Tải bản đầy đủ

ASSIGNMENT MÔN: THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Fpt Polytechnic College
------

ASSIGNMENT
MÔN: THIẾT LẬP VÀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH


Mục Lục
*Yêu cầu 1: Các linh kiện, thiết bị để xây dựng được một mạng LAN
thông qua cáp hữu tuyến và vô tuyến: .................................................. 2
*Yêu cầu 2: Thực hiện thiết kế một mạng LAN: ................................. 5
1. Mô phỏng ....................................................................................... 5
2. Quá trình bấm cáp: ......................................................................... 5
*Yêu cầu 3:............................................................................................ 7
*Yêu cầu 4: Cấu hình Access point: ..................................................... 9
*Yêu cầu 5: Kết nối internet ............................................................... 12
1. Nối cáp từ mode đến thiết bị trung tâm ....................................... 12
2. Kiểm tra đèn tín hiệu .................................................................... 12
3. Đổi địa chỉ IP cho modem ........................................................... 13
4. Tài khoản quản trị ........................................................................ 13
5.Thiết lập các thông số trên moden để sử dụng internet ............... 13

*Yêu cầu 6: Chia sẻ tài nguyên........................................................... 15
1. Chia sẻ thư mục ............................................................................ 15
2. Chia sẻ máy in .............................................................................. 16
3. Thiết lâp mật khẩu cho tài nguyên dùng chung ........................... 18
*Yêu cầu 7: Kết nối Wifi .................................................................... 18
1. Quản lý các các Profiles đã đăng nhập ........................................ 18
2. Tạo mạng ad học .......................................................................... 19

Page | 1


*Yêu cầu 1: Các linh kiện, thiết bị để xây dựng được một mạng LAN
thông qua cáp hữu tuyến và vô tuyến:
Để xây dựng một mạng LAN sử dụng cáp hữu tuyến và vô tuyến ta có
thể dụng các linh kiện và thiết bị sau:
1. Cable UTP CAT 5 E thường được gọi là CAT5 là loại cáp mạng cơ
bản nhất, gồm hai loại là UTP không có lớp lá kim loại giảm
nhiễu và FTP có lớp lá kim loại giảm nhiễu. Có tác dụng truyền dẫn
tín hiệu, thường được sử dụng trong mạng máy tính Ethernet.

2. Kìm bấm - Đầu bấm RJ45: loại này dùng để bấm các thanh đồng
nhỏ nằm ở trên đầu jack RJ45 (xem hình). Sau khi đẩy dây cáp vào
đầu jack, ta dùng kìm đặt đầu jack vào và bấm chặt để các thanh
đồng đi xuống, "cắn" vào lớp nhựa bao bọc lõi đồng của cáp. Các
thanh đồng này sẽ là "cầu nối" data từ dây cáp vào các Pin trong
rack (Rack là thiết bị female, chính là port của card mạng, Hub,
Switch ...)

3. Bộ tước vỏ cable UTP: loại này hiện nay bán phổ biến ở VN.
Loại dụng cụ tuốt dây còn đi kèm theo loại tool "nhấn cáp", rất hữu
Page | 2


ích khi làm lỗ cắm cáp mạng trên tường. Nếu không mua loại này,
các bạn vẫn có thể dùng dao để tuốt cáp và dùng vít để nhấn cáp.

4. Thiết bị test cable: Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, máy sẽ đánh
số thứ tự cáp từ 1 đến 8. Mỗi lần test sẽ bắn tín hiệu lần lượt trên 1
pin(từ 1đến 8). Đầu nhận (recieve ) sẽ sáng đèn ở số thứ tự tương ứng.


5. Thiết bị trung tâm (Bộ phát sóng Wireless (Access Point), switch
hoặc Hub) : Một điểm truy cập access point là một thiết bị tạo ra một
mạng không dây cục bộ, hoặc WLAN, thường trong một văn phòng
hoặc tòa nhà lớn. Một điểm truy cập kết nối với bộ định tuyến, bộ
chuyển mạch hoặc bộ định tuyến có dây thông qua cáp Ethernet và dự
báo tín hiệu WiFi đến một khu vực được chỉ định. Ví dụ: nếu bạn
muốn bật truy cập WiFi trong khu vực tiếp tân của công ty nhưng
không có bộ định tuyến trong phạm vi, bạn có thể cài đặt điểm truy
cập gần quầy lễ tân và chạy cáp Ethernet qua trần trở lại phòng máy
chủ .

Page | 3


6. Card mạng (NIC) Card rời Wrieless: Card mạng hay còn gọi là
card dùng để giao tiếp với internet là 1 loại bảng mạch giúp cho máy
tính có thể giao tiếp với các máy khác, thông qua internet, nó có thể
được gọi với tên LAN adapter, nó được sử dụng trong một khe cắm
trong bo mạch chính của máy tính để bàn để có thể giúp PC giao tiếp
và kết nối với môi trường mạng.

Page | 4


*Yêu cầu 2: Thực hiện thiết kế một mạng LAN:
1. Mô phỏng
 Tầng 1: gồm 3 phòng
 phòng Kế hoạch và kinh doanh: 6 máy
 Phòng Nhân Sự : 4 máy
 Phòng Sản xuất:4 máy
 Tầng 2: gồm 2 phòng
 Phòng IT: 10 máy
 Phòng giám đốc: 2 máy
Tổng 24 máy
-Có tất cả 24 máy tính và 2 laptop trong mạng
-Cần 30 đoạn dây cáp. Độ dài: 6 đoạn 5m, 10 đoạn 4m, 4 đoạn 3m, 10
đoạn 6m. Tổng tất cả dây cáp dài: 142m
-Cần 26 đoạn cáp thẳng và 4 đoạn cáp chéo
-Cần chuẩn bị 60 đầu bấm RJ45

2. Quá trình bấm cáp:
+Bước 1: chọn chiều dài đoạn cáp cần bấm
+Bước 2: tước vỏ cáp. Dùng kìm tách vỏ ở đầu đoạn dây cáp khoảng
2.5 - 3 cm
+Bước 3: Duỗi thẳng các sợi cáp, để các sợi theo thứ tự của chuẩn
(chuẩn A hoặc B)
+Bước 4: Cắt bằng mặt đầu các sợi cáp
+Bước 5: Một tay giữ nguyên vị trí thứ tự các sợi cáp, tay còn lại cầm
đầu RJ45 lật ngửa và từ từ đưa các sợi cáp vào
+Bước 6: Đưa vào vị trí bấm trên kìm và bấm từ từ, giữ kìm khoảng 3
giây, kết thúc quá trình bấm
Page | 5


-Sử dụng thiết bị trung tâm là Switch, 24 cổng kết nối, nếu không đủ
thì dùng 2 thiết bị trung tâm
-Modem sử dụng là loại Modem DSL
-Access Point là loại: Wireless Router
Sơ đồ mô phỏng:
Gồm 5 phòng máy:

Hình 1: Sơ đồ hệ thống mạng LAN

Page | 6


*Yêu cầu 3:
-Tổng số lượng địa chỉ IP cần: 26 IP
-Địa chỉ IP thuộc lớp: Lớp C
-Phân bố địa chỉ IP trong hệ thống: các máy được gán địa chỉ IP trong khoảng
từ: 192.168.1.1 – 192.168.1.26 cho 24 máy tính; Modem: 192.168.1.1; Wireless:
192.168.1.2; 2 laptop nhận địa chỉ IP của Wireless là: 192.168.1.2
-Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho các máy trên mạng, có sử dụng chung internet, ta
thao tác như sau:
Vào Start  Control Panel  Network and Internet  Network and
Sharing Center. Sau đó vào Local Area Connection  Chọn Properties.
Xuất hiện hộp thoại Local Area Connection Properties. Chúng ta chọn
Internet Protocol Version 4 (TCP/IP4). Sau đó nhấn vào Properties

Hình 2: Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy
Đánh dấu tích vào Use the fllowing IP address. Sau đó điền vào:
+IP address: Điền IP lần lượt cho 26 máy bắt đầu từ 192.168.1.3 –
192.168.1.28 (Lưu ý: Các máy không được điền IP trùng nhau)
+Subnet mask: 255.255.255.0 mặc định cho tất cả 26 máy
+Default Gateway: 192.168.1.1 điền cho tất cả 26 máy.
Page | 7


Sau đó nhấn OK. Vậy là hoàn thành quá trình gán địa chỉ IP tĩnh cho các
máy.

Hình 3: Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho máy

Page | 8


Tuongnbpd02650

*Yêu cầu 4: Cấu hình Access point:
Bước 1: Kết nối PC vào Access Point, xác định địa chỉ IP của Access Point bằng
cách gõ vào ipconfig /all phần DHCP Server là địa chỉ của Access Point

Hình 4: Xác định địa chỉ IP của Access Point
Bước 2: Truy nhập vào Access Point bằng cách gõ địa chỉ IP của Access Point
(192.168.1.1) vào Web:

Page | 9


Tuongnbpd02650

Hình 5: Truy nhập vào Access Point
Bước 3: Đổi địa chỉ IP cho Access Point thành 192.168.6.2 khi đó ta vô web
bằng địa chỉ IP mới thay đổi là 192.168.6.2.

Hình 6: Đổi địa chỉ IP cho Access Point
Bước 4: Vào mục Wireless / Wireless Basic và thay đổi tên ở mục SSID thành
tên nhóm sau đó Apply.

Hình 7: Đổi tên cho Access Point
Page | 10


Tuongnbpd02650

Bước 5: Vào mục Wireless /Wireless Security. Ta thay đổi mật khẩu ở mục
Pre-Shared Key là polytechnic@6 sau đó Apply.

Hình 8: Thiết lập mật khẩu cho Access Point
Bước 6: Sau khi hoàn tất, ta kết nối Laptop vào Access Point với tên Nhóm 2 và
Password là polytechnic@6.

Hình 9: Cấu hình Access Point thành công
Page | 11


Tuongnbpd02650

*Yêu cầu 5: Kết nối internet
1. Nối cáp từ mode đến thiết bị trung tâm

Hình 10: Nối cáp từ PC đến Access Point
2. Kiểm tra đèn tín hiệu

Hình 11: Tín hiệu đèn

Page | 12


Tuongnbpd02650

3. Đổi địa chỉ IP cho modem

- đổi địa chỉ IP thành 192.168.6.1

Hình 12: thay đổi địa chỉ IP

4. Tài khoản quản trị

Hình 13: Tạo tài khoản
5.Thiết lập các thông số trên moden để sử dụng internet

- Nhập vào username và passwork
- Các tham số khác để mặc định => nhấn ok

Page | 13


Tuongnbpd02650

Hình 14: Thiết lập các thông số

Page | 14


Tuongnbpd02650

*Yêu cầu 6: Chia sẻ tài nguyên
1. Chia sẻ thư mục

+ Chia sẽ thư mục public cho mọi người chỉ có quền đọc

Hình 15: chia sẽ thư mục public cho mọi người chỉ có quền đọc
+Tạo thư mục và cho phép users truy cập toàn quyền (full control)

Page | 15


Tuongnbpd02650

Hình 16: tạo thư mục và cho phép users truy cập toàn quyền

2. Chia sẻ máy in

- Control panel => hardware and sound => devices and printers => printer
properties

Page | 16


Tuongnbpd02650

Hình 17: Truy cập vào printer properties
-Nhấn vào mục sharing => nhập tên hoặc để tên mặc định

Hình 18: Nhập tên chia sẻ

Page | 17


Tuongnbpd02650

3. Thiết lâp mật khẩu cho tài nguyên dùng chung

Hình 19: Thiết lâp mật khẩu
*Yêu cầu 7: Kết nối Wifi
1. Quản lý các các Profiles đã đăng nhập
-Để thực hiền việc quản lý và xem thành phần các Profiles đã đăng nhập
vào các bộ Access Point ta làm như sau:
-Vào Start  Control Panel  Network and Internet  Network and
Sharing Center
-Ở bên trái nhấn vào: Manage Wireless Networks
Page | 18


Tuongnbpd02650

-Xuất hiện hộp thoại Manage Wireless Networks

Hình 20: Quản lý các các Profiles
-Trong hộp thoại này ta có có thể thêm các Profiles đăng nhập hay
Remove các profiles đã đăng nhập thành công lần trước. Tại vì trong một số
trường hợp người quản lý bộ Access Point thay đổi mật khẩu đăng nhập vì vậy
chúng ta bắt buộc phải Remove và tiến hành đặp nhập bộ Access Point lại với
mật khẩu mới.
2. Tạo mạng ad học
*Cách tạo mạng Ad-Hoc
-Đầu tiên vào Control Panel > Network and Sharing Center > bấm chọn 'Set up
a new connection or network'.

Page | 19


Tuongnbpd02650

Hình 21: Truy cập vào mục set up a new connection or network
-Cửa sổ Set Up a Connection or Network mở ra, chọn 'Set up a wireless ad hoc
(computer-to-computer) network', và bấm Next.

Hình 22: Chọn mục Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network
-Thiết lập mạng

Page | 20


Tuongnbpd02650

Hình 23: Thiết lập mạng

Hình 24: Thiết lập mạng thành công
-Đăng nhập sử dụng wi-fi thông qua chế độ ad hoc

Page | 21


Tuongnbpd02650

Hình 25: Đăng nhập sử dụng Wifi

Hình 26: Nhập password và sử dụng

Page | 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×