Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 13 bài: Tập làm vănLuyện tập tả người (Tả ngoại hình)

Giáo án Tiếng Việt 5
Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(Tả ngoại hình )
I- MỤC TIÊU
1. Củng cố kiến thức về đoạn văn.
2. Hs viết được một đoạn văn tả ngoại hình của một người em thường gặp dựa vào
dàn ý và kết quả quan sát đã có.
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
- Bảng phụ viết yêu cầu của BT1 ; gợi ý 4.
- Dàn ý bài văn tả một người em thường gặp ; kết quả quan sát và ghi chép ( mỗi
hs đều có )
II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động dạy

Hoạt động học

A- BÀI CŨ
- Gọi 3 HS lên bảng.
- Gv chấm điểm .


-Trình bày dàn ý bài văn tả một
người mà em thường gặp (đã sửa).

B- BÀI MỚI :
1- Giới thiệu bài :
- GV giới thiệu bài.

- Nghe

2- Hướng dẫn làm bài tập
- Yêu cầu đọc yêu cầu đề bài và gợi ý SGK

- 5 HS nối tiếp đọc yêu cầu đề bài
và gợi ý trong SGK, lớp đọc thầm.

- Yêu cầu HS đọc phần tả ngoại hình trong - 2 HS đọc phần tả ngoại hình
trong dàn ý sẽ được chuyển thành
dàn ý sẽ được chuyển thành đoạn văn .
đoạn văn, lớp đọc thầm.
- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.
TaiLieu.VN

Page 1


- Gv mở bảng phụ, mời 1 hs đọc lại gợi ý 4
đễ ghi nhớ cấu trúc của đoạn văn và yêu cầu
viết đoạn văn :
+ Đoạn văn cần có câu mở đoạn .

- Nghe hướng dẫn.

+ Nêu được đủ, đúng, sinh động những nét
tiêu biểu về ngoại hình của người em chọn tả.
Thể hiện được tình cảm của em với người đó.
+ Cách sắp xếp các câu trong đoạn hợp lí
Nhắc hs : Có thể viết 1 đoạn văn tả một số nét
tiêu biểu về ngoại hình nhân vật. Cũng có thể
viết 1 đoạn văn tả riêng một nét ngoại hình
tiêu biểu.
- Hs viết đoạn văn .
- Gv nhận xét, bổ sung.
- Gv chấm điểm những đoạn viết hay.

-Tiếp nối nhau đọc đoạn văn đã
viết.
- Cả lớp nhận xét .

3- Củng cố , dặn dò
- Nhận xét tiết học .
- Dặn hs về nhà làm bài chưa đạt yêu cầu về - HS nghe để thực hiện.
nhà viết lại .
- Chuẩn bị tiết tới – xem lại thể thức trình bày
một lá đơn để thấy những điểm giống và khác
nhau giữa một biên bản với một lá đơn .

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×