Tải bản đầy đủ

KTHK2 2 THB

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TIN HỌC LỚP 2
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 25 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT
HỌ VÀ TÊN:.................................................................
LỚP: .............................................................................

ĐỀ THỰC HÀNH
Em hãy gõ đoạn văn bản như mẫu dưới đây. Lưu bài tại H:\LOP, đặt tên tập tin như
sau: Lop-STT-HoVaTen.docx (VD: 21-01-NguyenVanA.docx)
DUNG DĂNG DUNG DẺ
Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi,
Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu, lạy mợ.
Cho cháu về quê,

Cho dê đi học,
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bươi bếp.
Dung dăng dung dẻ,
Dắt trẻ đi chơi,
Đến cổng nhà trời,
Lạy cậu, lạy mợ.
Cho cháu về quê,
Cho dê đi học,
Cho cóc ở nhà,
Cho gà bươi bếp.


ĐÁP ÁN
1)
2)
3)
4)

Gõ văn bản tiếng Việt có dấu
(1đ)
Sao chép thành 2 đoạn giống nhau
(0.5đ)
Đoạn 1 canh lề trái, đoạn 2 canh giữa.
(1đ)
Đoạn 1 in đậm, nghiêng, màu xanh dương,
(0.5đ)
Đoạn 2 in nghiêng, gạch chân, màu đỏ.
(0.5đ)
5) Tạo hiệu ứng chữ cho tựa bài (Text Effects + Text Highlight Color) (1đ)
6) Lưu văn bản tại Desktop
(0.5đ)
HẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×