Tải bản đầy đủ

Thế giới phẳng

Thế giới phẳng
Tác giả : Thomas L. Friedman
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 106331
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương

Chương 1

Chương 2

Chương 2 - phần 1

Chương 2 - phần 2

Chương 2 - phần 3

Chương 2 - phần 4Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13 (chương kết)

Thế giới phẳng có tên gốc tiếng Anh là “The world is flat” là một tác phẩm của Thomas L. Friedman – một
biên tập viên chuyên mục ngoại giao và kinh tế của tạp chí New York Times có nh ững tác ph ẩm và
công trình nghiên cứu về vấn đề toàn cầu hoá rất thành công.
Tên
gốc: The
Tác giả: Thomas L. Friedman

world

is

flat

Toàn cầu hóa là chủ đề vốn phức tạp và thu hút sự quan tâm của dư luận với không ít những ý kiến trái ng ược
nhau, được Thomas L.Friedman phân tích một cách độc đáo, với l ập lu ận trung tâm v ề quá trình “tr ở nên
phẳng” của thế giới. Khái niệm “phẳng” ở đây đồng nghĩa với “sự kết n ối”. Những dở b ỏ rào c ản v ề chính tr ị
cùng với những tiến bộ vượt bậc của cách mạng số đang làm cho th ế gi ới “ph ẳng ra” và không còn nhi ều tr ở
ngại về địa lý như trước. Điều này mở ra cho các nước những phương th ức sản xuất kinh doanh, nh ững tình
thế địa chính trị và địa kinh tế hoàn toàn mới.
Thông điệp Friedman chuyển tải không xa lạ đối với nhi ều bạn độc giả. Toàn cầu hoá là hi ện t ượng khách
quan, từng được biểu hiện lẻ tẻ có khi như một trạng hu ống, m ột tiến trình, nh ưng gi ờ đây được nhìn nh ận rõ
nét và khái quát hơn, khi nó trỗi dậy trở thành m ột h ệ th ống qu ốc t ế. Đi ểm m ấu ch ốt ở đây là, đôi lúc d ư lu ận
có dấu hiệu sao nhãng đối với các đòi hỏi mang tính tất y ếu để thúc đẩy toàn c ầu hoá (do s ự ki ện 11/9, cu ộc


chiến tranh Irag hoặc các lý do tương tự), Friedman đã gi ống lên h ồi chuông c ảnh báo r ằng: Toàn c ầu hoá 3.0
thực chất đang ở vào giai đoạn tăng tốc, nó làm cho thế giới chuyển từ cỡ nhỏ xu ống cỡ siêu nhỏ và đồng th ời
san phẳng thế giới. Chúng ta đang sống trong một th ế giới ph ẳng! Trong th ế gi ới này, không ch ỉ các qu ốc gia,
những tập đoàn kinh tế lớn như Dell, IBM, Wal-Mart, mà là các cá nhân ở kh ắp m ọi n ơi trên hành tinh này (ch ỉ
cần kết nối internet và tiếp cận các công cụ của thế giới mới) có th ể c ộng v ới nhau trong nh ững chu ỗi cung
toàn cầu để tạo ra những giá trị gia tăng lớn hơn. Chiếc “bánh” toàn c ầu ngày càng trở nên to hơn nh ưng đồng
thời cũng khó chia hơn….
Xu thế toàn cầu hóa đang là đặc điểm chi phối thời đại, nh ư chính Ngh ị quy ết Đại h ội Đảng C ộng S ản Vi ệt
Nam lần thứ X đã khẳng định. Quá trình chúng ta chủ động hội nh ập qu ốc t ế, mà vi ệc gia nh ập WTO là m ột
biểu hiện, có cả cơ hội lẫn thách thức. Chính vì thế, việc tiếp cận và tham kh ảo nh ững tri th ức đương đại t ừ
những nước đã phát triển về sự chuyển động của thế giới (đang ở bước ngo ặt t ừ “tròn” sang “ph ẳng”, nh ư
cách nói của tác giả) có lẽ sẽ giúp chúng ta có thêm nh ững thông tin b ổ ích để có s ự ch ủ động trong quá trình
hội nhập.
Với mục đích cung cấp và cập nhật những thông tin đang là sự kiện dẫn đầu có giá trị tham kh ảo, xin gi ới thi ệu
tới bạn đọc bản dịch Việt ngữ của THE WORLD IS FLAT – tác ph ẩm được x ếp vào danh m ục sách bán ch ạy
nhất ở Mỹ (kể từ lần xuất bản đầu tiên tháng 4/ 2005, và lần tái bản g ần đây tháng 1/ 2006). Đây là b ản d ịch t ừ
bản sách gốc mới nhất được cập nhật, bổ sung bởi chính tác giả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×