Tải bản đầy đủ

LOP 3 ĐÈ THI HỌC SINH GIỎI

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2012-2013
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3

Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (1 điểm). Điền vào chỗ trống r, d hay gi?
Hoa giấy đẹp một cách …ản …ị. Mỗi cánh hoa …ống hệt một chiếc lá, chỉ
có điều mong manh hơn và có màu sắc …ực …ỡ.
Câu 2: (2 điểm). Tìm 2 từ gồm hai tiếng, trong đó:
- Tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm l.
- Tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm n.
Câu 3: (2 điểm). Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (Cái gì,
Con gì)? Hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào (Làm gì, Là gì)? của
các câu sau:
a. Hoa giấy đẹp một cách giản dị..
b. Để tạo sân chơi cho học sinh giao lưu và thể hiện khả năng ca hát của mình,
trường tiểu học Đồng Phóc đã tổ chức hội thi Giai điệu tuổi hồng.
Câu 4: (2 điểm). Đặt câu phân biệt hai từ trong cặp từ sau: sinh – xinh.
Câu 5: (3 điểm). Điền dấu câu thích hợp vào đoạn văn sau và chép lại cho
đúng chính tả.
Tôi nhận ra mùa hạ bằng cái nắng oi nồng khó chịu cái nắng như vàng hơn
nhiều hơn và kéo dài hơn trên những tán cây lũ ve sầu đang đua nhau kêu ra rả

trong sân trường im ắng hoa phượng bỗng rộ lên một màu đỏ chói chang.
Câu 6: (4 điểm).
Em thương làn gió mồ côi
Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây
Em thương sợi nắng đông gầy
Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng.
(Nguyễn Ngọc Ký)
Em thấy làn gió và sợi nắng trong bài thơ giống ai, đọc bài thơ em thấy tình
cảm của tác giả dành cho những người này như thế nào?
Câu 7: (6 điểm).
Trời nắng chang chang. Bà cụ cứ lầm lụi bới bới, khều khều những thứ rác
rưởi bẩn thỉu để hy vọng tìm thấy những phế liệu cũ nát mà người ta vứt đi.(...)
Hãy viết thêm vào chỗ chấm từ 7 đến 10 câu để hoàn chỉnh đoạn văn kể về
một người lao động chân tay.
----------------------------------------


ĐÁP ÁN CHẤM BÀI THI HSG CẤP HUYỆN LỚP 3
Câu 1: (1 điểm). Điền vào chỗ trống r, d hay gi?
HS Điền đúng mỗi chỗ trống cho 0,2 điểm.
Câu 2: (2 điểm). Tìm đúng mỗi dòng 2 từ gồm hai tiếng cho 1 điểm, trong
đó mỗi từ đúng cho 0.5 điểm. Ví dụ
- Tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm l. lung linh, long lanh, lượt là, lần lượt…
- Tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm n. nõn nà, nũng nịu, nồng nàn, nồng nặc…
Câu 3: (2 điểm). HS gạch đúng một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai
(Cái gì)? Hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Thế nào (Làm gì)? của các
câu như sau:
a. Hoa giấy đẹp một cách giản di. (1,0 điểm).
b. Để tạo sân chơi cho học sinh giao lưu và thể hiện khả năng ca hát của mình,
trường tiểu học Đồng Phóc đã tổ chức hội thi Giai điệu tuổi hồng. (1,0 điểm).
Câu 4: (2 điểm). HS đặt được 1 câu hoặc 2 câu phân biệt hai từ cho 2 điểm.
Nếu HS đặt hai câu khác nhau đúng, mỗi câu cho 1 điểm.
Ví dụ: Mẹ sinh bé Hà đúng hôm mùng 4 Tết, trông bé rất xinh.
Câu 5: (3 điểm). Đoạn văn có 5 chỗ cần dấu câu. Điền đúng các dấu câu
thích hợp vào đoạn văn cho 1,5 điểm. Mỗi dấu đúng cho 0,3 điểm. Chép lại cho
đúng chính tả cho 1,5 điểm. Mỗi chữ viết hoa sau dấu chấm đúng cho 0,5 điểm.
Tôi nhận ra mùa hạ bằng cái nắng oi nồng khó chịu. Cái nắng như vàng
hơn, nhiều hơn và kéo dài hơn. Trên những tán cây lũ ve sầu đang đua nhau kêu
ra rả. Trong sân trường im ắng, hoa phượng bỗng rộ lên một màu đỏ chói chang.
Câu 6: (4 điểm).
- HS nêu được
+ làn gió giống một bạn nhỏ mồ côi không có bạn chơi (1 điểm)
+ sợi nắng giống một người gầy yếu không có ai che chở giúp đỡ…(1điểm)
- HS nêu được tình cảm của tác giả là yêu thương, thông cảm với những
người bạn nhỏ có hoàn cảnh éo le tương tự… (2 điểm)
-> Khuyến khích những bài viết biết khai thác nghệ thuật nhân hoá (làn gió
và sợi nắng được nhân hoá nhờ những từ chỉ đặc điểm và hoạt động của con người
như mồ côi, tìm, ngồi, gầy, run run, ngã) và biết liên kết ý để tạo thành một bài
viết có hồn, tự nhiên, …
Tuỳ theo bài làm của học sinh để xem xét về ý, về câu, về từ, về chữ viết mà
có thể cho điểm lẻ đến 0,25./.
Câu 7: (6 điểm).
HS hình dung để viết thêm được đoạn văn theo đúng yêu cầu, phù hợp với
các câu đã cho, đặc biệt đi sâu vào kể về sự miệt mài lao động và làm nổi bật sự
khắc khổ, vất vả của người lao động chân tay (bà cụ). Bài viết giàu cảm xúc, liên
kết chặt chẽ ý, có điểm riêng biệt, độc đáo tạo được ấn tượng cho người đọc… cho
tối đa 6 điểm.
Tuỳ theo bài làm của học sinh để xem xét về ý, về câu, về từ, về chữ viết mà
có thể cho điểm lẻ đến 0,25./.
---------------------------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×