Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 12 bài: Kể chuyệnKể chuyện đã nghe, đã đọc

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN
KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I .Mục đích yêu cầu:
-Rèn kĩ năng nói.
-HS kể lại được một câu chuyện đã nghe hay đã đọc có nội dung bảo vệ môi
trường.
-Hiểu và trao đổi được cùng bạn bè về ý nghĩa của câu chuyện,thể hiện nhận
thức đúng đắn về nhiệm vụ bảo vệ môi trường.
II .Đồ dùng dạy –học:
Một số truyện có nội dung bảo vệ môi trường(GV và HS sưu tầm được)
III Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS kể lại 1-2 đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện Người đi săn và con nai;nói
điều em hiểu được qua câu truyện.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài
SGV tr 237
HĐ2:Hướng dẫn HS kể chuyện
Gọi HS đọ y/c đề bài, XĐ nội dung
Kể câu chuyện …..bảo vệ môi

y/c?
trường.
HS nối tiếp nhau đọc 3 gợi ý SGK
Cả lớp đọc thầm theo
-Hãy giới thiệu tên câu chuyện mà
VD : +Thế giới tí hon.
em định kể ?
+Cái cây có cánh buồm đỏ.
_Hãy gạch đầu dòng trên giấy nháp
……..
dàn ý sơ lược của câu chuyện
HS làm VBT
HĐ3:HS tập kể chuyện
-Tổ chức hoạt động nhóm
Kể chuyện trong nhóm
Trao đổi với nhauvề nội dung ,ý
nghĩa câu chuyện.
- Gọi đại diện nhóm kể nối tiếp
Nhóm khác NX
+nội dung câu chuyện
HS có thể hỏivề nội dung ,ý nghĩa
+cách kể chuyện
câu chuyện:
+khả năng hiểu chuyện của người
-ý nghĩa câu chuyện ?
kể .
Bình chọn câu chuyện hay nhất, có ý
HĐ5: Liên hệ thực tế ,củng cố ,dặn
nghĩa nhất, người kể chuyện hấp dẫn-NX tiết học , khen HS kể chuyện
hay.
-Đọc và chuẩn bị trước bài tuần 13

nhất.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×