Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Kể chuyệnKể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Giáo án Tiếng việt 5
KỂ CHUYỆN:
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I.Mục tiêu:
- Kể được một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình theo gợi ý trong sách giáo
khoa.
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: - Bảng lớp ghi sẵn đề bài.
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
A.Kiểm tra bài cũ:
Yêu cầu HS kể lại 1 câu chuyện

Hoạt động của HS
- HS kể lại câu chuyện về những người
đã góp sức chống lại đói nghèo lạc hậu

B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài
2. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nắm yêu

cầu bài

- Một số HS nêu câu chuyện mình sẽ kể

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS

- Cả lợp đọc thầm gợi ý và chuẩn bị dàn
ý câu chuyện

Hoạt động 2: Thực hành kể chuyện và
trao đổi ý nghĩa câu chuyện

- HS kể theo cặp và trao đổi ý nghĩa
câu chuyện
- Mỗi em kể xong có thể trả lời câu hỏi
của bạn

- GV đến từng nhóm nghe HS kể,
hướng dẫn, góp ý.

- Thi kể chuyện trước lớp và nêu ý
nghĩa câu chuyện
- Nhận xét bạn kể: dùng từ, đặt câu
- Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên
nhất, bạn có câu hỏi hay nhất

3. Củng cố dặn dò:

TaiLieu.VN

Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×