Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỔNG KẾT VỐN TỪ
I. Mục tiêu:
- Biết kiểm tra vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho (bt1).
- Đặt được câu theo yêu cầu của BT2,3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ ghi nội dung BT 1.
III. Các hoạt động dạy hoc:

Hoạt động của GV
A.Kiểm tra bài cũ:

Hoạt động của HS
- 2 HS làm BT 1,2 tiết trước

B. Dạy bài mới:
Hướng dẫn HS làm BT
Bài tập 1: Cho HS đọc nội dung BT

- Học sinh đọc yêu cầu bài 1.

- Học sinh làm bài theo nhóm
- Trình bày kết quả:
a) đỏ - điều – son ; xanh - biếc - lục
trắng - bạch

- Cùng HS chấm chữa bài
Bài tập 2: GV giúp HS hiểu đúng nội
dung bài tập

; hồng – đào

b) Bảng đen

chó mực

mắt huyền
sinh

ngựa ô

Học

- 1HS giỏi đọc bài văn: Chữ nghĩa
trong văn miêu tả của Phạm Hổ
- Cả lớp theo dõi SGK
- HS tìm hình ảnh so sánh ở đoạn 1

Bài 3:Yêu cầu HS nêu y/c BT
TaiLieu.VN

- HS tìm hình ảnh so sánh, nhân hoá ở
đoạn 2
Page 1


- Lưu ý HS chỉ cần đặt được 1 câu

- 1HS đọc nội dung bài tập
- Học sinh làm bài cá nhân: Đặt câu
+ Dòng sông Hương như dải lụa đào.
+ Đôi mắt em tròn xoe như hòn bi ve.

- Cùng HS chấm chữa bài
3. Củng cố dặn dò

TaiLieu.VN

+ Chú bé vừa đi vừa nhảy như chim
sáo.

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×