Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại

Giáo án Tiếng việt 5
Luyện từ và câu
ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI
I.- Mục tiêu:
1.Ôn lại những kiến thức đã học về động từ , tính từ, quan hệ từ.
2.Biết thực hành sử dụng những kiến thức đã học để viết một đoạn văn ngắn.
3-Giáo dục tính nhanh nhẹn,sáng tạo.
II.- Đồ dùng dạy học:
-GV : SGK. 2,3 tờ phiếu khổ to kẻ bảng phân loại, động từ, tính từ, quan hệ từ.
-HS :SGK
III.- Các hoạt động dạy – học:

T/g

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

1’ 1) Ổn định : Kiểm tra sĩ số HS
3’


2)Kiểm tra bài cũ :
-GV viết lên bảng 2 câu văn, cho HS tìm -HS lên làm 2 câu,cả lớp nhận
danh từ chung, danh từ riêng trong 2 câu văn xét
đó.
-GV nhận xét ,ghi điểm.

1’

3) Bài mới:
a) Giới thiệu bài:
Ở tiết trước, các em đã được ôn về danh từ, - HS lắng nghe.
đại từ. Trong tiết học hôm nay, các em tiếp
tục được ôn về động từ , tính từ, quan hệ từ.
Sau đó các em sẽ viết một đoạn văn ngắn
trên cơ sở những kiến thức đã học được.

13’

b) Luyện tập:
Bài tập 1: Cho HS đọc toàn bộ bài tập.
- GV cho HS:
+Đọc lại đoạn văn .

TaiLieu.VN

Page 1


+Tìm các từ in đậm và xếp vào bảng phân -1HS đọc to, cả lớp lắng nghe.
loại sao cho đúng.
-Cho HS làm việc (GV dán lên bảng lớp
bảng phân loại đã kẻ sẵn).
- Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
Động từ
Tính từ

-2HS làm bài trên phiếu
-Lớp làm vào vở nháp.
-Lớp nhận xét bài làm của 2


bạn trên bảng lớp.

Quan hệ từ
Đại từ
Trả lời, nhịn, vịn, hắt, thấy, lăn, trào, đón,
bỏ.
Xa, vời vơị, lớn

-1HS đọc to, lớp lắng nghe.

Qua, ở, với

20’ Bài tập 2 : Gọi 1 HS đọc bài tập.
-GV giao việc:
+Đọc lại khổ thơ 2 bài thơ Hạt gạo làng ta
của Trần Đăng Khoa.
+Dựa vào ý của khổ thơ vừa đọc, viết một
đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả người mẹ cấy HS làm bài cá nhân.
lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức.
-Một vài HS đọc đoạn văn
+Chỉ rõ 1 động từ, 1 tính từ và 1 quan hệ từ trước lớp.
em đã dùng trong đoạn văn ấy.
-Lớp nhận xét .
-Cho HS làm bài , đọc đoạn văn.
-GV nhận xét và khen những HS viết đoạn
văn đúng về nội dung, dùng động từ, tính
-Lắng nghe
từ, quan hệ từ đúng, diễn đạt hay.
4) Củng cố, dặn dò:
3’

-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà

TaiLieu.VN

Page 2


- Chuẩn bị bài sau :Mở rộng vốn từ “HẠNH
PHÚC”
Rút kinh nghiệm

TaiLieu.VN

Page 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×