyên môn nghề nghiệp. Tuyển dụng viên chức có thực tài trên quan
điểm đức và tài luôn kết hợp chặt chẽ với nhau, người có đủ đức và có tài
năng để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là công việc có ý nghĩa
quyết định tới sự thành công của mỗi đơn vị. Do vậy cần nhận thức được
vấn đề này và chúng ta cần phải làm tốt từ khâu đầu tiên của quá trình
tuyển dụng đó là thẩm định hồ sơ để có những điều chỉnh hợp lý trong
hoàn cảnh điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay.

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11
năm 2010.
2. Nghị định số: 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử ý kỷ luật
viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ngày
06/4/2012
3. Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng,
sử dụng và quản lý viên chức ngày 12/4/2012.
4. Ngô Thành Can (2010), Tuyển chọn, bồi dưỡng người tài năng cho công
vụ, Tạp chí Tổ chức nhà nước, tháng 11.
5. Nguyễn Huy Hoàng (2011), Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự
nghiệp công lập tại nước ta hiện nay (Luận văn thạc sỹ)
6. http://www.chinhphu.vn

19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×