Tải bản đầy đủ

Phân tích sở thích hành vi khách hàng

-

Tạo 1 nik fb mới vào like toàn bộ các page đối thủ, tạo hoạt động trên nick, vào các wed đối thủ
và tìm kiếm các từ khóa có liên quan đến sản phẩm trên google
Sau 3 đến 5 ngày Vào link : https://www.facebook.com/ads/preferences/ và phân tích sở thích
Vào nick khách hàng đã đặt hàng và cmt phân tích 3 nhóm khách hàng. Phân tích tối thiểu 50
nickTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×