Tải bản đầy đủ

gương cầu lõm

Đỗ Trọng Nga
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO
GV: Đỗ Trọng Nga
Đỗ Trọng Nga
KIỂM TRA BÀI CŨ
Bài 1 :Câu phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về tính chất ảnh của một
vật tạo bởi gương cầu lồi ?
A. Không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật
B. Hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
C. Hứng được trên màn, bằng vật.
D. Không hứng được trên màn, bằng vật.
Bài 2: Người lái xe ôtô dùng gương cầu lồi đặt ở phía trước mặt để quan
sát các vật ở phía sau lưng có lợi gì hơn là dùng gương phẳng ?
A. Ảnh nhìn thấy của gương cầu lồi rõ hơn trong gương phẳng.
B. Ảnh nhìn thấy trong gương cầu lồi to hơn trong gương phẳng.
C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương
phẳng.
D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi sáng rõ hơn vùng nhìn thấy của
gương phẳng.
A

C
Đỗ Trọng Nga
Trng Nga
Tiết 8: Gương cầu lõm
I- ảnh tạo bởi Gương cầu lõm
Bố trí thí nghiệm hình 8.1. Hãy quan sát ảnh của cây
nến tạo bởi gương cầu lõm.
Hỡnh 8.1
C1: nh ca cõy nn quan sỏt c trong gng cu lừm
thớ nghim trờn l nh gỡ ? So vi cõy nn thỡ ln hn hay
nh hn ?
1. Thớ nghim
- ảnh cây nến quan sát được trong gương là ảnh ảo.
- So với cây nến thì lớn hơn.
Đặt cây nến sát gương rồi di chuyển từ từ xa gương, cho
đến khi không nhìn thấy ảnh đó nữa.
Lu ý: Gng cu lừm nu t v trớ thớch hp nú cũn cú kh nng cho nh tht xut
hin phớa trc gng, nhng THCS ta ch nghiờn cu v nh o ca nú. Do ú khi
nghiờn cu nh o ca vt to bi gng cu lừm phi núi nh o ca vt to bi
gng cu lừm ch khụng núi nh ca vt to bi gng cu lừm mt cỏch chung
chung nh trng hp ca gng phng v gng cu li.
Đỗ Trọng Nga
TiÕt 8: G­¬ng cÇu lâm
I- ¶nh t¹o bëi G­¬ng cÇu lâm
2. Kết luận
1. Thí nghiệm
Ảnh………tạo bởi gương cầu lõm……………vật.ảo lớn hơn Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
C2 : Bằng các kiến thức đã học hãy so sánh ảnh của vật tạo bởi gương
phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Rồi hoàn thành các thông tin vào
bảng:
Gương phẳng Gương cầu lồi Gương cầu lõm
Ảnh ảo …………..vật …………..vật …………..vật
Guơng cầu lõm
Guơng cầu lồi
Guơng phẳng
bằng nhỏ hơn lớn hơn
Trng Nga
Tiết 8: Gương cầu lõm
I- ảnh tạo bởi Gương cầu lõm
II- Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu
lõm
nh o to bi gng cu lừm ln hn vt.
1. Đối với chùm tia tới song song
a) Thớ nghim
Dựng ốn pin chiu mt chựm tia sỏng song
song i l l trờn mt mn chn, ti mt
gng cu lừm. Quan sỏt chựm tia phn x
xem nú cú c im gỡ ?
b) Kt lun
Chiu mt chựm tia ti song song lờn mt
gng cu lừm, ta thu c mt chựm tia
phn x. .ti mt im trc
gng.
hi t

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×