Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Chương trình địa phương

Tiết 139 :

CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG : CHÙA
HƯƠNG NGÀN HỐNG

A – Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức.
- Vẻ đệp, ý nghĩa của một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở địa phương
Hà Tĩnh.
2. Kỹ năng.
- Thực hiện các bước chuẩn bị và trình bày nội dung về di tích lịch sử (danh lam
thắng cảnh) ở địa phương Hà Tĩnh.
- Quan sát tìm hiểu ghi chép thông tin cụ thể về đối tượng.
- Trình bày trước tập thể lớp.
3. Thái độ.
- Có ý thức học tốt môn ngữ văn, say sưa có sáng tạo trong việc viết văn.
B – Chuẩn bị của thầy và trò.
- Giáo viên: Giáo án, sách chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Học sinh: Vở soạn, sách giao khoa.
C – Tiến trình các hoạt động dạy và học.
1. Ổn định tổ chức.

2. Giới thiệu bài.

TaiLieu.VN

Page 1


Hoạt động của GV, HS

Nội dung cần đạt

- GV cùng hai học sinh đọc văn I. Đọc – chú thích
bản
- Lưu ý HS chú thích 1, 2, 11, 15
II. Tìm hiểu văn bản
? Nhận xét về cách tác giả miêu tả - Học sinh thảo luận nhóm
làm nổi bật vẻ đẹp của Chùa
- Đại diện trả lời
Hương ?
- Giáo viên nhận xét, bổ sung
? Tác giả có dùng phương thức tự - Có
sự không ?
? Cụ thể ra sao ?

- Tác giả lần lượt giới thiệu ngôi chùa tồn tại
lâu dài suốt mấy thế kỉ cho đến tận ngày nay.

? Trong khi miêu tả chùa, tác giả - Học sinh trả lời
đã gắn với những sự tích, truyền
- Giáo viên lưu ý sự tích về nàng Diệu Thiện.
thuyết nào ?
? Bài văn đã để lại cho em những - Tự hào, yêu quý danh thắng của quê hương.
ấn tượng, suy nghĩ, cảm xúc gì ?
- Thấy rõ trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ di
sản này.
III – Luyện tập

TaiLieu.VN

Page 2
- Bài tập học sinh đã chuẩn bị ở nhà. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài trình
bày cách hướng dẫn các bạn đi tham quan.
IV – Ghi nhớ.
- Cho hai học sinh đọc ghi nhớ
- Giáo viên dặn học sinh học thuộc.
* Cũng cố bài : Giáo viên cũng cố lại kiến thức bài học.
* Hướng dẫn học ở nhà : HS chuẩn bị cho tiết TLV

TaiLieu.VN

Page 3


Tiết 140 :

CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN ĐỊA PHƯƠNG
(Tiếp)
A - Mục tiêu cần đạt
Giúp học sinh :
- Biết viết môt bài văn miêu tả ngắn gọn có tính thuyết minh, giới thiệu về một
di tích, một thắng cảnh ở địa phương mình.
B - Tiến trình bài dạy.
* Bài cũ :
- Nêu nội dung cơ bản của bài “Chùa Hương Ngàn Hống”.
* Bài mới :
- Giáo viên nêu yêu cầu của tiết học.
- Giáo viên ghi đề ra lên bảng.
Đề ra :
Em hãy tìm hiểu một di tích hoặc một danh lam thắng cảnh ở địa phương em.
Sau đó viết thành một bài văn mang tính thuyết minh giới thiệu để trình bày trước
lớp.
Yêu cầu :
- Học sinh chuẩn bị dàn ý chi tiết.
- Cử đại diện trình bày bài viết của mình trước lớp.
- Giáo viên cùng cả lớp nhận xét, bổ sung.
* Dặn dò : Học sinh tự ôn tập thêm kiến thức về văn miêu tả.
TaiLieu.VN

Page 4


TaiLieu.VN

Page 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×