Tải bản đầy đủ

PPCT TIN HOC 1, 2

GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY – HỌC TIN HỌC LỚP 1, 2
NĂM HỌC 2018 – 2019
Tài liệu:
1. Hướng dẫn học Tin học lớp 1 (TG. Lê Viết Chung)
2. Hướng dẫn học Tin học lớp 2 (TG. Lê Viết Chung)
Dưới đây là gợi ý phân phối chương trình dạy – học có thể tham có thể tham khảo để
có thể điều chỉnh lại cho phù hợp với điều kiện của trường mình. Các Thầy Cô có
quyền chủ động điều chỉnh nhiều, ít, thêm, bớt để học sinh có thể đạt được yêu cầu là
ham thích và vui trong học tập.
BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 1
THỜI LƯỢNG: 1 TIẾT/ 1 TUẦN ( 16 TUẦN ). BẮT ĐẦU TỪ HỌC KỲ 2
Thời gian
Tuần 1, 2
Tuần 3, 4
Tuần 5, 6
Tuần 7, 8
Tuần 9, 10
Tuần 11, 12
Tuần 13, 14
Tuần 15, 16


Nội dung
Bài 1: Kết bạn với chiếc máy tính
Bài 2: Kết bạn với chiếc máy tính
Bài 3: Khởi động với máy tính
Bài 4: Làm quen với bàn phím
Bài 5: Làm quen với Chuốt máy tính
Bài 6: Thực hành trò chơi TYPING ADVENTURE
Bài 7: Thực hành trò chơi BASIC MOUSE SKILLS
Bài 8: Thực hành tổng hợp

Yêu cầu
Lý thuyết
Lý thuyết
Phòng máy
Phòng máy
Phòng máy
Phòng máy
Phòng máy
Phòng máy

Chú ý:
Không kiểm tra cuối kỳ. Giáo viên nên cho thêm bài tập nếu như học sinh hoàn thành
tốt và trước thời gian khi làm máy.

BẢNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN TIN HỌC LỚP 2
THỜI LƯỢNG: 1 TIẾT/ 1 TUẦN ( 35 TUẦN ).
Thời gian
Tiết 1, 2
Tiết 3, 4, 5, 6
Tiết 7, 8, 9, 10, 11
Tiết 12, 13, 14, 15, 16

Nội dung
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Luyện tập sử dụng chuột
Bài 3: Em tập làm học sĩ
Bài 4: Luyện tập gõ bàn phím

Yêu cầu
Lý thuyết
Phòng máy
Phòng máy
Phòng máy


Tiết 17, 18, 19, 20, 21
Tiết 22, 23, 24, 25, 26
Tuần 27, 28, 29, 30,31
Tuần 32, 33, 34, 35

Bài 5: Chơi trò chơi chữ cái
Bài 6: Thông tin xung quanh em
Bài 7: Trò chơi GCOMPRIS
Bài 8: Học tiếng Anh với FAST HANDS

Phòng máy
Lý thuyết
Phòng máy
Phòng máy

Chú ý:
Không kiểm tra cuối kỳ. Giáo viên nên cho thêm bài tập nếu như học sinh hoàn thành
tốt và trước thời gian khi làm máy. Giờ Thực hành chú trọng đến kỹ năng, không chú
trọng đến kết quả thực hiện như: tranh vẽ, kết quả trò chơi mà hướng đến các em làm
được, làm thành thạo và thích làm việc với máy tính.
------------o0o-------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×