Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Thư gửi các học sinh

Giáo án Tiếng việt 5
TẬP ĐỌC
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I-Mục tiêu:
- Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
-Hiểu nội dung bức thư : Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn.
- Học thuộc lòng một đoạn đoạn: Sau 80 năm ……. Công học tập của các
em.(trả lời được các câu hỏi 1,2,3)
- Biết ơn, kính trọng Bác Hồ, quyết tâm học tốt .
* GDKNS : Có trách nhiệm đối với đất nước .
II-Đồ dùng dạy - học
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK .
- Bảng phụ viết đoạn thư HS cần học thuộc lòng.
III-Các hoạt động dạy – học
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A-MỞ ĐẦU
B-DẠY BÀI MỚI
1-Giới thiệu bài :
Giới thiệu : Trực tiếp
2-Tìm hiểu bài

a)Luyện đọc
G Gọi học sinh khá đọc
- Gọi học sinh chia đoạn

- HS lắng nghe.

Học sinh đọc
- Bài chia thành 2 đoạn
* Đoạn 1: Từ đầu đến : các em nghĩ sao
* Đoạn 2: Phần còn lại.

- Gọi học sinh đọc tiếp nối đoạn tìm ra - Học sinh đọc tiếp nối
từ khó và giáo viên hướng dẫn đọc .
- Gọi học sinh đọc tiếp nối tìm ra từ - Học sinh đọc tiếp nối
ngữ cần chú giải.

- Học sinh đọc

- Gọi học sinh đọc phần từ ngữ.
- Giáo viên đọc mẫu.

- Học sinh lắng ngheTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×