Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 12: Lợn cưới, áo mới

Tiết 53 : Văn bản:

Lợn cới áo mới
( Truyện cời )
1. Mục tiêu bài học:
a. Kiến thức:
- cảm nhận đợc ý nghĩa của văn bản.
- Phê phán nhẹ nhàng những ngời thiếu chủ kiến khi
làm việc không suy xét kỹ khi nghe ý kiến ngời khác.
- Nét độc đáo của nghệ thuật truyện cời: khai thác
cái không bình thờng, cái đáng cời trong cuộc sống.
- Khoe khoang là điều không hay đáng bị chê cời.
- Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật cờng điệu,
phóng đại để chế giễu, phê phán thói xấu khoe khoang.
b. Kỹ năng :
- Rèn kỹ năng phát hiện và bình giá chi tiết trái tự nhiên,
gây cời trong truyện.
- Rốn KN t nhn thc, KN t duy sỏng to..
c. Thái độ : Có ý thức khen chê rõ rệt những hiện tợng
đáng cời trong cuộc sống.
2. Chuẩn bị:

a. GV: Giáo án, tìm hiểu tài liệu, tranh ảnh.
b. HS: Đọc trớc văn bản, soạn bài.
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học: (5p)
TaiLieu.VN

Page 1


a. Kiểm tra bài cũ :
K túm tt vn bn treo bin? Nờu ý ngha truyn?
b. Bài mới: Gii thiu bi.
Hot ng ca thy

Hot ng ca trũ

Kin thc cn t

Hot ng 1: Hng dn c hiu vn bn. (8p)
- Hớng dẫn đọc

I. c-hiu vn bn.

- Tìm hiểu chú
thích:
Phân
biệt
khoe mẽ và khoe của. Nghe -tip thu

1. c.
2. Chỳ thớch.

+ Khoe mẽ: khoe
bề ngoài
+ Khoe của: khoe
của cải vật chất.

Hoạt động II: Hớng dẫn tìm hiểu VB. (17p)
- HD tìm hiểu văn
bản.


- Đọc

II. Tỡm hiu chi tit.

1. Tỡnh hung truyn.
- Tìm hiểu chú
? Truyện "Lợn cới, áo thích
- 2 nhân vật
mới'
có bao nhiêu
nhân vật? Mỗi nhân
- Giống: Tính khoe
vật có nét gì giống
khoang
và khác nhau?
- Khác: + Mức độ

TaiLieu.VN

Page 2


+ Vật đem
- Suy nghĩ, trả lời

khoe:
con lợn (khoe
của)

? Tính khoe mẽ thể
hiện nh thế nào ở
anh chủ nhân chiếc
áo?

áo mới (khoe
mẽ)
2. Anh ỏo mi.
- đứng hóng ở cửa
để đợi ngời khác
khen.

? Điều gì bất ngờ đối
với anh khoe áo? Ngời
- đợi từ sáng tới chiều.
chủ nhân của lợn cới
Suy
nghĩ,
trả
lời
đã khoe của nh thế
Bất ngờ: có ngời đã
nào? Anh ta có điều
nhìn thấy và chú ý
gì đáng cời?
đến anh, nói chuyện
với anh thế nhng hắn
- Suy nghĩ, trả lời ta lại lờ cái áo mới của
anh mà chỉ hỏi (để
khoe) con lợn cới của y.
? Giữa anh khoe lợn
và anh khoe áo mới
3. Anh ln ci.
anh nào khoe khoang
nhiều hơn?
- Anh lợn cới khoe quá
đáng hơn.
? Chúng ta còn cời - So sánh, trả lời
điều gì trong truyện
này?
- Cời sự khoe mẽ và
khoe của trong truyện
này.
- Phát hiện

TaiLieu.VN

+ của không đáng
là bao

Page 3


+ cách khoe
? Nêu ý nghĩa truyện
"Lợn cới, áo mới''?

+ sự đụng đầu của
2 anh thích khoe.
4. í ngha truyn.

- Nêu ý nghĩa

Nờu ngh thut c s
dng trong truyn?

Phê phán thói khoe
khoang,
khoe
mẽ,
khoe của - một tính
xấu phổ biến của ngời đời. Tính xấu đó
làm cho con ngời trở
nên méo mó đáng chê
cời.
5. Ngh tht.

Nờu ngh thut

- Chốt ý, gọi hs đọc
ghi nhớ

Nghệ thuật cờng
điệu, phóng đại đã
làm cho nhân vật tự
bộc lộ bản chất đáng
cời.
* Ghi nhớ ( SGK ).

Hot ng III. Hng dn luyn tp. (10p)
- Đóng vai kể lại câu
chuyện Lợn cới, áo
mới

- Đóng vai

- K din cm li truyn.

- Kể lại chuyện

III. luyện tập.

c. cng c: (3p)
TaiLieu.VN

Page 4


- Kể tóm tắt truyện.
- Nêu nd và ý nghĩa truyện.
d. Dặn dò: (2p)
- Về học nd bài.
- Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của mình sau khi học xong truyện.
- Chuẩn bị văn bản”Mẹ hiền dạy con”.
__________________________________

TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×