Tải bản đầy đủ

Đất nước càng có nhiều nhân tài đất nước càng hưng thịnh mặc tử anh chị hãy bình luận về ý kiến trên

Đất nước càng có nhiều nhân tài đất nước càng hưng thịnh Mặc Tử Anh chị
hãy bình luận về ý kiến trên - Ngữ Văn 12
Bình chọn:

Lời nói trên của Mặc Tử là một chân lý hiển nhiên, không thể chối cãi được, bởi không có người tài thì
làm sao ta có thể dựng nước và giữ nước được. Điều này đã được chứng minh một cách hùng hồn
trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc ta."Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm...Anh (chị) hãy viết một bài văn nghị luận trình bày ý kiến của mình về ý nghĩa của câu...Anh (chị) hãy vận dụng kiến thức trong lịch sử, trong cuộc sống hàng ngày để khẳng...
Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của mình về giá trị nội dung tư tưởng của câu ca...

Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học

Sự tồn tại và phát triển của một đất nước từ xưa đến nay đều do những nhân tài mà có được.
Một đất nước hưng thịnh là do những nhân tài tạo nên. Chính vì vậy mà Mặc Tử (một nhà triết
học xưa của Trung Quốc) đã nói: “Đất nước càng có nhiều nhân tài, đất nước càng hưng thịnh”.
Lời nói trên của Mặc Tử là một chân lý hiển nhiên, không thể chối cãi được, bởi không có người
tài thì làm sao ta có thể dựng nước và giữ nước được. Điều này đã được chứng minh một cách
hùng hồn trong lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc ta. Thời nhà Lí, đất nước đứng trước nạn bị
giặc Tống xâm chiếm, người tài Lí Thường Kiệt đã xuất hiện đánh tan quân Tống, giữ vững
quyền độc lập, tự chủ của dân tộc. Đến thời Trần, quân Nguyên Mông lại ào ạt kéo sang nước
ta, muốn biến đất nước ta thành châu, thành quận, thành huyện của bọn chúng thì đất nước ta
lúc bấy giờ lại xuất hiện Trần Hưng Đạo - một nhân tài quân sự - đã lãnh đạo quân và dân ta
đánh tan quân Nguyên Mông, giữ yên bờ cõi. Đến thời nhà Hồ, nhân việc “chính sự phiền
hà” quân Minh thừa cơ gây họa, chúng ồ ạt mang quân sang xâm lược nước ta, vơ vét tài
nguyên của đất nước ta, áp ức, bóc lột đồng bào ta tận xương tủy:
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn
Vùi con đỏ xuống hầm tai vạ
Dối trời, lừa dân đủ muôn nghìn kế
Gây binh kết oán trải hai mươi năm
Bại nhân nghĩa nát cả đất trời
Nặng thuế khóa sạch không đầm núi
Người bị ép xuổng biển còng lưng mò ngọc
Ngán thay cá mập, thuồng luồng
Kè bị đem vào núi đãi cắt tìm vàng
Khốn nỗi rừng sâu nước độc...
(Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi)
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng của đất nước lúc bấy giờ thì lại xuất hiện người anh hùng áo vải Lam
Sơn Lê Lợi đã lãnh đạo quân và dân ta chống quân Minh và đã đưa cuộc kháng chiến ấy đến


thắng lợi hoàn toàn. Đất nước sạch bóng quân thù, nền độc lập tự chủ của đất nước lại một lần
nữa được khẳng định.
Bọn phong kiến phương Bắc đã bao lần xâm chiếm đất nước ta và đã bị quân dân ta nhiều lần
đánh cho tơi bời xiêm giáp, nhưng chúng vẫn không bỏ mộng bành trướng về phương Nam.
Đến cuối triều đại nhà Lê, Lê Chiêu Thống vì chiếc ngai vàng mục nát đã hèn nhát cõng rắn cắn
gà nhà để đất nước ta rơi vào tay quân Thanh xâm lược. Trước hoàn cảnh tăm tối của đất
nước lúc bây giờ thì người anh hùng áo vải Tây Sơn Nauyễn Huệ lại xuất hiện. Với thiên tài
quân sự kiệt xuất, điều binh khiển tướng như thần, Nguyễn Huệ đã có một cuộc tiến binh thần
tốc ra Bắc để tiêu diệt hơn hai mươi vạn quân Thanh giành độc lập về cho đất nước.
Rồi chiến tranh lại nổ ra, kẻ thù từ phương Tây đến, với vũ khí hiện đại, có tiềm năng kinh tế
chúng muốn cướp đất nước ta, đặt ách cai trị lâu dài lên đất nước ta thì thiên tài Nguyễn Ái
Quốc - Hồ Chí Minh lại xuất hiện. Người đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua bao hy sinh gian
khổ để đưa sự nghiệp cách mạng đến ngày toàn thắng, đất nước được thống nhất và đang
vươn mình lên một cách mạnh mẽ với bè bạn khắp năm châu.
Như vậy, không có người tài thì làm sao giữ được đất nước. Hơn nữa không có người tài thì
làm sao làm cho đất nước hưng thịnh được. Người tài càng nhiều thì đất nước càng hưng
thịnh. Trong một đất nước mà có nhiều thầy, cô giáo giỏi thì mới đào đưực những người học trò
giỏi, nhiều kỹ sư giỏi, nhiều bác sĩ giỏi, nhiều nhà khoa học giỏi... Những con người tài giỏi này
sẽ đem những kiến thức của mình để phục vụ đất nước thì đất nước sẽ ngày càng hưng thịnh.
Những nước ngày nay trở thành cường quốc trên thế giới là những nước ấy có người lãnh đạo
tài ba, có những nhà khoa học lớn, đem những kiến thức khoa học vào đời sống để phục vụ
đời sống làm cho cuộc sống của con người nhẹ nhàng hơn, sung sướng hơn, của cải vật chất
dồ
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/dat-nuoc-cang-co-nhieu-nhan-tai-dat-nuoc-cang-hung-thinh-mac-tu-anhchi-hay-binh-luan-ve-y-kien-tren-ngu-van-12-c30a1137.html#ixzz5n1OdNe8rTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×