Tải bản đầy đủ

HT SKKN

Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
I. TÊN SÁNG KIẾN:
Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.
II. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lí do chọn đề tài:
Trong quá trình giảng dạy bộ môn Tin học, tôi nhận thấy học sinh rất thích
làm quen và khám phá máy tính, đây là một điều kiện thuận lợi cho giáo viên.
Nhưng chương trình của môn Tin học đòi hỏi các em học sinh phải có sự nhạy bén,
khả năng tư duy, có sự quan sát, sáng tạo và kỹ năng sử dụng máy tính của học
sinh để giải quyết vấn đề. Vì vậy đòi hỏi phải tìm ra phương pháp giảng dạy để học
sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn, rèn luyện, củng cố và phát triển kỹ năng sử dụng
máy tính của bản thân. Đồng thời tạo điều kiện cho học sinh phát huy tính tích cực
tự giác, chủ động, sáng tạo. Với những lí do như trên tôi đã chọn đề tài: “Áp dụng
phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Giúp các em học sinh có đủ tự tin khi thực hành các thao tác trên máy tính
trong các giờ thực hành, yêu thích môn học hơn.
Làm tăng khả năng tư duy, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo
cho các em học sinh. Giúp các em học sinh biết nêu và giải quyết vấn đề, biết phân
tích, đánh giá, nhận xét những ý kiến của người khác và tự bảo vệ những ý kiến
của mình. Tạo tâm lý học tập thoải mái cho các em học sinh. Hình thành và phát

triển kĩ năng giao tiếp, tinh thần hợp tác, trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập (kĩ
năng sống).
Để nâng cao chất lượng bộ môn tin học, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục
của nhà trường.
Làm thế nào để học sinh từ việc thực hành hiểu sâu hơn kiến thức đã học, có
những tư duy, sáng tạo dẫn tới ham học hỏi, yêu thích môn học. Từ thực tế đó ta
thấy được việc cần thiết phải có sự đổi mới phương pháp trong giảng dạy và đó
cũng là điều cần để có sáng kiến “Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong
giờ thực hành môn Tin học”.
III. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận:
Giáo viên phải nắm chắc quy trình và có biện pháp thảo luận hữu hiệu mới
phát huy tối đa hiệu quả của phương pháp hợp tác nhóm. Hiệu quả của phương
pháp là tăng khả năng tư duy, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và
khả năng tư duy, thao tác, kỹ năng sử dụng máy tính cho các em học sinh.Để vận
1


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
dụng phương pháp này trong giảng dạy có hiệu quả, giáo viên cần nắm: năm yếu tố
của hợp tác nhóm và quy trình làm thực hiện phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ.
*Năm yếu tố của hợp tác nhóm: Khi tiến hành một hoạt động nhóm nào đó
đều phải đảm bảo đủ năm yếu tố, nếu thiếu một trong năm nguyên tắc thì hoạt
động nhóm sẽ khó phát huy tối đa hiệu quả.
Nguyên tắc 1: Phụ thuộc tích cực
Nguyên tắc 2: Trách nhiệm cá nhân
Nguyên tắc 3: Tương tác tích cực trực tiếp
Nguyên tắc 4: Kĩ năng xã hội
Nguyên tắc 5: Đánh giá rút kinh nghiệm
*Quy trình thực hiện phương pháp hợp tác nhóm
Bước 1: Chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp
Đói với môn học khác, chỉ những nội dung bài học tương đối khó phải huy
động kinh nghiệm, công sức của nhiều học sinh mới áp dụng phương pháp
nhóm để tránh mất thời gian không cần thiết. Đối với môn Tin học do mỗi máy
có từ 2-3 học sinh đồng thời học sinh không có điều kiện thực hành thường
xuyên nên nội dung bài học dù dễ dàng hay khó thì việc tổ chức theo nhóm sẽ
thuận lợi hơn và không sợ mất nhiều thời gian.
Bước 2: Thiết kế bài học áp dụng phương pháp hợp tác nhóm .
Thiết kế bài dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh: Giáo viên phải nắm
bắt đối tượng học sinh về kĩ năng thực hành và phân loại đối tượng rõ ràng, chính


xác. Sách Tin học 3-4-5 đã tạo điều kiện để giáo viên có thể căn cứ vào trình độ
học sinh trong lớp và điều kiện lớp học để xây dựng kế hoạch bài học theo hướng
phát huy tính tích cực của học sinh. Trong đó học sinh sẽ tự tìm tòi, chiếm lĩnh
kiến thức, hình thành và phát triển kỹ năng sử dụng máy tính dưới sự hướng dẫn
của giáo viên. Thông qua quá trình tìm tòi học sinh sẽ rèn được tính chủ động, sáng
tạo trong học tập. Giáo viên cần lưu ý cách gợi mở, nêu vấn đề để thu hút sự chú ý
của học sinh; cách củng cố kiến thức cũ, huy động vốn sống để học sinh tự giải
quyết vấn đề.
Bước 3: Tổ chức dạy học theo phương pháp hợp tác nhóm
Chia nhóm

2


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
Xác định số lượng học sinh trong nhóm hợp tác: Dựa vào mục tiêu của
bài thực hành, giáo viên sẽ quyết định số lượng học sinh mỗi nhóm. Đối với
những yêu cầu dễ, giáo viên chia nhóm đôi (mỗi nhóm 2-3 học sinh); yêu cầu
khó giáo viên chia nhóm lớn để học sinh thảo luận (mỗi nhóm 4 - 5 học sinh)
Lựa chọn các thành viên vào nhóm hợp tác: Có nhiều tiêu chí để thành
lập nhóm: phân chia theo năng lực học tập, phân chia theo đặc điểm chung,
phân chia theo sự tự nguyện,...trong môn Tin học, giáo viên nên sắp xếp cho các
thành viên nhóm càng đa dạng càng tốt. Nhóm hoạt động có hiệu quả là nhóm
gồm các học sinh có năng lực tiếp thu kiến thức: cao, trung bình và thấp. Với
nhóm như vậy, học sinh tiếp thu tốt hơn sẽ đảm nhận vai trò hướng dẫn và đồng
thời cùng luyện tập với học sinh tiếp thu chậm hơn.
Xác định thời gian duy trì nhóm hợp tác: Các nhóm chỉ nên duy trì trong
một số tuần hoặc một số tháng nhất định, không nên kéo dài quá lâu. Quá trình
này sẽ giúp học sinh lần lượt được hoạt động nhóm với tất cả các bạn trong lớp
sau một học kì hay sau một năm học. Học sinh có cơ hội giao tiếp với nhiều nét
tính cách riêng, khác nhau ... Điều đó, làm tăng ý nghĩa giao lưu, giao tiếp, mở
rộng và nâng cao kiến thức môn học.
Nhóm học tập đa dạng nâng cao chất lượng học tập, sự phong phú và tính
tích cực tham gia của mọi thành viên. học sinh sẽ hình thành thái độ tích cực và
lành mạnh về sự hợp tác, mang lại cho các em nhiều cơ hội để thực hành các kĩ
năng giao tiếp, khả năng tiếp thu kiến thức, giải quyết vấn đề.
Khi các nhóm cũ có vấn đề và hoạt động kém hiệu quả, giáo viên nên giải
tán nhóm và thành lập nhóm mới. Nếu không lập nhóm mới học sinh sẽ không
học được các kĩ năng cần thiết cho việc giải quyết vấn đề, trong quá trình hợp
tác với bè bạn.
* Giao nhiệm vụ
Giáo viên giới thiệu chủ đề, giao nhiệm vụ chung và cụ thể cho mỗi
nhóm.
Giáo viên đưa ra những hướng dẫn cho học sinh từng bước thực hiện,
cung cấp cho học sinh những tài liệu tham khảo.
Giáo viên nói rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ để học sinh chủ động
lập kế hoạch.
Giáo viên phổ biến cách thức và thang điểm đánh giá kết quả nhóm.
3


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
Sử dụng phương pháp dạy học hợp tác nhóm sẽ hình thành ở học sinh
khả năng giao tiếp, hợp tác, thích ứng và độc lập suy nghĩ. Học sinh phải trao
đổi với nhau, chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong quá trình hình thành kiến
thức, kĩ năng đặc biệt là kĩ năng thực hành trên máy tính.
Mỗi thành viên phải hoạt động tích cực, hạn chế tình trạng ỷ lại vào
một vài học sinh nổi trội của nhóm. Đồng thời giáo viên cũng phải tránh việc
học sinh thường coi thảo luận trong nhóm như một hình thức thể hiện bản
thân dẫn đến sự ganh ghét, ganh tị nhau nên học sinh sẽ cố giành chiến thắng
bằng cách đánh bại ý kiến của người khác, nhóm khác. Do đó, cần khuyến
khích tính hợp tác của các em trong cùng một nhóm và giữa các nhóm với
nhau, thi đua nhưng không cạnh tranh.
Phương pháp hợp tác trong nhóm cho phép các thành viên trong nhóm
chia sẻ những kinh nghiệm, hiểu biết,suy nghĩ, băn khoăn và cùng nhau xây
dựng nhận thức, thái độ mới. Bằng cách nói ra những điều mình đang nghĩ,
mỗi người có thể nhận thức rõ trình độ hểu biết của mình về vấn đề học tập
được nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những gì. Bài học trở thành sự học
hỏi lẫn nhau chứ không phải là sự tiếp nhận thụ động từ giáo viên. Thành
công của lớp học phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của mọi thành viên.
Theo phương pháp này, học sinh dễ hiểu, dễ nhớ hơn vì được tham gia
trao đổi, trình bày vấn đề nêu ra, cảm thấy hào hứng khi được đóng góp một
phần công sức của mình trong sự thành công chung của lớp. Khi hợp tác làm
việc với nhau sẽ hình thành cho học sinh một số kĩ năng thực hành máy tính
và thái độ hăng say, yêu thích khi học Tin học.
* Đánh giá kết quả hoạt động nhóm hợp tác:
Tổng kết đánh giá là khâu cuối cùng của hoạt động. Đến giai đoạn này
chất lượng làm việc của nhóm phụ thuộc vào sự đánh giá và kết luận của giáo.
Sau khi có sản phẩm, nếu giáo viên đánh giá chi tiết mặt tốt, chưa tốt của sản
phẩm, so sánh các sản phẩm của các nhóm với nhau để học sinh nhận ra được
những ưu, khuyết của mình, sau đó giáo viên nêu lên kết luận thì học sinh sẽ
hiểu sâu sắc và nắm vững vấn đề; đồng thời học sinh sẽ quyết tâm hơn trong
lần làm bài tiếp theo. Ngược lại, nếu giáo viên không đánh giá sản phẩm và sự
làm việc của học sinh sẽ khiến học sinh mất đi hứng thú và động lực làm việc
và như vậy hoạt động nhóm hợp tác sẽ không thể có hiệu quả.
Các nhóm đánh giá kết quả làm việc của nhau: Hãy để các nhóm tự
đánh giá lẫn nhau, quá trình này để đảm bảo cho học sinh phát huy khả năng
tổng kết đánh giá. Và đồng thời cũng giúp cho giáo viên có thể đưa ra kết quả
cuối cùng phù hợp nhất.
4


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
Giáo viên đánh giá, nhận xét kết quả làm việc của các nhóm hợp tác:
Công việc này có thể tiến hành song song hoặc sau khi đã có sự đánh giá giữa
các nhóm với nhau. Đánh giá khả năng làm việc của nhóm: Các nhóm làm
việc có khoa học hay không, những ai tích cực, những ai lười biếng hay làm
chuyện riêng, cần rút kinh nghiệm gì,… Giáo viên nên nhận xét cụ thể, khách
quan và tốt nhất nên khen để khích lệ tinh thần học tập của học sinh.
2. Thực trạng:
2.1.Thuận lợi
*Vật chất:
Hàng năm phòng GD&ĐT Huyện và Nhà trường đã có sự quan tâm đúng
mức, tạo điều kiện bổ sung, sửa chữa máy tính phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn
Tin học học từ lớp 3 đến lớp 5. Phòng GD&ĐT Huyện đã triển khai chương trình
sách Tin học lớp 3-4-5 ngay từ đầu năm học. Sách Tin học mới có sự cải tiến nhiều
hướng tới học sinh để các em tiếp xúc với các phần mềm mới, phù hợp hơn.
*Giáo viên:
Giáo viên được đào tạo chuyên môn Sư phạm Tin học đáp ứng yêu cầu dạy và
học môn Tin học của nhà trường. Giáo viên thường xuyên được bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn, đồng thời tự học tập
trau dồi kiến thức chuyên môn, phương pháp dạy học mới.
*Học sinh:
Nội dung sách Tin học mới được trình bày nhẹ nhàng, đẹp, chú trọng nhiều về
phần thực hành rất phù hợp với lứa tuổi HS tiểu học. Môn Tin học là một môn học
tự chọn nên HS tiếp thu kiến thức một cách thoải mái, không bị gò ép, các em rất
hứng thú với môn học.
2.2. Khó khăn
*Vật chất:
Đồ dùng dạy học môn Tin học còn hạn chế.
Phòng vi tính chật hẹp, hạn chế sự di chuyển của học sinh.
*Giáo viên:
Chưa hiểu được tầm quan trọng và ích lợi của hoạt động nhóm mang lại.
Chưa hiểu rõ hoạt động nhóm sẽ giúp học sinh phát huy tính tích cực và một
số kĩ năng sống được phát triển.
Chưa hiểu được các cách chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm có hiệu quả
giáo viên cho rằng học theo nhóm làm cho tiết học mất trật tự, khó kiểm soát.
5


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
Khi tổ chức dạy học theo nhóm phải chuẩn bị đồ dùng: bảng phụ, phiếu học
tập dẫn đến tốn kém thời gian, kinh phí…
*Học sinh:
Do kinh tế khó khăn, đa số học sinh ở nhà không có máy vi tính, nên ngoài
giờ thực hành trên lớp học sinh không có điều kiện tiếp xúc máy tính thường xuyên
dẫn đến việc rèn luyện kỹ năng và ứng dụng hạn chế.
Học sinh còn lúng túng, nhút nhát, ít nói, chưa mạnh dạn tham gia vào hoạt
động nhóm nhất là học sinh còn chậm, chưa theo kịp tiến độ bài học.
Đây là môn học tự chọn nên một số HS chưa học nghiêm túc và phụ huynh
chưa quan tâm.
Trình độ nhận thức của một số học sinh còn thấp chưa xác định được mục
đích, động cơ học tập, không có sự phấn đấu vươn lên trong học tập, có thói quen
lười suy nghĩ, ỷ lại hay dựa vào giáo viên, bạn bè. Khác với môn học khác, môn
Tin học đòi hỏi phải có sự tư duy, thao tác, kỹ năng sử dụng máy tính mà ở các em
đều thiếu.
3. Các biện pháp tiến hành giải quyết vấn đề:
3.1. Qua vận dụng sáng kiến vào giảng dạy tôi rút ra được kinh nghiệm
sau:
* Đối với Giáo viên:
- Cần nắm vững mục tiêu, nội dung của bài học từ đó lựa chọn những
phương pháp truyền đạt đến các em một cách ngắn gọn, logic, dễ hiểu để các các
em có thể nắm bắt kiến thức một cách tốt nhất.
Trước khi tổ chức hoạt động nhóm, GV cần tạo không khí vui vẻ, dành chút
thời gian gần gũi học sinh.
Giáo viên cần đưa ra hệ thống bài tập thực hành, yêu cầu về các kĩ năng sát
với từng đối tượng học sinh.
Từ việc nắm chắc nội dung, đối tượng học sinh trong lớp, số lượng máy tính,
giáo viên nên lựa chọn cách chia nhóm cho phù hợp.
Khi chia nhóm giáo viên cần giải thích cho học sinh hiểu tại sao phải làm việc
theo nhóm và yêu cầu học sinh phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ chung của
nhóm
Để việc hoạt động nhóm thực sự có hiệu quả giáo viên phải phân công nhiệm
vụ, quy định thời gian rõ ràng và cụ thể cho các nhóm.
6


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
- Khi học sinh tiến hành thảo luận, giáo viên chuyển sang từ vị trí người hướng dẫn sang vị trí
người giám sát. Thường xuyên di chuyển, quan sát và giám sát mọi hoạt động của lớp để nhận biết tiến
trình hoạt động của các nhóm để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Trong quá trình quan sát các nhóm làm việc, giáo viên phải phát hiện các sai
lầm mà các nhóm mắc phải khi tham gia nhóm, những sai lầm mang tính điển hình
và chưa được sửa chữa để cuối phần thảo luận nhóm, giáo viên có nhận xét, góp ý.
Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh ngay từ những lần đầu tiên làm việc
theo nhóm đến khi quen việc, các em phải cùng nhau hợp sức để hoàn thành nhiệm
vụ được giao.
Khi làm việc theo nhóm giáo viên không ép buộc mà cho các nhóm có quyền
lựa chọn cách thực hiện nào tuỳ thích miễn sao khi nhóm trình bày phải đạt được
yêu cầu.
Để đảm bảo cho tất cả học sinh đều tham gia làm việc một cách chủ động,
một mặt giáo viên khuyến khích động viên các em, nhất là các em còn nhút nhát.
Giáo viên nên theo dõi quan sát, nếu thấy các em làm việc chăm chú và sôi nổi thì
giáo viên để cho học sinh tự làm việc, nếu các em ngồi yên, ít hoạt động hoặc nhốn
nháo, lúng túng thì giáo viên cần hướng dẫn, gợi ý cho các em, nhưng tránh can
thiệp quá sâu.
Giáo viên không chỉ hướng dẫn các em học để chiếm lĩnh kiến thức mà cần
giúp học sinh nắm được cách học, động viên, khích lệ đúng lúc, kịp thời, hướng
dẫn nhóm học tập khi các em không thể giải quyết được công việc và cần sự trợ
giúp.
Giáo viên quan sát nhóm, phân tích những vấn đề thường gặp phải trong lúc
học cùng nhau và cho những lời khuyên, chỉ bảo cho nhóm để có thể hoàn thành
công việc.
Trong quá trình thảo luận, nếu học sinh gặp khó khăn, giáo viên có thể nhờ
nhóm khác giúp đỡ. Trường hợp cả lớp không giải quyết được, lúc này giáo viên
mới đặt câu hỏi gợi mở và trợ giúp cho học sinh. Giáo viên cần tập cho học sinh
đặt vấn đề và nêu câu hỏi phản biện.
Trong thời gian học sinh làm việc, giáo viên cần phải đến hoặc đi xung quanh
các nhóm để quan sát các hoạt động của nhóm, thường xuyên theo dõi để hướng
dẫn, giúp đỡ các nhóm trao đổi thảo luận đúng yêu cầu bài học, tránh thảo luận tùy
hứng dẫn đến đi lệch yêu cầu.
Giáo viên cần dự kiến trước các tình huống trả lời của học sinh để có thể xử lí
tốt như: chuẩn bị câu hỏi gợi mở để làm rõ vấn đề hoặc liên hệ thực tế để giúp học
sinh có khả năng vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

7


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
Đánh giá và theo dõi kết quả học tập theo từng đối tượng học sinh, khen
những học sinh thực hành tốt, nghiêm túc, nhắc nhở những học sinh thực hành
chưa tốt, chưa nghiêm túc.
- Lắng nghe quá trình trao đổi của học sinh trong nhóm. Từ đó giáo viên có thể có những phát
hiện thú vị và khả năng đặc biệt của từng em học sinh, hướng thảo luận của từng nhóm để điều chỉnh
kịp thời. Quan sát nhận biết bầu không khí của các nhóm hoạt động, nhắc nhở, phê bình và tuyên dương
kịp thời.
- Chuẩn bị tốt các phương tiện hỗ trợ trong giảng dạy như: máy tính, máy chiếu, chuẩn bị tốt các
câu hỏi phù hợp mang tính gợi mở, kích thích được tư duy của các em.
- Giáo viên phải thường xuyên thay đổi cách chia nhóm hoạt động trong một lớp để các em được
giao lưu, trao đổi học tập với tất cả các thành viên trong lớp, từ đó tăng cường khả năng giao tiếp, kĩ
năng sống cho học sinh.
- Tạo ra được nhiều trò chơi trong tiết học phù hợp với từng nội dung của bài học, tiết học tạo
được sự thân thiện giữa thầy và trò để đúng với khẩu hiệu

“ Trường học thân thiện, học

sinh tích cực”.

8


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
3.2. Hiệu quả của phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn
tin học.
* So sánh kết quả hai học kì của năm học 2017-2018:
- Học kì I : trước khi áp dụng
Khối

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

3

44,46%

36.1%

3.3%

4

44,46%

36.1%

3.3%

- Học kì II: sau khi áp dụng
Khối

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

3

10%

35%

54%

4

5%

15%

73%

Từ thực tế dạy học của bản thân những năm gần đây hai khối lớp 3, 4, tôi
nhận thấy phương pháp này có những mặt tích cực sau đây:
Giờ học trở lên sinh động, thiết thực với học sinh, gây hứng thú thực sự cho
học sinh, sự yêu tích môn học tăng lên rõ rệt. Phát huy được sự tích cực chủ động
của học sinh trong nắm bắt kiến thức từ thực tiễn và từ kỹ năng thực hành.
Sau khi tiếp thu xong các nội dung bài học, học sinh giúp đỡ nhau thực hành
ngay, học sinh ở những lớp tôi giảng dạy trả lời là rất hứng thú với bài học, hiểu
bài hơn, dễ nhớ hơn, yêu thích môn học hơn.
Học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập suy nghĩ, rèn luyện tư duy
sáng tạo cho học sinh. Tất cả các em học sinh đều có cơ hội tham gia chia sẻ ý kiến
và kinh nghiệm của mình với cả nhóm.
Qua việc học tập theo phương pháp hoạt động nhóm, thấy được các em mạnh
dạn hơn, tự tin hơn trong giao tiếp, bước đầu đã dần hình thành được kĩ năng sống
cho các em học sinh.
Qua thời gian áp dụng phương pháp trên tôi nhận thấy chất lượng dạy và học
của môn Tin học ngày càng được nâng cao.

9


Đề tài“Áp dụng phương pháp hợp tác nhóm trong giờ thực hành môn Tin học.”.
Với việc ứng dụng những biện pháp trên trong từng tiết dạy thực hành tôi
thấy rằng kết quả thực hành qua các thao tác và các bước của học sinh yếu và trung
bình được chắc chắn và thành thạo hơn, các em khá giỏi thực hành nhanh hơn.
VII. Kết luận:
Đây là nội dung sáng kiến “Áp dụng phương pháp hợp tác trong giờ thực
hành môn Tin học”. Bản thân là một giáo viên tôi luôn cố gắng để nâng cao chất
lượng của bộ môn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của nhà trường.
Từ đó tôi đã áp dụng các phương pháp như đã trình bày ở trên, ban đầu do học sinh
chưa quen nên cũng gặp khó khăn. Nhưng sau một thời gian thực hiện cũng đã cho
kết quả tốt. Học sinh hứng thú học, ham học, yêu thích môn học, tiếp thu bài tốt
hơn và kết quả cao hơn và điều quan trọng là kỹ năng sử dụng máy tính của học
sinh cao hơn rõ rệt.
Để thực hiện tốt bài giảng đòi hỏi giáo viên phải có lòng đam mê yêu thích
chuyên môn, đầu tư thời gian tìm tòi sáng tạo hơn nữa. Là giáo viên ai cũng có thể
thực hiện, áp dụng sáng kiến này. Với đề tài này, tôi mong muốn được chia sẻ chút
ít kinh nghiệm nhỏ của mình với anh, chị đồng nghiệp để chất lượng học tập của
học sinh ngày càng nâng cao.
Khả năng bản thân có hạn, trong quá trình giảng dạy, đúc kết và rút
kinh nghiệm, tôi không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý chân thành
của thầy cô và các bạn đồng nghiệp.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×