Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động)

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
I / Mục tiêu
1 . Xác định được được các đoạn của 1 bài văn tả người , nội dung của từng đoạn ,
những chi tiết tả hoạt động trong đoạn .
2 . Viết được một đoạn văn tả hoạt động của người thể hiện khả năng quan sát và
diễn đạt .
II. Chuẩn bị::
GV: Bảng phụ ghi sẵn lời giải bài tập
HS: Ghi chép về hoạt động của 1 người thân hoặc 1 người mà em yêu mến .
III / Hoạt động dạy và học :

T/g

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1’ I / Ổn định : Ổn định KT đồ dùng HS
4’


II)Kiểm tra bài cũ :

Gọi 2-3HS(Y-TB) đọc lại biên bản của tiết
33’ trước
1’ III / Bài mới :

-HS đọc biên bản,cả lớp nhận xét .

1 / Giới thiệu bài :
Các tiết tập làm văn ở tuần 13 đã giúp -HS lắng nghe.
các em biết tả ngoại hình nhân vật .Trong tiết
tập làm văn hôm nay , các em sẽ tập tả hoạt
động của 1người mà mình yêu mến
2 / Hướng dẫn HS luyện tập:
15’

Bài tập 1 :-GV cho HS đọc toàn văn bài tập -1 HS đọc , cả lớp đọc thầm .
1.
-HS lắng nghe.
-GV nhắc lại yêu cầu :
+Bài văn có mấy đoạn ? Mỗi đoạn từ đâu đến
đâu

TaiLieu.VN

Page 1


+Tìm câu mở đầu đoạn của mỗi đoạn . Nêu ý
chính của mỗi đoạn .
-HS làm bài cá nhân , một số phát
+Ghi lại những chi tiết tả Bác Tâm trong bài biểu ý kiến .
văn
-Lớp nhận xét .
17’

-Cho HS làm bài , trả lời các câu hỏi theo yêu
cầu
GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng .
Bài tập 2 :
-GV cho HS đọc đề bài và gợi ý SGK .

-1HS đọc . cả lớp đọc thầm SGK .
-HS để vở ra đầu bàn .
-HS lần lượt giới thiệu .

-GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS .

-HS làm bài và trình bày kết quả.
-Cho HS giới thiệu người các em sẽ chọn tả
-Lớp nhận xét .
hoạt động .
-Cho HS làm bài và trình bày kết quả .
2’

-GV nhận xét , khen những HS viết đoạn văn
đúng chủ đề và viết hay .
-HS lắng nghe.
4) / Củng cố dặn dò :
-Nhận xét tiết học .
-Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn tả hoạt động .
-Chuẩn bị cho tiết tập làm văn tới .: Tả hoạt
động của 1bạn nhỏ hoặc 1 em bé ở tuổi tập
đi , tập nói .

Rút kinh nghiệm :

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×