Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TỔNG KẾT VỐN TỪ
I.Mục đích yêu cầu
-Thống kê được nhiều từ đồng nghĩa và trái nghĩa nói về các tính cách nhân
hậu,trung thực,dũng cảm,cần cù.
-Tìm được những từ ngữ miêu tả tính cách con người trong một đoạn văn tả
người.
II .Đồ dùng học tập:
-Một vài tờ phiếu khổ to kẻ sẵn các cột đồng nghĩa và trái nghĩa để các
nhóm HS làm BT1
-Từ điển tiếng Việt(hoặc một vài trang phô tô),nếu có.
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS làm lại BT2-4-tiết LTVC trước.
2.Dạy bài mới :
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích,y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài tập số
Lớp đọc thầm theo

1 ,xác định yêu cầu của bài 1 ?
HS làm việc cá nhân
Gọi HS đọc liên tiếp, GV ghi bảng
a)-nhân ái, nhân từ, phúc hậu..
kẻ sẵn.
-bất nhân, độc ác, hung bạo,…
(gặp từ khó –GV giải nghĩa cho HS) b)-thật thà, thẳng thắn,…
-dối trá, gian dối, lừa đảo,…
SGV tr 307
Nhóm khác bổ sung
Nhiều HS đọc lại
……
Bài 2:
- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 2 ,xác
+Tính cách của cô Chấm?
định yêu cầu của bài ?
+Chi tiết và hình ảnh minh hoạ?
Thảo luận nhóm
-tính trung thực , thẳng thắn, chăm
Đại diện nhóm nêu kết quả
chỉ, giản àu t/c,dễ xúc động.
-Đôi mắt Chấm đã định nhìn ai thì
nhìn thẳng...Nghĩ thế nào Chấm dám
HĐ4 :củng cố ,dặn dò
nói thế.


-NX tiết học
-Về nhà xem lại BT2

……...SGV tr308Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×