Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại

Giáo án Tiếng việt 5
Luyện từ và câu
ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI
I- MỤC TIÊU
1. Xếp đúng các từ in đđậm trong đoạn văn vào bảng phân loại theo yêu cầu BT1.
2. Dựa vào ý khổ thơ hai trong bài Hạt gạo làng ta, viết được đoạn văn theo yêu
cầu BT 2 .
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Một tờ phiếu khổ to viết định nghĩa động từ , tính từ , quan hệ từ .
- Một vài tờ phiếu khổ to kể bảng phân loại động từ , tính từ , quan hệ từ .
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ:
- Tìm các danh từ chung và danh từ riêng 3 HS lên bảng 1 HS nêu danh từ
trong 4 câu sau :
chung, 1 HS nêu danh từ riêng, 1
em t×m ®¹i tõ. HS khác làm vào
Bé Mai dẫn Tâm ra vườn chim, Mai khoe :

vë nh¸p, nhận xét bài bạn.
-Tổ kia là chúng làm đấy. Còn tổ kia là cháu
gài lên đấy.
(danh từ chung : bé, vườn , chim , tổ ; danh từ
riêng : Mai , Tâm ; đại từ : chúng, cháu)
- Nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới:
1-Giới thiệu bài :

- Nghe

2-Hướng dẫn hs làm bài tập
Bài tập 1 : Đọc yêu cầu và nội dung.

- 2 HS đọc yêu cầu và nội dung
BT1 . Cả lớp theo dõi SGK .

-Nhắc lại những kiến thức đã học về động từ, - Nhóm đôi ôn lại rồi phát biểu ý
TaiLieu.VN

Page 1


tính từ, quan hệ từ ?

kiến .

-Gv dán lên bảng lớp tờ phiếu đã viết bảng -Hs làm việc cá nhân, đọc
phân loại . Theo dõi, giúp đỡ HS nhóm B.
đoạn văn , phân loại từ .
- Cho HS nêu.-Lời giải :
+Động từ : trả lời, nhìn, vịn, hắt ,
thấy, lăn, trào, đón, bỏ.
+ Tính từ : xa, vời vợi, lớn
+ Quan hệ từ : qua, ở, với.

- Nhận xét, KL bài làm đúng.

Bài tập 2 : Đọc yêu cầu.

-1 Hs đọc nội dung BT, lớp đọc
thầm.

- Theo dõi, giúp đỡ HS nhóm B.

- Trao đổi cùng bạn bên cạnh.

- Cho HS nêu bài làm.

-Nối tiếp nhau đọc kết quả bài
làm .

- NhËn xÐt.
3- Củng cố , dặn dò
-Nhận xét tiết học. Tuyên dương HS.

- Nghe

-Yêu cầu những hs viết đoạn văn tả người mẹ - HS
cấy lúa chưa đạt về nhà hồn chỉnh đoạn văn . - HS
- Chuẩn bị bài : Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×