Tải bản đầy đủ

08 GUONG CAU LOM

Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

GƯƠNG CẦU LÕM

Khi khám răng, các nha só quan sát phần bò che
khuất của răng bằng cách nào ?

42


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 1: Gương cầu lõm là :
A- Mặt cầu lõm phản xạ tốt ánh sáng.
B- Mặt cầu lồi phản xạ tốt ánh sáng.
C- Mặt cầu lõm hấp thụï tốt ánh sáng.
D- Mặt cầu lồi trong suốt.

Câu 2: Các vật nào sau đây có thể coi là gương cầu lõm :
A- Chóa đèn pin.
B- Chóa đèn ôtô.
C- Gương dùng để thu và hội tụ ánh sáng Mặt Trời.
D- Câu A, B, C đúng.
Câ u 3: Lần lượt đặt ngọn nến trước gương cầu lồi, gương cầu lõm, gương
phẳng. Chọn câu đúng :
A- Kích thước ảnh ngọn nến qua gương phẳng nhỏ hơn qua gương cầu
lõm.
B- Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn qua gương cầu
lõm.
C- Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lồi nhỏ hơn qua gương
phẳng.
D- Kích thước ảnh ngọn nến qua gương cầu lõm và gương cầu lồi là
bằng nhau.
Câu 4: Những vật nào sau đây có thể xem gần đúng là một phần của gương cầu
lõm :
A-Mặt ngoài chiếc cốc tráng bạc.
B-Mặt ngoài chiếc nồi được đánh nhẵn bóng.
C-Mặt trong của thành nồi được đánh nhẵn bóng.
D-Đáy của chậu nhựa.
Câu 5: Để quan sát các phần bò che khuất của răng, các nha só thường dùng
một dụng cụ hình tròn bằng kim loại. Theo em đó là một gương phẳng, gương
cầu lồi hay gương cầu lõm ?

43


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Câu 6: Nếu chùm tia sáng song song đến hội tụ tại một gương cầ u thì tia phản
xạ không hội tụ tại một điểm. Để khắc phục nhược điểm này, người ta chỉnh
sửa mặt cầu thành mặt pa-ra-bôn.

Tìm hiểu trong cuộc sống thực tế, em hãy nêu các ứng dụng của mặt
pa-ra-bôn.
Câu 7: Tại sao người ta không dùng gương cầu lõm mà dùng gương cầu lồi để
đặt ở những chỗ đường đèo gấp khúc có vật cản che khuất .Câu 8: Trong hình vẽ dưới đây, cho biết các tia
tới và tia phản xạ đến gương lõm tại A và B,
hãy vẽ gương cầu lõm.

44


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

- Gương cầu lõm là gương cầu có mặt phản xạ là mặt lõm.
- Các tia sáng đến gương cầu lõm phản xạ theo đònh luật
phản xạ ánh sáng.
- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật.
- Chiếu một chùm tia song song đến gương cầu lõm, chùm
tia phản xạ hội tụ tại một điểm. Ngựơc lại, nếu đặt nguồn
sáng tại điểm đó, chùm tia phản xạ trở thành chùm song
song.

Để tập trung ánh sáng Mặt Trời, người ta dùng
các gương phẳng chiếu ánh sáng vào một
gương cầu lõm. Gương cầu lõm này sẽ tập
trung ánh sáng, đốt nóng lò và như thế người
ta thu được năng lượng Mặt Trời.

45


Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 7

Nguyễn Đức Hiệp – Lê Cao Phan

Mặt trong của chiếc thìa có thể
xem là gương cầu lõm . Em hãy tìm
một chiếc thìa bằng inox, sạch,
nhẵn bóng, nếu là hình cầu càng
tốt. Đứng trước gương phẳng, em
hãy dùng thìa để quan sát những
phần của răng mà bình thường
không thể quan sát được. Đó cũng
là một phương pháp để tự khám
răng, phát hiện những khuyết tật
nhỏ để được chữa trò kòp thời.

Câu 1: A; Câu 2: D; Câu 3: C; Câu 4: C
Câu 5: Đó là gương cầu lõm, dùng để tạo ảnh lớn hơn vật để dễ quan sát chi
tiết nhỏ trong răng.
Câu 6: Gương pa-ra-bôn dùng để:
- Hội tụ ánh sáng mặt trời để đun nóng,
làm bếp Mặt Trời.
- Làm ăng ten để thu sóng (thường thấy
loại ăng ten này trên các nóc nhà cao t?ng),
của các đài ra đa.
- Dùng để phát một chùm sáng hoặc
chùm sóng song song.
Câu 7: Vì vùng quan sát của gương cầu lõm nhỏ hơn
gương cầu lồi.
Câu 8:
Vẽ các đường phân giác tại A và B. Các đường
phân giác này cắt nhau tại tâm của mặt cầu. Từ tâm này,
dùng com-pa vẽ mặt cầu.

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×