Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 9 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chúng kiến hoặc được tham gia

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện :

KỂ CHUYỆN CÓ CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA

I- MỤC TIÊU
1. Rèn kĩ năng nói :
- Kể lại được một lần đi thăm cảnh đẹp ở địa phương ( hoặc ở nơi khác); kể rõ
địa điểm, diễn biến của câu chuyện.
2. Rèn kĩ năng nghe : chăm chú nghe bạn kể nhận xét đúng lời kể của bạn.
II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- Tranh ảnh về một số cảnh đẹp ở địa phương.
- Bảng phụ viết văn tắt gợi ý 2 :
+ Giới thiệu chung về chuyến đi.
+ Chuẩn bị và lên đường ; dọc đường đi . . .
+ Cảnh nổi bật ở nơi đến ; sự việc làm em thích thú . . .
+ Kết thúc cuộc đi thăm ; suy nghĩ và cảm xúc . . .
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động dạy

Hoạt động học


1. Bài cũ :
- Gọi 2 HS lên bảng.
- Nhận xét, ghi điểm.

- 2HS kể lại câu chuyện đã kể ở
tiết KC tuần 8. HS khác nhận xét
bạn kể chuyện.

2. Bài mới :
1- Giới thiệu bài :
-Gv nêu mục đích , yêu cầu của tiết học .
2- Hướng dẫn kể chuyện:
a) Tìm hiểu đề bài :
- Gọi HS đọc đề bài, GV ghi đề bài lên bảng.

- 1 HS đọc đề bài, lớp đọc thầm.

+ Đề bài yêu cầu gì ?

- HS nêu.

TaiLieu.VN

Page 1


- Dùng phấn màu gạch chân các từ : Kể chuyện - Quan sát, theo dõi.
về một lần em được đi thăm cảnh đẹp ở địa
phương hoặc nơi khác.
+ Kể về một chuyến đi thăm quan em cần kể
- Nối tiếp nêu.
những gì ?
- Gọi HS đọc gợi ý trong SGK.
- Treo bảng phụ viết vắn tắt gợi ý 2.
- Kiểm tra việc chuẩn bị nội dung cho tiết học.

- 2 HS nối tiếp đọc gợi ý 1,2 trong
SGK, lớp đọc thầm.
- 2 HS nối tiếp đọc gợi ý 2a,b, lớp


đọc thầm.
- Tổ trưởng báo cáo sự chuẩn bị
của các thành viên trong tổ.

+ Hãy giới thiệu sơ lược về chuyến tham quan - Một số HS giới thiệu câu chuyện
của em cho các bạn nghe ?
sẽ kể cùng với những bức tranh,
ảnh chụp, vẽ nơi đó.
- Nhóm đôi kể cho nhau nghe về
cảnh đẹp cùng với chuyến đi của
- Các nhóm dùng tranh ảnh minh họa về chuyến mình (kết hợp tranh, ảnh minh
đi thăm quan để kể lại chuyến đi đó.
họa).
b) Kể chuyện trong nhóm :

- Nghe góp ý để điều chỉnh cách
kể.
- GV đến từng nhóm nghe kể, hướng dẫn, góp ý.
- Gợi ý các câu hỏi để các em trao đổi về nội -Mỗi HS kể xong có thể trả lời câu
hỏi của bạn hay hỏi bạn về chuyến
dung truyện.
đi .
+ Bạn thấy cảnh đẹp ở đấy thế nào ?
+ Sự vật nào làm bạn thích thú nhất ?
+ Nếu có dịp đi thăm quan bạn có quay trở lại
đây không ? Vì sao ?
+ Kỉ niện nào về chuyến đi làm bạn nhớ nhất ?
+ Bạn mong ước điều gì sau chuyến đi ?
c) Kể trước lớp :

- 10 HS ở các nhóm kể trước lớp,
hỏi và trả lời câu hỏi.

- Tổ chức cho HS kể chuyện và trao đổi về cảnh
- Nhận xét bạn kể chuyện.
đẹp. Ghi nhanh địa danh HS tham quan.
TaiLieu.VN

Page 2


- Nhận xét, ghi điểm, tuyên dương.
- Tổ chức cho HS thi kể.

- 3 HS đại diện 3 tổ tham gia thi
kể chuyện trước lớp, hỏi và trả lời
câu hỏi.

- Nhận xét, ghi điểm.
3- Củng cố , dặn dò :
- Nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực
trong giờ học.

- Nghe

- Dặn HS đọc trước nội dung KC và tranh minh - HS
họa của tiết KC Người đi săn và con nai ở tuần
11 .

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×