Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 33: Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp)

BÀI 33: CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
PHẦN VĂN BẢN VÀ TẬP LÀM VĂN
I - MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Nắm chắc yêu cầu và cách thức sưu tầm ca dao, tục ngữ địa phương.
- Hiểu rõ hơn về giá trị nội dung, đặc điểm hình thức của tục ngữ, ca dao địa
phương.
II - TRỌNG TÂM KIẾN THỨC
1. Kiến thức
- Yêu cầu của việc sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương.
- Cách thức sưu tầm tục ngữ, ca dao địa phương.
2. Kĩ năng
- Sắp xếp các văn bản đã sưu tầm được thành hệ thống.
- Nhận xét về đặc sắc của ca dao, tục ngữ địa phương mình.
- Trình bày kết quả sưu tầm trước tập thể.
- Học sinh trình bày nội dung, nghệ thuật của những bài ca dao, tập làm văn mà các em
đã sưu tầm
III. Phương tiện
- HS: thống kê, sắp xếp các câu ca dao theo yêu cầu (thứ tự bảng chữ cái
IV. Cách thức tiến hành
- Phát vấn câu hỏi, thảo luận
V. Tiến trình giờ dạy1- Ổn định tổ chức (1’)
2- Kiểm tra bài cũ Kiểm tra phần chuẩn bị của học sinh
3- Bài mới
Hoạt động 1

I. Nội dung
1. Các tổ trưởng, trưởng nhóm thu thập kết quả sưu tầm của
từng tổ viên

4.

2. Biên tập, xếp theo bảng chữ cái
Hoạt động 2

II. Thực hành
- Đọc các câu tục ngữ, ca dao đã sưu tầm
- Chọn câu hay -> giải thích địa danh, tên cây quả, phong tục…
trong các câu trên
- Tập phân tích, bình những câu học sinh yêu thích

Hoạt động 3

III. Đánh giá, khen thưởng
- HS khá -> GV đánh giá, góp ý -> chọn những câu hay, bài giải
thích, bình hay

Củng cố
5. Hướng dẫn về nhà
- Tập đọc diễn cảm các văn bản nghị luận
*. Rút kinh nghiệm
...............…………………………………………………………………………………
...............…………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×