Tải bản đầy đủ

03 t7 laptrinhcoban

HƯỚNG DẪN
LẬP TRÌNH
Tập Huấn SRobot 2018 - 2019
Saigon Institute of Technology


Arduino IDE


Sarduino Pascal


Các Bài Tập Thực Hành
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Blink: bật – tắt đèn led: sử dụng hàm delay
Blink: bật – tắt đèn led: sử dụng hàm millis
Blink: for, while, do – while.
Đọc cảm biến dò line và hiển thị giá trị ra màn hình
Đọc encoder, hiển thị giá trị encoder ra màn hình
Đọc cảm biến góc nghiêng MPU6050
Điều khiển động cơ quay thuận/nghịch
Đo vận tốc động cơ khi đang quay
Đọc khoảng cách, dùng cảm biến siêu âmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×