Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 16 bài: Luyện từ và câuTổng kết vốn từ

Giáo án Tiếng việt 5
Luyện từ và câu :

TỔNG KẾT VỐN TỪ

I/ MỤC TIÊU
- HS tự kiểm tra được vốn từ của mình theo các nhóm từ đồng nghĩa đã cho.
- HS tự kiểm tra được khả năng dùng từ của mình.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:
- GiÊy to, bót l«ng
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ:
- Gọi 4 HS tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ 4 HS tìm từ trái nghĩa.
nhân hậu, dũng cảm, trung thực, cần cù..
- GV nhận xét + cho điểm.

HS khác nhận xét, bổ sung.


2. Bài mới:
Giới thiệu bài:

Nghe để xác định nhiệm vụ

HS làm bài tập:
HĐ1: Hướng dẫn HS làm BT1

-HĐ nhóm bàn.

- Cho HS đọc yêu cầu bài tập 1.

- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm.

- Cho HS lµm theo nhãm, GV theo dâi híng dÉn - Các nhóm trao đổi, tìm kết
thªm.
quả và ghi vào phiếu, d¸n
phiÕu
- GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng:

- Lớp nhận xét.

a. Các nhóm từ đồng nghĩa:
+ đỏ- điều – son
+ trắng- bạch

+ xanh- biếc – lục
+ hồng đào

b. bảng đen, …mắt huyền,…ngựa ô,… mèo
mun,.. chó mực,.. quần thâm
TaiLieu.VN

Page 1


HĐ2: Hướng dẫn HS làm BT2

- HĐ cá nhân.- Cho HS đọc bài tập 2.

- 2 HS đọc đọc nối tiếp BT2

+ Yêu cầu HS tìm hình ảnh so sánh trong đoạn 1; - HS tìm , nêu ý kiến.
hình ảnh so sánh, nhân hóa trong đoạn 2; nhắc lại
VD về một câu văn có cái mới, cái riêng ở đoạn
3.
- GV nhận xét.

-Lớp nhận xét.

HĐ3: Hướng dẫn HS làm BT3

- HĐ cá nhân

- Cho HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.

- HS làm bài + đọc những câu văn mình đặt.

- HS đặt câu, ghi ra nháp.
- HS lần lượt đọc câu mình
đặt.

- GV nhận xét + khen những HS đặt câu hay.

- Lớp nhận xét.

3/ Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Tuyên dương HS.

TaiLieu.VN

- HS lắng nghe và thực hiện.

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×