Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Thư gửi các học sinh

Giáo án Tiếng việt 5
Tập đọc
THƯ GỬI HỌC SINH
I/ MỤC TIÊU:
1- Đọc trôi chảy bức thư. Đọc đúng các từ ngữ câu đoạn bài. Biết đọc thư
của Bác với giọng thân ái, xúc động, đầy hy vọng, tin tưởng
2- Hiểu các từ ngữ trong bài: tám mươi năm giời nô lệ, cơ đồ, hoàn cầu,
kiến thiết, các cường quốc năm châu …
-Hiểu nội dung bài: Bác Hồ khuyên HS chăm học, nghe thầy, yêu bạn và tin
tưởng rằng HS sẽ kế tục xứng đáng sự nghiệp của cha ông để xây dựng thành
công nước VN mới.

3- Học thuộc lòng một đoạn “ Sau 80 năm . . . kết quả tốt đẹp” của bức
thư.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh hoạ bài đọc (SGK); Bảng phụ viết sẵn đoạn thư HS cần học
thuộc lòng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS


A- Giới thiệu bài: GV giới thiệu các chủ điểm
trong môn Tiếng Việt lớp 5

-HS lắng nghe, nhắc lại nội dung

-Việt Nam Tổ quốc em.

các chủ điểm.

-Cánh chim hòa bình.

-Lớp nhận xét, bổ sung


-Con người với thiên nhiên.
-Giữ lấy màu xanh.
-Vì hạnh phúc ngày mai.
*Giới thiệu bài; nêu yêu cầu, mục tiêu bài học. -1 HS đọc đề bài.
B-Bài mới:
*HĐ 1: Hướng dẫn HS luyện đọc:
-Yêu cầu HS làm việc cá nhân với SGK trang 4

-2 HS đọc nối tiếp bức thư.

-GV chia đoạn: 2 đoạn
+Đoạn 1: Từ đầu đến …vậy các em nghĩ sao?
+Đoạn 2: Còn lại
-Đọc nối tiếp theo nhóm 2 lần (GV sửa sai).

-Học sinh đọc theo đoạn nối tiếp

-Luyện đọc những từ khó: tựu trường, chuyển 3-5 HS luyện phát âm từ khó.
biến, sung sướng, hoàn cầu, kiến thiết
*Hướng dẫn HS đọc cả bài :
-GV tổ chức cho HS đọc cả bài, đọc thầm, giải -HS làm việc cả lớp; 2 em đọc
nghĩa từ theo SGK/5.
phần chú giải SGK
-GV đọc bài; giải nghĩa từ khó HS không hiểu.
*HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài
-GV hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu bài theo -HS đọc thầm trong nhóm trao đổi
đoạn với câu hỏi SGK
các câu hỏi 1,2,3 SGK/5; sau đó cử
* Cách tiến hành: Hoạt động 4 nhóm.

đại diện trả lời- lớp nhận xét.

-GV chốt ý và cho HS rút ra nội dung bài

-HS nêu nội dung bài học


*HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm + HTL
-GV treo bảng phụ, cho HS luyện đọc nhóm 2; -HS luyện đọc; 3-4 em thi đọc diễn
khuyến khích đoạn văn yêu cầu tại lớp.

cảm và HTL

C- Củng cố-dăn dò:
+Cho HS đọc lại bài, nêu nội dung chính

-1HS đọc bài, nêu nội dung bài

+ Nhận xét tiết học; dăn dò học ở nhà
+ Chuẩn bị bài sau

Quang cảnh làng mạc ngày mùaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×