Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 28: Ôn tập văn miêu tả

Giáo án Ngữ văn lớp 6
Ngày 1 tháng 4 năm 2013
Tiết 119
Ôn tập văn miêu tả
A. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức:
- Sự khác nhau giữa văn miêu tả và văn tự sự; văn tả cảnh và văn tả người.
- Yêu cầu và bố cục của một bài văn miêu tả.
2. Kĩ năng.
- Quan sát, nhận xét, so sánh và liên tưởng.
- Lựa chọn trình tự miêu tả hựp lí.
- Xác định đúng những đặc điểm tiêu biểu khi miêu tả.
3. Thái độ.
- Yêu thích, hứng thú học tập bộ môn
B. Chuẩn bị:
Bảng phụ, giấy A4, bút dạ.
C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học:
1. ổn định tổ chức.
2. Bài cũ: Việc chuẩn bị bài của học sinh.
3. Bài mới:
Hoạt động 1: Tạo tâm thế

* Thời gian: 2'
* Phương pháp, kĩ thuật: Thuyết trình vấn đáp
Các em đã được học về văn miêu tả với những kiểu bài tả người và tả cảnh.
Vậy sự khác nhau giữa văn miêu tả với văn tự sự; văn tả cảnh với văn tả người
như thế nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng hệ thống lại đặc điểm của từng kiểu bài
qua tiết ôn tập này
1


Giáo án Ngữ văn lớp 6
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 2, 3, 4: Tri

Hoạt động của học sinh

Nội dung cần đạt

giác, phân tích, tổng kết.
* Thời gian: 10'
* Phương pháp, kĩ thuật:
quan sát, vấn đáp, thuyết
trình
- Chương trình lớp 6 về
TLV miêu tả, em được
học những đối tượng
miêu tả nào ?

- HS làm việc cá nhân.

- Tả cảnh, tả người

- Có những cách tả người
ntn?

- Tả chân dung

Có những bài văn p2 tả

- Tả người trong hoạt


người và cảnh, ngươì

động.

trong cảnh
-> Thông qua các bài tập
sau, thầy giúp các em ôn
tập những điều cần nắm
vững về văn miêu tả.
Hoạt động 5: luyện tập

-

Bài tập 1:

* Thời gian: 25'
*

Phương

pháp,thuật: Thực hành
GV: VD bảng phụ.

Học sinh đọc

- Đoạn văn trích từ văn
bản nào ? T/g?

- HS trả lời.

* Đoạn văn tả cảnh mặt
2


Giáo án Ngữ văn lớp 6
- Đoạn văn tập trung

trời mọc trên biển rất

miêu tả cảnh gì ? Nhận

hay và độc đáo vì:

xét của em về đoạn văn tả

+ Lựa chọn các chi tiết,

cảnh này?

- Thảo luận.

hình ảnh đặc sắc (thể hiện

- Theo em những điều gì

linh hồn tạo vật).

đã tạo nên cái hay và độc

+ Có những liên tưởng,

đáo cho đoạn văn (lấy

so sánh, nhận xét độc

VD minh hoạ)

đáo.

- Nhận xét cách sử dụng

+ Có vốn ngôn ngữ giàu

từ ngữ của tác giả ?

có, diễn đạt cảnh vật 1
cách sống động, sắc sảo.

- Đoạn văn giúp em hiểu

+ Thể hiện tình cảm, Thái

về Thái độ, tình cảm của

độ của người tả với đối

tác giả với cảnh ntn ?

tượng đựơc tả.
-> Những yếu tố tạo nên
- Đọc yêu cầu bài tập 2

đoạn văn tả cảnh hay.
Bài tập 2: Lập dàn ý cho

- Đối tượng miêu tả ?

HS làm việc cá nhân.

đề văn
* Tả quang cảnh một

- Dàn ý bài văn miêu tả

đầm sen đang mùa hoa

gồm mấyphần ? Nội dung

nở.

từng phần ?

* Dàn ý:

- N1: Mở bài làm nhiệm

1. Mở bài:

vụ gì?

HS thảo luận nhóm, trình + Giới thiệu đầm sen

- N2: Thân bài em sẽ bày, lớp bổ sung.

đang mùa hoa nở.

trình bày miêu tả theo

+ Cảm xúc, tâm trạng của

trình tự nào?

em khi đứng trước đầm
3


Giáo án Ngữ văn lớp 6
- Em sẽ chọn những chi

sen.

tiết tiêu biểu, nổi bật nào?

2. Thân bài:
Tả theo thứ tự KQ -> cụ

- N3: Kết bài em sẽ trình

thể.

bày ntn?

a. Tả khái quát: Cả đầm
sen là màu xanh điểm
trên đó những bông sen
phớt hồng
b. Tả cụ thể:
+ Lá sen: To, tròn xoè
rộng, xanh gió thổi phơi
bụng vàng
+ Bông sen : trắng hồng
+ Đài sen: xanh thẫm, lắc
l trong gió
+ Nụ sen hồng lấp ló
+ Thân sen cứng cáp hơn
+ Hoa sen: ngào ngạt
3. Kết bài:
Suy nghĩ, cảm xúc của

- Nêu yêu cầu bài 3?

em.

- Đối tượng miêu tả trong - HS làm việc cá nhân.

Bài tập 3:

bài tập này?
* Một em bé ngây thơ
- Em sẽ chọn những hình

bụ bẫm đang tập đi, tập

ảnh, chi tiết tiêu biểu đặc

nói.

sắc nào?

+ Khuôn mặt: tròn, sáng,
4


Giáo án Ngữ văn lớp 6
- Gọi 2 học sinh lên bảng, - HS lên bảng trình bày.

hồng

ghi các chi tiết tiêu biểu.

+ Đôi mắt đen

- Em sẽ miêu tả theo trình

+ Cái miệng nhỏ, xinh

tự nào?

+ Hai bàn tay bụ bẫm
+ Đôi chân lẫm chẫm bớc
chập chững
+ Lê la nghịch trên sàn
nhà
+ Giọng nói bi bô, bập bẹ

- Dù làm văn tả cảnh hay

-> kết hợp tả chân dung

tả người em cần nắm - HS thảo luận, trả lời.

với tả hành động.

vững điều gì?
- Làm thế nào để có bài
văn sinh động?
- Điểm giống và khác
nhau giữa văn tả cảnh và
tả người?
- Tiếp tục hoàn thành các bài tập.
- Soạn chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×