Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Giáo án Tiếng Việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường
I. Mục đích yêu cầu:
-Mở rộng vốn từ về môi trường và bảo vệ môi trường.
-Viết được đoạn văn có đề tài gắn với nội dung bảo vệ môi trường.
II .Đồ dùng học tập:
Bảng phụ cho bài tập 3
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
Thế nào là quan hệ từ ? VD ? đặt câu ?
Làm BT 4
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1

Lớp đọc thầm theo

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số 1 ,xác

định yêu cầu của bài 1 ?

Cả lớp đọc thầm lần 2

- Tổ chức hoạt động nhóm

+..là nơi lưu giữ được nhiều loại động
vật và thực vật. Rừng nguyên sinh Nam
Cát Tiên là khu bảo tồn đa dạng sinh
học vì rừng có động vật , có thảm thực
vật rất phong phú.

- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả

Nhóm khác bổ sung
Bài 2:

+Hành động bảo vệ môi trường:

HS làm việc cá nhân
Gọi HS trình bày

trồng cây, trồng rừng, phủ xanh đồi
trọc.

GV giải thích thêm nghĩa của 1 số từ

+Hành động phá hoại môi trường:
phá rừng, ….(các từ còn lại )

TaiLieu.VN

Page 1


Bài 3:
Sauk hi HS đọc kĩ đề bài
-Em sẽ chọn tên đề tài của mình?

+VD:

HS làm việc cá nhân

-Phủ xanh đồi trọc

GV giúp HS trung bình, yếu.

-Xả rác bừa bãi

Gọi HS khá trình bày

Lớp NX,bổ sung

HĐ4 :củng cố ,dặn dò

Bình bài hay nhất.

-Về nhà tiếp tục hoàn thành đoạn văn.
-NX tiết học

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×