Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Giáo án Tiếng Việt 5
Tập làm văn
Luyện tập tả người
(Tả ngoại hình)
I. Mục đích yêu cầu:
-Củng cố kiến thức về đoạn văn.
-HS viết được 1 đoạn văn tả ngoại hình của 1 người em thường gặp dựa vào dàn ý
và KQquan sát đã có.
II .Đồ dùng học tập:
-Bảng phụ viết y/c BT1
-Dàn ý văn tả người
III .Hoạt động dạy và học
1.Kiểm tra bài cũ :
HS trình bày dàn ý bài văn tả 1 người mà em thường gặp.
2.Dạy bài mới
HĐ1: Giới thiệu bài :
GV nêu mục đích, y/c tiết học.
HĐ2:Hướng dẫn HS luyện tập
- Gọi 1 HS đọc đề bài, xác định yêu cầu
của bài ?


Lớp đọc thầm theo

Gọi HS nối tiếp nhau đọc gợi ý SGK

Lớp đọc thầm theo

GV mở bảng phụ ghi gợi ý 4, nhắc lại
cấu trúc của đoạn văn cần y/c những gì?
*Lưu ý:có thể tả 1 số nét tiêu biểu ,cũng
có thể tả riêng 1 nét ngoại hình đặc biệt.

+..viết đoạn văn tả ngoại hình ….

+Đoạn văn cần có câu mở đoạn.
+Nêu được đủ ,đúng , sinh động những
nét tiêu biểuvề ngoại hình của 1 người
em chọn .Thể hiện t/c của em với người
đó.
+Cách sắp xếp các câu trong đoạn văn

TaiLieu.VN

Page 1


hợp lí.
Nhóm khác bổ sung
HS nhắc lại
HS làm việc cá nhân

Lớp NX, bổ sung dựa theo y/c trên

Gọi HS trình bày nối tiếp nhau

Bình bài hay nhất

HĐ3 :củng cố ,dặn dò
-Về nhà hoàn thành tiếp đoạn văn
-Chuẩn bị cho tiết TLV Luyện tập làm
biên bản cuộc họp .
-NX tiết học.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×