Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI TIN HKI lớp 4

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI
Môn Tin học – HKI

STT

1

2

3

Mức Mức 2 Mức 3
1
(Thôn (Vận
(Nhận
g
dụng
biết)
hiểu)
thấp)


Chủ đề

Khám phá máy tính

Em tập vẽ

Em tập gõ 10 ngón

Số
câu
Câu
số
Số
câu
Câu
số
Số
câu
Câu
số
Câu
số

Tổng số câu

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯƠNG MỸ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG LẠC

Mức
4
(Vận
dụng
cao)

1

1

1


A.1

A.2

A.3

1

1

1

1

A.4

A.5

A.6

B.1

1

1

1

A.7

A.8

B.2

3

2

3

2

Cộng

3

4

3

10

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Tin học
Năm học 2017 – 2018
Thời gian làm bài: 35 phút

Họ và tên:…………………………………....
Lớp:………; Trường TH:……………………
Điểm
Nhận xét của thầy cô giáo
……………………………..…………………………………..
……………………………..…………………………………..
………………………
……………………………..…………………………………..
……………………………..…………………………………..


I.

PHẦN LÝ THUYẾT(15 phút)

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1 (0,5đ). Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào?
A. 1954

B. 1946

C. 1945
D. 1947
Câu 2(0,5đ).: Chương trình máy tính được lưu ở đâu?
A. Đĩa cứng
B. Đĩa CD
C. Thiết bị nhớ flash
D. Cả 3 đáp án A, B, C
Câu 3(0,5đ).: Đĩa cứng nằm ở bộ phận nào của máy tính?
A. Thân máy
B. Màn hình
C. Chuột
D. Bàn phím
Câu 4(0,5đ).. Khi sử dụng công cụ vẽ hình chữ nhật, em cần nhấn giữ phím nào
để vẽ được hình vuông?
A. Phím Shift

B. Phím Alt

C. Phím Ctrl
D. Phím Enter
Câu 5(0,5đ).: Muốn thực hiện thao tác sao chép hình, em nhấn giữ......:
A. Phím Shift
B. Phím Alt
C. Phím Ctrl
D. Phím Tab
Câu 6(0,5đ).: Hãy chọn những câu trả lời đúng:

Câu 7 (0,5đ):Khi tập gõ phím Shift do ngón nào phụ trách ?
A. ngón trỏ
B. Ngón áp út
C. Ngón út của hai bàn tay
D. Ngón giữa
Câu 8 (0,5đ).: Khu vực chính của bàn phím máy tính có những hàng nào:
A. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím cách.
B. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới, phím cách.
C. Hàng phím số, hàng phím mũi tên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím cách.
D. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím có gai, phím cách.


II.

THỰC HÀNH(20 phút)

Câu 9 (3đ). Em hãy sử dụng công cụ hình Elip để vẽ con gà như hình sau:

Câu 10 (3đ). Sử dụng phần mềm soạn thảo Word, hãy gõ bài thơ sau:
ƠN THẦY

Trăm năm Đạo giữ ở đời
Tiên học chữ Lễ sau rồi chữ Văn
Ơn Thầy khai sáng chữ Nhân
Công Thầy vun đắp bao lần chữ Tâm
Dạy luôn chữ Hiếu tình thâm
Khắc ghi chữ Nghĩa theo năm tháng ngày
Chữ Đức Thầy dạy đến nay
Cả luôn chữ Tín mai này lập danh
Chữ Trung thấm nghĩa sẽ thành
Có thêm chữ Chí xứng anh hùng rồi
Chữ Hướng làm vốn cuộc đời
Theo cùng năm tháng chữ Người đã lên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×