Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 30: Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

BÀI 30 - TIẾT 127: CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ
(TIẾP)
I / Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức:
- Nắm được các loại lỗi viết câu thiếu cả CN – VN, câu sai quan hệ ngữ nghĩa giữa các bộ phận
trong câu.
2. Kĩ năng:
- Tự phát hiện các lỗi đã học và chữa
3. Thái độ:
- Có ý thức làm các dạng bài tập này – tự sửa câu viết sai của mình
II / Chuẩn bị
- Gv: sgk, sgv. Tài liệu tham khảo – giáo án
- Hs: vở ghi - sgk - vở bài tập
III / Tiến trình tổ chức các hoạt đông dạy và học:

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Kiến thức


Hoạt động 1: Khởi động
1. Kiểm tra bài cũ
? Làm bài tập 5/130

- làm bt trên bảng

2. Bài mới

- Nghe và ghi chép

Hoạt động 2: HDHS chữa lỗi trong câu

I – Chữa lỗi trong câu


- Làm bt / 141

- Đọc y/c bài tập

1. Câu thiếu cả CN – VN

- Chỉ ra lỗi sai trong những
câu sau và chữa.

- Chỉ lỗi sai – chữa

a. Thiếu CN – VN

? Câu thiếu CN – VN là do
đâu.

- Suy nghĩ – trả lời

- Mỗi khi..., chúng tôi // rất xúc
động
b. Thiếu CN – VN
 bằng khối óc..., chỉ..., công
nhân xí nghiệp // đã hoàn thành
kế hoạch của cả năm.
- Nguyên nhân: là do viết thừa


thành phần phụ có cùng chức vụ
ngữ pháp hoặc kéo dài trạng ngữ

Hoạt động 3: HDHS chữa câu sai về quan hệ ngữ nghĩa
giữa các thành phần câu

II – Câu sai về quan hệ ngữ
nghĩa giữa các thành phần câu

- Y/c làm bt/141

- Đọc y/c bài tập

- Bá: ta thấy

- Bộ phận in đậm nói về ai?

- Nói về Dượng Hương Thư
- Cấu tạo câu đúng

? Nhận xét gì về cấu tạo
câu?

- Nghĩa sai

? Bộ phận in đậm – ta ntn?

- Trình bày

- Bổ ngữ: Dượng Hương Thư 
thành CN  Hai hàm răng...,
Dượng Hương Thư // ghì
trên...hùng vĩ.

? Nguyên nhân:

- Nguyên nhân: do các bộ phận
trong câu trùng hợp sai ý nghĩa
giống nhau

Hoạt động 4: HDHS luyện tập

III – Luyện tập


- Y/c học sinh làm bt1/141

- Đọc y/c bài tập
- Lên bảng làm

Bài 1/141: Xđ CN – VN trong
những câu sau.

- Y/c học sinh làm bt2/142

- Đọc y/c bài tập

Bài 2/142: Điền CN – VN

+ Y/c học sinh điền

- Điền CN – VN

- Gv nhận xét

- Nghe

- Y/c làm bt3/142

- Đọc y/c bài tập

+ Thảo luận 5’ nhóm lớn

- Thảo luận 5’ – trình bày

- Gv nhận xét – chữa

- Nghe – ghi

- Đặt câu hái - tìm CN –
VN.

Bài tập 3/142: chỉ ra chỗ sai và
nêu cách chữa
a. Thiếu CN – VN
 giữa..., ...cổ kính, hai chiếc
thuyền // đang bơi.
b. ...chúng ta // để bảo vệ vững
chắc non sông gấm vóc.
c. ...ta nên xây dựng bảo tàng
“Cầu Long Biên”
bài 4/142: Chữa lỗi sai

- Y/c làm bt4/142

- Y/c làm bài tập

- Thảo luận 3’ nhóm bàn

- Thảo luận 3’ – trình bày

Câu a – câu ghép

Và chữa lên bảng

- câu đơn: 2 câu

a. Cây cầu đưa những chiếc xe
vận tải nặng nề vượt qua sông,
còi xe rộn rã... yên tĩnh.
b. Cây cầu // đưa ... còi xe // rộn
rã.
c. Thuý vừa mới đi học về...
d. Khi em đến cổng trường thì
Tuấn gọi em và cho em một cây
bút mới.

Hoạt động 5: Củng cố – dặn dò
- Hệ thống lại kiến thức

- Nghe

- Tiết sau luyện tập viết đơn

- Nghe – thực hiện

- Xem ôn tập dấu câuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×