Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng Việt 5 tuần 15 bài: Kể chuyệnTập làm vănLuyện tập tả người (Tả hoạt động)

Giáo án Tiếng việt 5
Tập làm văn :

LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
( Tả hoạt động )

I - MỤC TIÊU
1. Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn tả hoạt động của 1 bạn nhỏ hoặc 1 em bé
tuổi tập đi, tập nói.
2. Dựa vào dàn ý đã lập, viết được đoạn tả hoạt động của ngườiù.
II- ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC
Một số tờ giấy khổ to cho 2, 3 hs lập dàn ý mẫu.
Một số tranh ảnh sưu tầm được về những người bạn, những em bé
kháu khỉnh độ tuổi này.
II- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

Hoạt động dạy

Hoạt động học

1. Bài cũ

- Gọi 2 HS lên bảng đọc đoạn văn tả hoạt động - 2 HS đọc đoạn văn tả hoạt động
người trong tiết TLV trước.
người trong tiết TLV trước. HS
khác nhận xét, bổ sung.
- Chấm bài, nhận xét.
2. Bài mới:
1- Giới thiệu bài :
Gv nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

- Nghe

2- Hướng dẫn hs luyện tập
Bài tập 1: Đọc yêu cầu và gợi ý.

-1 Hs đọc yêu cầu đề, 3 HS đọc
gợi ý, HS khác đọc thầm.

- Gv kiểm tra kết quả quan sát ở nhà
- Giới thiệu tranh ảnh, tranh minh họa mà gv
và hs sưu tầm đựơc.

TaiLieu.VN

Page 1


-VD về dàn ý ( phần ĐDDH )
- Yªu cÇu HS lµm viÖc nhãm 2, gv theo dâi, -Hs làm việc theo nhóm.
uèn n¾n thªm cho HS nhãm B.
-Chuẩn bị dàn ý vào vë nh¸p.
- HS nêu
- Gọi HS trình bày.
Bài tập 2

- Gv cùng cả lớp góp ý, hồn thiện
dàn ý.

- Gv đọc to cả lớp nghe bài “ Em Trung của - Nghe để tham khảo.
tôi” để hs tham khảo .
- Viết đoạn văn theo yêu cầu.
- Yêu cầu HS viết đoạn văn.
- 3 HS đ¹i diÖn 3 nhãm đọc đoạn
- Chấm bài nhận xét.

văn trước lớp, HS khác nhận xét,
bổ sung.

3-Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học.
-Yêu cầu những hs viết chưa đạt về nhà viết
lại cho hồn chỉnh.

- Nghe.

-Dặn hs chuẩn bị giấy, bút cho bài kiểm tra
tuần 16.

TaiLieu.VN

Page 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×