Tải bản đầy đủ

Thư ngỏ vận động quỹ tổ chức đại hội

ỦY BAN HỘI LHTN VIỆT NAM

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

XÃ PHÚC HÒA
THƯ NGỎ
Vận động quỹ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Phúc Hòa
Kính gửi: - ………………………………………………………………………………
Trong những năm qua Thanh niên và công tác thanh niên xã Phúc Hòa đang ngày càng
nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể
quan tâm đào tạo, nhằm giúp thanh niên vừa hồng về nhân cách, vừa chuyên về kỹ năng.
Các hoạt động tuyên truyền của được diễn ra rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại
chúng, các diễn đàn trên mạng xã hội và thông qua các băng-zôn, khẩu hiệu, bảng tin… đã
phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục bám sát và phản ánh rõ ràng, sinh động các hoạt
động của tuổi trẻ, được đông đảo hội viên, thanh niên và nhân dân ủng hộ.
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Phúc Thọ về việc “Tổ
chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam
huyện Phúc Thọ lần thứ V”.
Trên tinh thần đó, được sự quan tâm của Hội cấp trên và lãnh đạo Đảng, chính quyền
địa phương Hội LHTN Việt Nam xã Phúc Hòa sẽ tổ chức Đại hội điểm. Vì kinh phí tổ
chức rất lớn, trong khi kinh phí của Hội còn hạn hẹp. Nay Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã

Phúc Hòa kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân; quan tâm ủng hộ cho Ủy ban
Hội để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Phúc Hòa
Mọi sự ủng hộ xin gửi trực tiếp tới:
Đồng chí Khuất Mạnh Quốc – PBT Đoàn xã

SĐT: 0838.213.123

Thay mặt cho Ủy ban Hội LHTN Việt nam xã Phúc Hòa xin chân thành cảm sự
đóng góp quý báu của tất cả quý vị.
Rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị.

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

TM. ỦY BAN HỘITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×