Tải bản đầy đủ

PPCT tin hoc lop 4

PHÂN PHỒI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIN HỌC LỚP 4
THEO TÀI LIỆU “HƯỚNG DẪN HỌC TIN HỌC LỚP 4”
(Áp dụng từ năm học 2017-2018)
CHỦ ĐỀ TUẦN TIẾT

1.
KHÁM
PHÁ
MÁY
TÍNH

1
2
3
4
5
6
7

10
11

12
13
14
15
16
17
18

1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
9, 10
11,12
13,14
15
16
17
18
19,20
21,22
23,24
25,26
27,28
29,30
31,32
33,34
35,36

19
20
21
22
23
24
25
26

37,38
39,40


41,42
43,44
45,46
47,48
49,50
51,52

8
2.
EM TẬP
VẼ

3.
SOẠN
THẢO
VĂN
BẢN

4.
THIẾT
KẾ BÀI
TRÌNH
CHIẾU

5.
THẾ
GIỚI
LOGO

9

27
28
29
30
31
32
33
34
35

53
54
55,56
57,58
59,60
61,62
63,64
65,66
67,68
69,70

TÊN BÀI DẠY
HỌC KỲ I
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Các thao tác với thư mục
Bài 3: Làm quen với tệp
Bài 4: Các thao tác với tệp
Bài 5: Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài
Bài 6: Tìm kiếm thông tin từ Internet
Học và chơi cùng MT: Cùng luyện toán với phần mềm 2+2
Bài 1: Những gì em đã biết.
Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ.
Bài 2: Xoay hình, viết chữ lên hình vẽ.
Bài 3: Tìm hiểu thẻ View, thay đổi kích thước trang vẽ
Bài 4: Sao chép màu
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Học và chơi cùng MT: Tập vẽ với phần mềm Crayola Art
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Chỉnh sửa hình, viết chữ lên hình
Bài 3: Chèn và điều chỉnh tranh ảnh trong văn bản
Học và chơi cùng MT: Chỉnh sửa ảnh với phần mềm Fotor
Ôn tập học kỳ I
Kiểm tra học kỳ I
HỌC KỲ II
Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình và tranh ảnh
Bài 6: Luyện tập tổng hợp
Bài 1: Những gì em đã biết
Bài 2: Sao chép nội dung từ phần mềm khác
Bài 3: Tạo hiệu ứng cho văn bản trong trang trình chiếu
Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu
Bài 5: Thực hành tổng hợp
Học và chơi cùng máy tính: Luyện khả năng quan sát
với phần mềm The Monkey Eyes
Học và chơi cùng máy tính: Chơi cờ vua cùng phần
mềm Real Chess3D
Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
Bài 2: Các lệnh của Logo
Bài 3: Lệnh viết chữ, tính toán
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Sử dụng câu lệnh lặp
Bài 6: Luyện tập
Ôn tập học kỳ II
Kiểm tra học kỳ IITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×