Tải bản đầy đủ

PPCT tin hoc lop 5

PHÂN PHỒI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 5
THEO TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN HỌC TIN HỌC LỚP 5”
(Áp dụng từ năm học 2017-2018)
CHỦ ĐỀ
1.
KHÁM
PHÁ
MÁY
TÍNH
2.
SOẠN
THẢO
VĂN
BẢN

3.
THIẾT
KẾ BÀI
TRÌNH
CHIẾU


TUẦN TIẾT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

4.
THẾ
GIỚI
LOGO
CỦA EM

5.
EM HỌC
NHẠC

22
23
24
25
26
27
28


29
30
31
32
33
34
35

1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
11,12
13,14
15,16
17,18
19,20
21,22
23,24
25,26
27
28
29,30
31,32
33,34
35,36
37,38
39,40
41,42
43
44
45
46
47
48
49,50
51,52
53,54
55,56
57,58
59,60
61,62
63,64
65,66
67,68
69,70

TÊN BÀI DẠY
HỌC KỲ I
Bài 1: Khám phá Computer
Bài 2: Luyện tập
Bài 3: Thư điện tử (Email)
Bài 4: Thư điện tử (tiếp theo)
Học và chơi cùng máy tính: Stellarium
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Kỹ thuật điều chỉnh một đoạn văn bản
Bài 3: Chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản
Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Học và chơi cùng máy tính: Xmind
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
Bài 4: Chèn một đoạn video vào bài trình chiếu
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
Bài 6: Thực hành tổng hợp
Ôn tập học kỳ I
Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
Học và chơi cùng máy tính: Windows Movie Maker 2.6
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau
Bài 3: Thủ tục trong Logo
Bài 3: Thủ tục trong Logo
Bài 4: Thu tục trong Logo (tt)
Bài 4: Thu tục trong Logo (tt)
Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 5: Luyện tập về thủ tục
Bài 6: Thay đổi màu và nét vẽ bằng câu lệnh
Học và chơi cùng MT: Đặt số vào đúng vị trí (Sudoku)
Bài 1: Làm quen với phần mềm MuseScore
Bài 2: Bước đầu tạo bản nhạc với phần mềm MuseScore
Bài 3: Ghi lời bản nhạc. Thay đổi nốt nhạc, thêm ô nhịp
Bài 4: Chèn ô nhịp và thay đổi thông tin về bản nhạc
Bài 5: Thiết lạp trang giấy và xuất bài nhạc
Học và chơi cùng máy tính: Gấu chơi Piano
Ôn tập học kỳ II
Kiểm tra học kỳ IITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×