Tải bản đầy đủ

đề thi học sinh giỏi môn toán lớp 5

Môn Toán -Lớp 5
(Thời gian 60 phút)
Bài 1- Tính nhanh(2điểm)
49,8 – 48,5 + 47,2 - 45,9 + 44,6 – 43,3 + 42 – 40,7
Bài 2- So sánh các phân số: (3 điểm)
a) 111111 và 11022
151515 15030
b) 327 và 326
326 325
Bài 3-(2,5 điểm)
Cha hiện nay 43 tuổi. Nêú tính sang năm thì tuổi cha vừa gấp 4 lần tuổi con hiện nay. Hỏi
lúc con mấy tuổi thì tuổi cha gấp 5 lần tuổi con? Có bao giờ tuổi cha gấp 4 lần tuổi con
không? Vì sao?
Bài 4-(2,5 điểm)
Người ta muốn mở rộng một mảnh vườn hình chữ nhật để có dịên tích tăng lên 3 lần.
Nhưng chiều rộng chỉ có thể tăng lên gấp đôi nên phải tăng thêm cả chiều dài. Khi đó vườn
trở thành hình vuông. Hãy tính diện tích mảnh vườn sau khi mở rộng , biết chu vi mảnh
vườn lúc đầu là 42m.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×