Tải bản đầy đủ

KTHK2 3 LT1 17 18b

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn: TIN HỌC LỚP BA
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 10 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT

HỌ VÀ TÊN:
LỚP:

PHẦN LÝ THUYẾT (1)
Học sinh làm bài trực tiếp trên tệp này, sau khi hoàn tất, lưu bài (Save as) tại
H:\3..., đặt lại tên tệp theo cú pháp Lop-STT-HoVaTen-LT (VD: 31-30NguyenVanA-LT)
Câu 1: www trong một địa chỉ trang web là chữ viết tắt của:
☐A. World Wide Web
☐B. Word Wide Web
☐C. World Web Wide
Câu 2: Theo em, để tìm thông tin về trường Khai Minh mà em đang học, từ khóa nào

sau đây sẽ cho kết quả chính xác nhất:
☐A. Khai Minh
☐B. Trường Khai Minh

☐C. Tiểu học Khai Minh Quận 1
Câu 3: Để lưu hình ảnh em đã tìm thấy trên mạng, em nhấp chuột phải vào hình rồi
chọn:
☐A. Save link as.
☐B. Save image as.
☐C. Copy image.
Câu 4: Phím F và J trên bàn phím máy tính thường có một chấm nhỏ nổi lên. Mục
đích của chấm nhỏ là để làm gì?
☐A. Định vị 2 phím đặt ngón giữa
☐B. Định vị 2 phím đặt ngón trỏ
☐C. Không có ý nghĩa gì đặc biệt.


Câu 5: Cho biết các phím D F G H J K nằm ở hàng phím nào trên bàn phím?
☐A. Hàng phím trên
☐B. Hàng phím dưới
☐C. Hàng phím cơ sở
Câu 6: Cho biết các phím E I R U nằm ở hàng phím nào trên bàn phím:
☐A. Hàng phím trên
☐B. Hàng phím dưới
☐C. Hàng phím cơ sở
Câu 7: Cách khởi động chương trình soạn thảo văn bản MS.Word 2010:
☐A. Start  All Programs  Microsoft Office

 Microsoft Word 2010

☐B. Start  Programs File  Accessories  Microsoft Word 2010
☐C. Start  All Programs  Microsoft Office Word 2010
Câu 8: Trong MS.Word 2010, tổ hợp phím tắt nào dùng để định dạng chữ nghiêng?
☐A. Ctrl + B
☐B. Ctrl + I
☐C. Ctrl + U
Câu 9: Để chèn hình ảnh từ bộ sưu tập của Microsoft Word, em chọn thẻ lệnh Insert
rồi chọn tiếp công cụ:
☐A. Picture
☐B. Shapes
☐C. Clip Art
Câu 10: Trong MS.Word 2010, để thay đổi màu viền chữ của Word Art, em thực hiện
như sau:
☐A. Chọn đối tượng Word Art  Thẻ lệnh Format  Công cụ Text Outline
☐B. Chọn đối tượng Word Art  Thẻ lệnh Format  Công cụ Text Fill
☐C. Chọn đối tượng Word Art  Thẻ lệnh Home  Công cụ Font Color

HẾT


ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A
C
B
B
C
A
A
B
C
A

HẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×