Tải bản đầy đủ

16 bí quyết để hái ra tiền

16 Bí Quyết Để Hái Ra Tiền
Tác giả : Herbert Newton Casson
Thể Loại : Kinh Tế - Quản Lý
Lượt xem : 8136
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
PRC MOBI EPUB Đọc Online

Cuốn sách tuyệt vời dành cho những ai còn đang hoang mang v ới câu h ỏi: làm th ế nào để tôi ki ếm được
tiền
???
Thế giới rộng lớn lắm. Chưa bao giờ thế giới được mở rộng cho ta như ngày nay. Cu ộc chi ến đấu kinh t ế sau
này sẽ là cuộc chiến đấu rất đẹp mắt. Nó sẽ vĩ đại, hùng tráng và s ẽ ở d ưới quy ền đi ều khi ển c ủa m ột phép
tắc nghiêm khốc này của Tạo hoá : Chỉ có những kẻ tài giỏi h ơn hết m ới s ống đợc
16 BÍ QUYẾT ĐỂ HÁI RA TIỀN hay 16 định lý doanh nghi ệp, hy v ọng cu ốn sách s ẽ giúp các b ạn thành công
trong công việc kinh doanh và hành trình giàu có của mình…
(Nguồn

bài

giới


thiệu:

Thuvienlamgiau

-

Nguồn

ebook

tve)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×