Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: Hạnh phúc

Giáo án Tiếng việt 5
Luyện từ và câu
MỞ RỘNG VỐN TỪ : HẠNH PHÚC
I.- Mục tiêu:
1.Hiểu được thế nào là hạnh phúc, là một gia đình hạnh phúc. Mở rộng hệ thống
hoá vốn từ về hạnh phúc.
2.Biết đặt câu với những từ chứa tiếng phúc.
3-Giáo dục HS tính nhanh nhẹn,sáng tạo.
II- Chuẩn bị:
-GV:Một vài tờ phiếu khổ to để HS làm BT.Từ điển đồng nghĩa tiếng Việt,
-HS : SGK
III.- Các hoạt động dạy – học:

T/g

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1’ 1) Ổn định: KT đồ dùng HS
4’


2)Kiểm tra bài cũ :
-Gọi lần lượt 2 HSTB nêu bài tập

-2HS làm BT3 của tiết ôn tập
về từ loại tiếng Việt.

-GV nhận xét cùng cả lớp nhận xét.
32’ 3) Bài mới:
1’ a) Giới thiệu bài:Trong tiết học hôm nay, các em - HS lắng nghe.
hiểu được thế nào là hạnh phúc, là một gia đình
hạnh phúc. Các em sẽ được mở rộng vốn từ về
hạnh phúc và biết đặt câu với những từ liên quan
đến chủ đề hạnh phúc.
b) Luyện tập:
10’

Bài tập 1 :*Cho HS đọc yêu cầu bài tập1.

-1HS đọc to, cả lớp lắng nghe.

Bài tập cho 3 ý trả lời a, b, c. cả 3 đều đúng. -HS làm bài cá nhân.
Nhiệm vụ của các em là chọn ra ý đúng nhất trong -HS phát biểu ý kiến.
3 ý đó.
-Cả lớp nhận xét.
-Cho HS làm bài , trình bày kết quả.

TaiLieu.VN

Page 1


GV nhận xét: Ý b là đúng nhất.
11’

*1HS đọc to, lớp đọc thầm.

* Bài tập 2 :Cho HS đọc yêu cầu bài tập 2.
-Các em tìm từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc.
-Các em tìm từ trái nghĩa với từ hạnh phúc.-Các nhóm làm bài- nhóm tra
-Cho HS làm bài theo nhóm (GV phát phiếu cho từ điển để tìm nghĩa của từ ghi
lên phiếu.
các nhóm) , trình bày kết quả.
GV nhận xét và chốt lại những từ đồng nghĩa, trái -Đại diện nhóm lên dán phiếu
nghĩa HS tìm đúng và giải nghĩa nhanh những từ trên bảng lớp.
ngữ vừa tìm được.

-Lớp nhận xét.

+Những từ đồng nghĩa với hạnh phúc: sung
sướng, may mắn…
+Những từ trái nghĩa với hạnh phúc: bất hạnh,
khốn khổ, khổ cực, cơ cực…
* Bài tập 4 Cho HS đọc yêu cầu của BT4
10’

-GV giao việc: Các em đọc lại và chọn 1 trong 4 ý
-1HS đọc to, lớp lắng nghe.
a, b, c, d.
-HS làm bài cá nhân.
-Cho HS làm bài +trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại ý đúng: Ý c (GV nhớ lí -1 vài em phát biểu ý kiến.
giải rõ vì sao chọn ý c).
-Lớp nhận xét.
4) Củng cố, dặn dò:
Yêu cầu HS nhắc lại nghĩa của từ Hạnh phúc .

3’

-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh bài tập
- Chuẩn bị bài sau : Tổng kết vốn từ

HS nhắc lại nghĩa của từ Hạnh
phúc .
-HS hoàn chỉnh bài tập ở nhà

Rút kinh nghiệm:

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×