Tải bản đầy đủ

xét quy trình giao dich chứng khoán niêm yết tại trung tâm giao dịch chứng khoán

xét quy trình giao dich chứng khoán niêm yết tại trung tâm giao dịch
chứng khoán

Như chúng ta đều biết trong bất cứ một nền kinh tế phát triển nào thị
trường chứng khoán đều đóng vai trò rất quan trọng , đây là kênh tạo ra sự
lưu thông nguồn vốn của thị trường tài chính , dẫn vốn từ nơi dư thừa ( có
dư tiền và muốn đầu tư ) sang khu vực cần vốn ( thiếu tiền để duy trì hay
mở rộng các hoạt động kinh doanh , sản xuất, hay nhu cầu tiêu dùng của cá
nhân ) .Trong một thị trường tài chính chưa phát triển dòng vốn lưu động
rất chậm và khó khăn , nói cách khác khi thị trường tài chính chưa phát
triển mọi hoạt động sản xuất của cá nhân cũng như doanh nghiệp đều
thông qua thị trường tiền tệ ( tức là qua các Ngân Hàng Thương
Mại ).Doanh nghiệp cần vốn đều đi vay từ ngân hàng thương mại , điều
này thật sự nguy hiểm khi nguồn vốn của doanh nghiệp phụ thuộc hoàn
toàn vào việc đi vay ngân hàng , bởi khi các ngân hàng bị xiết chặt tín
dụng hay huy động tiền gủi cao đồng nghĩa với việc nguồn vốn của doanh
nghiệp cũng bị mất và ảnh hưởng thực sự đến hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp .Thêm nữa người dân có tiền ngoài việc gửi tiết kiệm tại
ngân hàng thì còn có thể chọn thêm các kênh đầu tư khác có tỷ lệ sinh lời
cao hơn như vàng hay bất động sản , và thị trường chứng khoán tạo ra
cũng để đáp ứng nhu cầu này .

Có rất nhiều chủ thể tham gia thị trường chứng khoán ( được chia thành 2
nhóm cơ bản là cá nhân và tổ chức ) , TTCK( thị trường chứng khoán ) với
vai trò to lớn của mình luôn phải đảm bảo sân chơi công bằng cho mọi nhà
đầu tư tham gia thị trường với các nguyên tắc công bằng , tập trung và
công khai ( điều này chỉ có trên lý thuyết ).
Chúng ta cùng xem xét quy trình giao dich chứng khoán niêm yết tại
trung tâm giao dịch chứng khoán:

động


Mô tả và giải thích sơ đồ quy trìnhgiao dịch tại trung tâm giao dich:
-

Bước 1: Nhà đầu tư mở tài khoản tại công ty chứng khoán và đặt lệnh mua
bán chứng khoán qua qua tài khoản , có thể dặt lệnh online ( trực tuyến hay
qua tổng đài ).

-

Bước 2: Công ty chứng khoán chuyển lệnh qua đại diện của công ty tại
trung tâm để nhập lệnh vào hệ thống giao dich của trung tâm hay giao dich
trực tuyến là giao dich không sàn ( lệnh chạy trực tiếp vào trung tâm giao
dịch).

-

Bước 3 : Trung tâm giao dich chứng khoán ghép lệnh , và thông báo kết
quả cho công ty chứng khoán .

-

Bước 4: Công ty chứng khoán thông báo kết quả giao dịch cho nhà đầu
tư .

-

Bước 5: Nhà đầu tư nhận chứng khoán (nếu là người mua ) hoặc tiền (nếu
là người bán ) trên tài khoản của minh’


1-Nhà đầu tư mở
tài khoản , đặt
lệnh

tại công ty chứng khoán sau 3 ngày
làm việc kể từ ngày mua bán theo như

5- Nhà đầu tư
nhận kết quả

quy định về thời gian thanh toán bù
2- Công ty
chuyển lệnh vào
hệ thống

3-Trung tâm
giao dich ghép
lệnh

4 –Công ty chúng
khoán thông báo
kết quả

trừ của UBCKNN là T+3 .

Đánh giá quy trình giao dịch tại trung tâm giao dịch hiện nay:
động


Quy trình giao dịch tại trung tâm giao dịch của UBCKNN này đã được triển
khai và áp dụng trong thời gian khá dài, bên cạnh việc tạo ra được những quy
định, các bước thực hiện một cách rõ ràng , thoạt nhìn đây là một quy trình rất
hợp lý tuy nhiên sau nhiều năm hoạt động quy trình này vẫn thể hiện nhiều bất
cập trong khi thực hiện như:
-

Ngay trong bước đầu tiên đã có vài bất hợp lý , trước đây UBCK chỉ cho

mỗi nhà đầu tư mở 1 tài khoản để giao dịch nhằm hạn chế việc hoạt động đầu
cơ thao túng cổ phiếu ( đây thực sự là 1 quan điểm rất sai lầm , vì hoạt động
đầu cơ là không thể thiếu của bất cứ thị trường chứng khoán nào, và chính
hoạt động đầu cơ tạo ra tính thanh khoản của TTCK ).
-

Tại bước thứ 2 ta thấy thực sự có rất nhiều bất cập , nếu các công ty chứng

khoán có quy mô nhỏ tiềm lực yếu thì hệ thống khá yếu và không có khả năng
kết nối không sàn ( liên quan việc các công ty chứng trang bị hệ thống phần
cứng hiện đại để kết nối với hệ thống của trung tâm giao dịch của các sở giao
dịch , tuy nhiên việc đầu tư đòi hỏi chi phí rất lớn ).Nếu kết nối không tốt dẫn
đến việc lệnh mua hay bán của nhà đầu tư không đến được trung tâm giao
dịch .Còn nếu công ty chưa kết nối không sàn với trung tâm giao dịch mà chỉ
có đại diện sàn thì khả năng rủi ro cao vì nhân viên đại diện sàn sẽ không kip
nhập hết lệnh khi số khách hàng của công ty là quá lớn.
-

Bước 3 và 4 không có vấn đề gì quá lớn .

-

Bước 5 tạo ra rất nhiều vấn đề , theo quy định tại thị trường việt nam thanh

toán bù trừ là T+3 ( nhưng thật ra chiều thứ ba chứng khoán hay tiền mới về
tài khoản của nhà đầu tư , nên ngày thứ tư nhà đầu tư mới được phép sử dụng
tiền để mua bán hay mới được giao dịch chứng khoán ), điều này là vô cùng
bất cập và tạo ra sự bất công cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ , mất đi tính minh
bạch và công bằng trên thị trường chứng khoán .
Ví dụ : biên độ giao dịch của sàn TP HCM là 5% và sàn HN là 7%, với
thanh toán bù trừ là T+4 thì nhà đầu tư thực sự gặp rất nhiều bất lợi , vì kể từ
lúc mua( hay bán ) đến lúc chúng khoán về tài khoản của nhà đầu tư (là 4
động


ngày ) nhà đầu tư không thể can thiệp hay làm gì để giảm thiểu rủi ro , nếu
mua tại sàn HN và 4 ngày sau chứng khoán giảm sàn vô hình chung nhà đầu
tư đã mất 28 % giá trị tài sản ( đây có thể coi là kỷ lục) . Ngoài ra mặc dù
UBCKNN luôn có bộ phận giám nhưng hoạt động bán không vẫn diễn ra hay
các khách hàng VIP được phép mua bán T+0 làm méo mó thị trường rất
nhiều.
-

Những thay đổi cần thiết để quy trình thuận tiện hơn:

-

Phần đánh giá cho chúng ta thấy rất nhiều bất cập cho công tác quản lý của

UBCK , của công ty chứng khoán hay công tác quản lý danh mục đầu tư của
các nhà đầu tư tại thị trường Việt Nam , để quy trình này được cải thiện thật ra
không dễ dàng chút nào vì liên quan rất nhiều khâu, ngoài các chính sách thực
sự hợp lý hơn từ UBCKNC các định chế tài chính trung gian chính là các
công ty chứng khoán cũng cần góp phần nâng cao quy trình khớp lệnh khi
quản trị tốt các hoạt động của mình , từ việc nâng cao chất lượng dịch vụ bằng
cách đầu tư cho hệ thống phần cứng đáp ứng tốt hơn cho tốc độ nhập lệnh
khối lượng nhập lệnh ,hiên đại hóa các phần mềm tạo điều kiện cho các khách
hàng dễ dàng sử dụng để tiện giao dịch. Các nhân viên cần nâng cao trình độ
chuyện môn , đặc biệt là các thao tác phải thuần thục chính xác ( việc này
thực hiện qua khâu đào tạo).Quan trọng hơn nữa các nhân viên bộ phận kinh
doanh giao dich cần có tiêu chuẩn đạo đức chuẩn mực vì chúng khoán là
nghành kinh doanh khá đặc thù liên quan trực tiếp rất nhiều tiền , rât dễ sinh
tư lợi cá nhân dẫn đến các tranh chấp.
-

Câu 2:

-

Quản trị sản xuất và tác nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến
việc quản trị các yếu tố đầu vào , tổ chức phối hợp các yếu tố đó nhằm
chuyển hóa chúng thành các sản phẩm vật chất hoặc dịch vụ với hiệu quả
cao nhất . Là người làm việc trong môi trường tài chính đầy cạnh tranh và
cuốn hút kiến thức Quản trị hoạt động thực sự rất quan trọng và giúp tôi
nhận ra việc vận dụng kiến thức đó vào công việc của mình cũng như

động


nghành dịch vụ tài chính . Như chúng ta đều biết Thị trường chứng khoán
là thị trường vốn ( một phần tất yếu của thị trường tài chính ) với vai trò to
lớn của mình có đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế Việt nam , TTCK
Việt Nam mới phát triển vài năm gần đây nên còn rất nhiều bất cập và
ngày càng cần hoàn thiện hơn khi đi vào hoạt động , những bất cập về dịch
vụ về chính sách cũng như khả năng hoạt động của các chủ thể tham gia
thị trường ảnh hưởng rất nhiều cho những người quan trọng nhất trên
TTCK là nhà đầu tư , cho các định chế tài chính trung gian là công ty
chứng khoán , cho công tác quản lý của UBCK .Để tạo ra một thị trường
lành mạnh. Công bằng và thực sự là một kênh dẫn vốn là không hề dễ dàng
,nhưng những thay đổi hợp lý là không thể thiếu , đúng dưới góc độ cá
nhân của một người làm trong nghành tài chính non trẻ của VN và những
kiến thức vừa được học của môn quản trị hoạt động tôi xin mạnh dạn đưa
ra vài ý kiến nhỏ để hạn chế bất cập và thúc đẩy công việc của mình ngày
càng hiệu quả :
-

Về phía UBCKNN :Vai trò quan trọng của TTCK đối với nền là không

cần phải bàn cãi , bởi TTCK chính là phong vũ biểu của nền kinh tế nhưng
sau hơn 10 năm đi vào hoạt động rất nhiều chính sách và quan điểm đã không
còn hợp lý, các công tác dự báo và thống kê luôn đóng vai trò rất quan trọng
trong nhất nhiều lĩnh vực và TTCK không phải là một ngoại lệ ,cần thay dổi
để thị trường lành mạnh hơn như công nhận hoạt động đầu cơ là một phần tất
yếu của thị trường, dẫn đến việc cho phép các nhà đầu tư mở nhiều tài khoản
tại nhiều công ty chứng khoán ( tạo ra việc linh hoạt trong giao dịch).TTCK
Việt Nam khá nhỏ bé do đó có hơn 105 công ty chứng khoán là điều không
cần thiết , UBCKNN cần nâng cao rào cản ra nhập nghành điều này nâng cao
chất lượng dịch vụ của các công ty chứng khoán , khi các công ty chứng
khoán có đủ tiêu chuẩn mới hoạt động giúp UBCK rút ngắn thời gian thanh
toán bù trừ có thể xuống T+2 tạo bước ngoặt về tính thanh khoản và hỗ trợ rất
nhiều trong việc quản lý rủi ro của nghành công nghiệp đầu tư.Thêm nữa là
các sản phẩm trên thị trường tài chính cần đa dạng hơn có thể cung cấp thêm
động


các sản phẩm phái sinh làm các công cụ phòng tránh rủi ro .Các quỹ đầu tư
cũng đa dạng hơn như xây dựng hành lang cho các quỹ mở được phép hoạt
động v..v.v.v.v.v.v…..vvvvv…
Về phía các công ty chứng khoán trước hết cần nâng cao năng lực canh

-

tranh bằng cách đạt các chuẩn về công nghệ phần cứng cũng như các phần
mềm giao dịch hay các máy chủ đạt yêu cầu cao( vì công ty chứng khoán lưu
giữ một lượng lớn các dữ liệu về khách hàng cũng như giữ liệu tài chính về
các doanh nghiệp ).Một yêu cầu quan trọng nữa là yêu cầu về nhân sự , các
nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi giúp ích rất nhiều cho các công ty
chứng khoán , am hiểu chuyên môn ,nắm vũng pháp luật , các quy trình giao
dich, các kiến thức về tài chính vv..vvvvv…công tác dự báo và thống kê cung
vo cùng quan trọng khi các công ty chứng khoán đưa ra các chiên lược kinh
doanh .Cuối cùng các nhà đầu tư cá nhân tại Việt nam cũng cần được trang bị
kiến thức nhất định về pháp luật và chuyên môn để có thể hiểu mình đang làm
gì trên thị trường .
Kết luận
Quản trị sản xuất và tác nghiệp là một môn khoa học quản trị kinh doanh
giúp cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý trong quá trình hoạt
động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp, nó thật sự hữu ích đối với
mọi doanh nghiệptrong cả sản xuất và cung cấp dịch vụ. Đối với bản thân
tôi,kiến thức môn học đã giúp tôi có cái nhìn sâu sát hơn , giúp tôi có thêm
công cụ hữu hiệu để tổ chức quản lý hoạt động trong doanh nghiệp ( công ty
chứng khoán Hồ Chí Minh –HSC) được tốt hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu tham khảo nội bộ - Môn Quản trị hoạt động – Global Advanced
MBA
2. www.ssc.gov.vn.
3. www.hsc.com.vn.
độngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×