Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 14 bài: Luyện từ và câuÔn tập về từ loại

Giáo án Tiếng việt 5
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI
I. Mục đích yêu cầu:
-Hệ thống hoá kiến thức đã học về các từ loại danh từ, đại từ ; qui tắc viết
hoa danh từ riêng.
-Nâng cao một bước kĩ năng sử dụng danh từ, đại từ.
II .Đồ dùng học tập:
VBTTV
Bảng phụ BT 1
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS đặt câu hỏi một trong các cặp quan hệ từ đã học.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích, y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
Bài 1
Lớp đọc thầm theo
- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 1 ,xác
+tìm DT riêng, 3 DTchung

định yêu cầu của bài ?
GV:DT chung là tên của 1 loại sự
vật .
+DT riêng :Nguyên
DT riêng là tên riêng của 1 sự
+DTchung:giọng, chị gái, hàng, nước
vật .DT riêng luôn được viết hoa.
mắt, vệt, má, chị , tay, má, mặt ,phía,
- Tổ chức hoạt động nhóm
ánh đèn, màu, tiếng, đàn, tiếng, hát,
- Gọi đại diện nhóm nêu kết quả
mùa xuân, năm.
Nhóm khác bổ sung
Nhiều HS nhắc lại
Bài 2:
Làm miệng
Gọi HS trình bày
Bài 3:
+..tìm đại từ xưng hô..
- Gọi 1 HS đọc đề bài tập số 3, xác
định yêu cầu của bài ?
-Thế nào là đại từ xưng hô ?
+chị, em, tôi, chúng tôi.
HS làm việc cá nhân
Lớp NX,bổ sung
Gọi HS trình bày
Bài 4


*Lưu ý:
+Đọc từng câu trong đoạn văn , XĐ đáp án SGV tr273
câu đó thuộc kiểu câu nào
+Tìm xem chủ ngữ là DT hay đại từ
+Mỗi kiểu câu nêu 1 VD
HS làm việc cá nhân
Gọi HS trình bày
HĐ4 : củng cố ,dặn dò
-Nhắc lại kiến thức về động từ, tính
từ đã học .Chuẩn bị tiết sau Ôn tập
về từ loại .
-NX tiết họcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×