Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 6 bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt

Giáo án ngữ văn 6
Bài
Tiết 131
Tuần
Ngày dạy: _________
Tiếng Việt

TỔNG KẾT PHẦN TIẾNG VIỆT
ššš
1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức
- Danh từ, động từ, tính từ; cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
- Các thành phần chính của câu
- Các kiểu câu.
- Các phép tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ.
- Dấu câu:phẩy, chấm, hỏi, chấm than.
1.2. Kĩ năng
- Nhận ra các từ loại và phép tu từ.
- Chữa được các lỗi về câu và dấu câu.
1.3. Thái độ
- Ý thức ôn tập, vận dụng thực hành nghiêm túc.

2. TRỌNG TÂM
- Hệ thống hóa kiến thức đã học trong phần Tiếng Việt
3.CHUẨN BỊ
3.1.Giáo viên : Bảng phụ ghi các sơ đồ cây; Nâng cao Ngữ văn 6.
3.2.Học sinh : Soạn bài + trả lời các câu hỏi vào vở bài tập.
4. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:
4.2. Kiểm tra miệng:
4.3. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ
NỘI DUNG BÀI HỌC
 HS quan sát từng sơ đồ sgk /167, 168
 Đôi với mỗi nội dung kiến thức, hs nhắc lại khái niệm
và cho thí dụ kèm theo.
 GV gợi ý hs tìm từ, đặt câu với những sự việc, hiện
tượng gần gũi trong lớp, trường; với những chủ đề có
tính giáo dục.
 GV cử ban cán sự lớp điều khiển tiết học.
- Hình thức: bốc thăm
- Nội dung: các câu hỏi thuộc kiến thức trọng tâm về
từng bài học.
GV ghi điểm cho những trường hợp tiêu biểu.

1

I. Hệ thống hóa kiến thức:
1. Từ loại :
- Danh từ
- Động từ
- Tính từ
- Số từ
- Lượng từ
- Chỉ từ
- Phó từ
2.
-

Phép tu từ:
So sánh
Nhân hóa


Ẩn dụ


Giáo án ngữ văn 6
3.
4.
II.

Hoán dụ
Các kiểu câu:
Câu đơn
Câu ghép
Câu đơn có từ là
Câu đơn không có từ là
Các dấu câu:
Dấu chấm
Dấu chấm hỏi
Dấu chấm than
Luyện tập:

4.4. Câu hỏi, bài tập củng cố:
- Xác định các từ loại, các phép tu từ, các kiểu câu trong các văn bản.
- Phân tích vai trò của từ loại trong các câu văn.
- Chỉ ra tác dụng của việc sử dụng các phép tu từ, các kiểu câu trong đoạn văn.
- Hướng dẫn hs vẽ sơ đồ tư duy đối với mỗi chủ đề kiến thức.

2


Giáo án ngữ văn 6

4.5. Hướng dẫn tự học ở nhà:
- Tóm tắt kiến thức đã học về tiếng Việt.
- Xem lại các bài tập đã làm ở tùng bài học cụ thể.
5. RÚT KINH NGHIỆM:
Nội dung: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phương pháp: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×