Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 33: Ôn tập tổng hợp

Giáo án Ngữ văn lớp 6
ÔN TẬP TỔNG HỢP
CHUẨN BỊ CHO BÀI KIỂM TRA TỔNG HỢP CUỐI NĂM
A. Mục tiêu cần đạt:
Giúp học sinh:
- Nắm vững các yêu cầu của 3 phần: Văn, tiếng việt, TLV, chuẩn bị tốt cho bài kiểm
tra tổng hợp cuối năm.
- Tích hợp giữa 3 phân môn ở cấp độ khái quát, hệ thống toàn chương trình một
năm học.
- Luyện kĩ năng khái quát hóa,hệ thống hóa, ghi nhớ.
B. Tiến trình lên lớp:
I. Hệ thống hóa những nội dung cơ bản:
1. Phần đọc, hiểu văn bản:
Học kỳ I: Truyện dân gian
Truyện trung đại
Học kỳ II: Truyện, ký, thơ tự sự, trữ tình hiện đại
Văn bản, nhật dụng.
- Trình bày tóm tắt các điểm chủ yếu của từng loại văn bản.
- Cốt truyện, nhân vật chính, chi tiết, hình ảnh tiêu biểu.
- Nghệ thuật miêu tả, kể chuyện, thứ tự kể, tả, ngôi kể, tả…
- Cách dùng và tác dụng của các biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, đối

lập …
- Chủ đề, ý nghĩa của văn bản.
2. Phần Tiếng Việt:
- Từ: + Từ, nghĩa của từ, hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
+ Danh từ và cụm danh từ.
+ Động từ và cụm động từ.
+ Tính từ và cụm tính từ.
+ Số từ và lượng từ, chỉ đinh từ.
1


Giáo án Ngữ văn lớp 6
- Các vấn đề về câu (tiết 135)
- Các biện pháp tu từ:
+ So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.
3. Phần Tập làm văn:
- Tự sự, kể chuyện:
+ Kể chuyên dân gian.
+ Kể chuyện đời thường
+ Kể chuyện sáng tạo, tưởng tượng.
- Miêu tả:
+ Tả cảnh thiên nhiên.
+ Tả đồ vật và cây cối.
+ Tả người (Chân dung và hành động)
+ Tả cảnh sinh hoạt.
+ Miêu tả tưởng tượng sáng tạo
- Đơn từ:
+ Theo mẫu
+ Không theo mẫu
II. Luyện tập:
- GV hướng dẫn học sinh giải đề kiểm tra tổng hợp trong SGK (trang 164-166)
- GV nhận xét, bổ sung, kết luận.

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×