Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 10: Danh từ (tiếp theo)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6
BÀI 10 - TIẾT 41: TIẾNG VIỆT: DANH TỪ (TIẾP)
I. Mục tiêu:

Giúp HS.

1. Kiến thức: - Các tiểu loại danh từ chỉ sự vật: danh từ chung và danh từ riêng.
- Quy tắc viết hoa danh từ riêng.
2. Kĩ năng: - Nhận biết danh từ chung và danh từ riêng.
- Viết hoa danh từ riêng đúng quy tắc.
3. Thái độ: - Có ý thức viết hoa danh từ riêng đúng quy tắc.
II. Chuẩn bị:
1. GV: - Đọc và nghiên cứu bài. Bảng phụ ghi ví dụ và bài tập.
2.HS:

- Đọc và nghiên cứu bài theo câu hỏi SGK.

III. Tiến trình tổ chức dạy - học.
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Danh từ có đặc điểm gì?
- Điền vào sơ đồ câm, phân loại danh từ.

GV vẽ sơ đồ câm vào bảng phụ.
2. Các hoạt động dạy - học (35’).
Hoạt động của thầy và trò
HĐ 1: Tìm hiểu danh từ chung và danh từ
riêng.
- HS đọc ví dụ và nêu yêu cầu.

Nội dung kiến thức
I. DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ
RIÊNG ( 15’)
1.Ví dụ ( SGK)
2. Nhận xét

? Điền các danh từ ở câu trên vào bảng phân
loại?
- GV treo bảng phụ -> HS điền

- DT chung: Vua, tráng sĩ, đền thờ, xã làng,
huyện, công ơn.
- DT riêng: Phù Đổng Thiên Vương, Gióng,


Gia Lâm, Hà Nội.
? Nhận xét về cách viết hoa danh từ riêng trong
câu.

- DT riêng viết hoa tất cả các chữ cái đầu tiên
của mỗi tiếng làm thành DT riêng.

? Hãy nhắc lại các quy tắc viết hoa đã học.

- Quy tắc viết hoa.

- HS: Trả lời.

+ Viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam.
+ Viết hoa tên người , tên địa lí Nước ngoài

+ Viết hoa tên người, các cơ quan, tổ chức,
GV chốt: + DT chỉ SV gồm có DT chung và DT các danh hiệu, giải thưởng, huân chương, thì


viết hoa chữ cái đầu câu của mỗi bộ phận tạo
riêng.
thành cụm từ.
+ DT chung là tên gọi của một loại SV.
- Khi viết phải viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi
bộ phận tạo thành tên riêng đó.
- HS đọc ghi nhớ
HĐ 2: Hướng dẫn luyện tập.

* Ghi nhớ ( SGK)

- HS: Đọc và nêu yêu cầu bài tập.

II. LUYỆN TẬP ( 20’)

- GV: Chia nhóm và nêu nhiệm vụ, phát phiếu
học tập.

Bài 1:

+ Nhóm 1: Ghi danh từ chung.
+ Nhóm 2: Ghi danh từ riêng.
- HS: Đại diện nhóm trình bày -> Nhóm khác
nhận xét, bổ sung.
? Tìm danh từ chung và danh từ riêng trong các
câu văn.
- HS: Tìm và trả lời.

? Các danh từ in đậm dưới đây có phải danh từ
riêng không?
-HS: Trả lời.

DT chung

DT riêng

Ngày xưa, miền,
đất, bây giờ, nước,
ta, thần, nồi rồng,
con trai, thần tiên

Lạc việt, Bắc Bộ,
Long Nữ, Lạc
Long Quân.

Bài 2
Các danh từ in đậm ở các câu a,b,c đều là DT
riêng vì chúng được dùng để gọi tên riêng
của một sự vật, cá biệt duy nhất không phải
dùng gọi chung một loại sự vật.
Bài 3: Viết hoa DT riêng
- Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố, Đồng
Tháp, Pháp, Khánh Hoà, Phan Rang, Phan
Thiết, Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc,
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng, Việt Nam,


Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà.
Bài 4: Viết chính tả.
- GV đọc HS viết chính tả.

Năm nay Liên làm lễ sinh nhật lần thứ mười
một. Liên náo nức nói nên những lời nói nôm
na, lời nào cũng non nớt nhưng cảm động.
Liên lấn lướt lời mẹ, nói liền một mạch, nào
là bạn Lê Lan tặng bút, bạn Lê Nam tặng
cặp, bạn Lưu Linh tặng sách.

3. Củng cố ( 3’)
- Nhắc lại quy tắc viết hoa.
- Đọc đoạn văn vừa viết chính tả chú ý phát âm L/N
4. Hướng dẫn học ở nhà ( 2’)
- Đặt câu có sử dụng danh từ chung và danh từ riêng.
- Luyện cách viết danh từ riêng.
- Chuẩn bị cho bài kiểm tra Văn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×