Tải bản đầy đủ

Giáo án Tiếng việt 5 tuần 1 bài: Lý Tự Trọng

Giáo án Tiếng việt 5
Kể chuyện:

LÝ TỰ TRỌNG

I/ MỤC TIÊU: HS biết:
-Dựa vào lời kể của GV và tranh minh họa, HS biết thuyết minh cho nội dung mỗi
bức tranh bằng 1, 2 câu. HS kể được từng đoạn và toàm bộ câu chuyện.
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi anh Lý Tự Trọng yêu nước, có lý tưởng, dũng
cảm bảo vệ đồng chí, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.
-Biết trao đổi với cácù bạn về ý nghĩa câu chuyện
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Tranh minh họa truyyện trong SGK. Bảng phụ viết sẵn lời thuyết minh cho 6
tranh.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
Hoạt động GV

Hoạt dộng HS

A-Kiểm tra: Kiểm tra việc chuẩn bị sách vở của HS
B-Bài mới: Giới thiệu bài, nêu nội dung, yêu cầu

*HĐ 1: GV kể chuyện:
a)GV kể lần 1 (không sử dụng tranh )

-HS lắng nghe

-Giọng kể: chậm, rõ, thể hiện sự trân trọng tự hào
-GV giải nghĩa từ khó: sáng dạ, mít tinh, luật sư,
thành niên, Quốc tế ca
b)GV kể lần 2 (Sử dụng tranh )
-GV lần lượt đưa các tranh trong SGK đã phóng to -HS vừa quan sát tranh vừa nghe


lên bảng; vừa kể, kết hợp chỉ tranh

GV kể.

*HĐ2: Hướng dẫn HS kể chuyện:
*a)H.dẫn HS tìm câu thuyết minh cho mỗi tranh
-Cho HS đọc yêu cầu của câu 1

-1 HS đọc to, lớp đọc thầm

-GV nêu yêu cầu: Dựa vào nội dung câu chuyện
thầy đã kể dựa vào tranh minh họa trong SGK, các
em hãy tìm cho mỗi tranh 1- 2 câu thuyết minh
-Tổ chức cho HS làm việc và trình bày kết quả

-HS trao đổi theo cặp, mỗi em
thuyết minh 2 tranh-Lớp nhận xét
-2 HS thuyết minh đủ 6 tranh

-GV nhận xét, chốt ý (đưa bảng phụ).

-HS theo dõi

Tranh 1: Lý Tự Trọng rất thông minh. Anh được cử ra nước ngoài
học tập.
Tranh 2:Về nước, anh được giao nhiệm vụ chuyển và nhận thư từ,
tài liệu trao đổi với cácù tổ chức Đảng bạn bè qua đường tàu biển
Tranh 3: Lý TỰ Trọng rất nhanh trí, gan dạ và bình tỉnh trong
công việc
Tranh 4:Trong một buổi mít tinh, anh đã bắt chết tên mật thám,
cứu đồng chí và bị giặc bắt
Tranh 5: Trước tòa án giặc, anh hiên ngang khẳng định lí tưởng
CM của mình.
Tranh 6: Ra pháp trường, anh vẫn hát vang bài Quốc tế ca

*b)HS kể lại cả câu chuyện:
-Cho HS kể từng đoạn (với HS yếu, TB )

-Mỗi HS kể 1 đoạn


Cho HS thi kể cả câu chuyện

-2 HS thi kể cả câu chuyện,

-GV nhận xét khen những bạn kể hay

-Lớp nhận xét

*c)Trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
-GV chốt lại ý nghĩa câu chuyện

-HS thảo luận nhóm, trao đổi ý
nghĩa câu chuyện

C-Củng cố, dặn dò: + Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện

Chuẩn bị cho tiết kể chuyện sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×