Tải bản đầy đủ

CĐ1 bài 1

Tuần: .....................
Tiết: .....................
CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
- Học sinh biết cách tạo thư mục.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
+ Tranh, ảnh về: máy tính xách tay, máy tính bảng, và máy tính để bàn.
+ Phòng máy và sách giáo khoa.
2. Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG

NỘI DUNG DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG

CỦA HỌC SINH

ĐDDH

1
A. Ổn định tổ chức
phút

2
phút

B. Bài mới
1.Giới thiệu bài

Ở lớp 3 các em đã được học - HS lắng nghe
về máy tính, biết chức năng và ghi tên bài vào Slide 1
của từng bộ phận, biết các vở.
dạng thông tin. Hôm nay
chúng ta sẽ ôn lại những
kiến thức đã học để làm tiền
đề để tiếp tục khám phá
máy tính nhé.

2. Các hoạt động:
HĐ1: Các bộ phận - GV yêu cầu học sinh đọc
10
phút của máy tính.
và làm bài tập 1a (SGK
trang 7) vào sách.
Mục tiêu: Giúp HS - GV chữa bài trên máy
ôn tập các kiến thức: chiếu.
Máy tính có 4 bộ
- GV yêu cầu HS chỉ và nên
phận chính: thân
tên các bộ phận của máy
máy, màn hình,
tính xách tay.

- HS đọc yêu cầu Slide 1
và làm.


- HS lắng nghe.
Slide 2
- HS lên bảng trả
lời.
Slide 3


chuột, bàn phím. Và
nêu được chức năng
của từng bộ phận.

- GV giới thiệu thêm về
máy tính bảng: Máy tính
bảng không có bàn phím
tách rời, khi cần sử dụng chỉ
cần điều khiển bằng (dùng
bút hoặc ngón tay) chạm
vào màn hình hiển thị.
- GV yêu cầu học sinh đọc
và làm bài tập 1b, 1c (SGK
trang 7, 8) vào sách.
- Ở mỗi bài GV gọi HS đọc
bài làm của mình, gọi HS
khác nhận xét sau đó GV
chốt ý.

-HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu Slide 4
và làm.
Slide 5
- HS lắng nghe.

10 HĐ2: Các thao với - Hướng dẫn học sinh cách
phút thư mục
tạo thư mục: Nháy chuột
phải / New / Folder / gõ
Mục tiêu: Giúp HS tên / Enter.
ôn tập kiến thức: tạo - GV làm mẫu tạo thư mục. - HS quan sát.
thư mục; hiểu được Gọi 2 - 3 HS làm mẫu
tạo thư mục khoa - Yêu cầu HS tạo vài thư -HS thực hiện.
học và hợp lí sẽ giúp mục. GV kiểm tra lại.
việc tìm kiếm thông - Em tạo thư mục LOP4A -HS thực hiện.
tin trở lên dễ dàng và trên màn hình nền
nhanh chóng.
9
HĐ3: Bài tập 2
phút (SGK-8)

- Yêu cầu HS làm bài 2a
trang 8 SGK.
- GV gọi 1 HS lên bảng
thực hiện từng thao tác theo
yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu học sinh làm
vào sách.
- GV chữa bài.
- Yêu cầu HS làm bài 2b
trang 8 SGK.
- GV cho HS trao đổi nhóm

GV làm
trên
máy
tính.

- HS đọc yêu cầu.
- HS lên bảng
thực hiện.
-HS thực hiện.
Slide 6
- HS quan sát.

-HS trả lời.


đôi, gọi HS trả lời.
- GV gọi HS khác nhận xét
sau đó GV chốt ý.
3
C. Củng cố
phút Dặn dò

- Nhắc lại các bộ phận - HS lắng nghe
chính của máy tính và chức
năng của từng bộ phận.
- Tìm hiểu thêm thông tin
về máy tính trên các
phương tiện thông tin đại
chúng như: báo chí, sách tin
học, ...
- Chuẩn bị bài Những gì em
đã biết (tiết 2)

Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………


Tuần: .....................
Tiết: .....................
BÀI 1: NHỮNG GÌ EM ĐÃ BIẾT (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về máy tính, thư mục, thư mục con.
- Học sinh biết cách tạo thư mục.
II. CHUẨN BỊ:
2. Giáo viên:
+ Tranh, ảnh về: máy tính xách tay, máy tính bảng, và máy tính để bàn.
+ Phòng máy và sách giáo khoa.
2. Học sinh: dụng cụ học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
TG

NỘI DUNG DẠY HỌC

3
A. Ổn định tổ chức
phút Kiểm tra bài cũ

1
phút

B. Bài mới
1.Giới thiệu bài

HOẠT ĐỘNG
CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG
CỦA HỌC SINH

ĐDDH

- Hãy nêu các bộ phận - 1 HS trả lời.
chính của máy tính để bàn?
 Nhận xét + tuyên dương
- Tạo một thư mục có tên là - 1 HS thực
hành.
LOP4 trên máy giáo viên?
 Nhận xét + tuyên dương

- Chúng ta lại cùng nhau
-HS lắng nghe.
tiếp tục ôn những kiến thức
cũ để khám phá máy tính
nhé.

2. Các hoạt động:
HĐ1: Bài tập 3
10
phút

Bài 3a, 3b, 3c SGK trang -HS thực hành.
9. Yêu cầu HS trao đổi với
Slide 8
bạn ngồi chung máy tạo các
thư mục sau:
- Thư mục KHOILOP4.
- Thư mục con của thư
- Thực hiện
mục KHOILOP4 có tên lớp dưới sự giúp đỡ


4
phút

14 HĐ2: Ứng
phút mở rộng.

em (ví dụ LOP41; LOP42,
của GV và bạn
…)
bè.
- Trong thư mục lớp em,
tạo thư mục con có tên em
và tên một vài bạn trong
lớp.
 Quan sát và kịp thời giúp
đỡ, chỉ bảo các em gặp khó
khăn khi tạo thư mục.
Bài tập 3d SGK trang 9
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
3d.
- Yêu cầu HS làm cá
nhân vào sách (3ph)
- Gọi 2 - 3 HS đọc bài
làm của mình.
- Yêu cầu HS khác NX.
-HS đọc bài.
- GV nhận xét + tuyên
dương
-HS làm bài.
dụng, Yêu cầu HS mở thư mục
-HS trả lời.
tên lớp em đã tạo ở hoạt
động 3b. Tạo thư mục LAN
là thư mục con của thư mục -HS nhận xét.
có tên lớp em theo cách sau:
- Mở thư mục tên lớp em;
- Nháy chọn New folder;
- Gõ tên thư mục là LAN
-HS lắng nghe.
rồi nhấn Enter.
-Yêu cầu HS thực hành trên -HS thực hành.
máy
 Như vậy các em có thể
tạo thư mục bằng cách
khác như sau: Nháy chọn
New Folder/ Gõ tên thư
mục rồi nhấn Enter.

Slide 9


3
C. Củng cố
phút Dặn dò

- Nhắc lại cách tạo thư mục
và thư mục con.
- Xem trước bài Các thao
tác với thư mục

- HS lắng nghe. Slide 10

Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×