Tải bản đầy đủ

KTHK2 5 LT1 17 18b

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1
TRƯỜNG TIỂU HỌC …

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
Môn: TIN HỌC LỚP NĂM
Năm học: 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 10 phút
ĐIỂM
NHẬN XÉT

HỌ VÀ TÊN:
LỚP:

PHẦN LÝ THUYẾT (1)
Học sinh làm bài trực tiếp trên tệp này, sau khi hoàn tất, lưu bài (Save as) tại
H:\LOP, đặt lại tên tệp theo cú pháp Lop-STT-HoVaTen-LT (VD: 51-30NguyenVanA-LT)
Câu 1: Trong chương trình Fotor, khi sử dụng hiệu ứng Tilt-Shift, em chọn tiêu cự với
chỉ số f càng nhỏ thì điều gì xảy ra?
☐A. Phần hiệu ứng mờ sẽ mờ nhiều hơn, hiệu ứng sắc nét nổi bật hơn.
☐B. Phần hiệu ứng mờ sẽ ít hơn, hiệu ứng sắc nét nổi bật hơn.
☐C. Phần hiệu ứng mờ sẽ ít hơn, hiệu ứng sắc nét không thay đổi.

☐D. Phần hiệu ứng mờ sẽ nhiều hơn, hiệu ứng sắc nét không thay đổi.
Câu 2: Trong chương trình Fotor, khi em chỉnh sửa khung ảnh với hiệu ứng Border.
Muốn thay đổi độ cong của góc ảnh và tạo bóng cho khung viền, em chỉnh thanh trượt
của các mục:
☐A. Corners và Width
☐B. Corners và Shadow
☐C. Shadows và Width

☐D. Width và Border

Câu 3: Trong Photo Story, để chỉnh sửa một dự án đã thực hiện, em chọn mục nào?
☐A. Begin a new story.
☐B. Play a story.
☐C. Edit a project.
☐D. Edit a story.
Câu 4: Trong Photo Story, để xoay và cắt ảnh theo ý thích, em chọn thẻ nào trong hộp
hoại Edit Picture?
☐A. Add Effect
☐B. Auto Fix
☐C. Rotate and Crop
☐D. Remove black borders...
Câu 5: Trong Photo Story, nút lệnh nào để chọn Font cho văn bản
☐A.

☐B.


☐C.

☐D.

Câu 6: Trong Photo Story, để thiết lập hiệu ứng chuyển cảnh, em chọn thẻ lệnh nào
sau khi chọn Customize Motion:
☐A. Transition

☐B. Motion

☐C. Duration

☐D. Motion and DurationCâu 7: Trong Photo Story, khi tạo nhạc nền cho phim, để tốc độ bài nhạc chậm lại, em
chỉnh trong chức năng:
☐A. Genre
☐B. Intensity
☐C. Tempo
☐D. Style
Câu 8: Trong Photo Story, khi xuất bản đoạn phim, phần tên mở rộng mặc định của
tập tin sẽ là:
☐A. wma

☐B. wmv

☐C. mpg

☐D. mp4

Câu 9: Để tạo một dự án mà thầy cô giao, việc đầu tiên mà nhóm em phải thực hiện là:
☐A. Phân công công việc

☐B. Tìm tư liệu

☐C. Soạn bài thuyết trình

☐D. Thống nhất chủ đề

Câu 10: Khi phân công bạn thuyết trình, em chú ý nhất đến khả năng nào của bạn?

☐A. Nói to, không cần sử dụng Micro

☐B. Học thuộc lòng rất tốt

☐C. Có khiếu hài hướt

☐D. Tự tin, diễn đạt lưu loát

HẾT


ĐÁP ÁN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
A
B
C
C
B
A
C
B
D
D

HẾTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×