Tải bản đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT LÀM NGHĨA TRANG
Hôm nay, ngày 24 tháng 2 năm 2019
Tại nhà ông: Nguyễn Kim Đường
Thuộc: tổ dân phố 13 thị trấn Hương Khê Hà Tĩnh
I.
Chúng tôi gồm có:
a, Đại diện bên chuyển nhượng (gọi tắt bên A) gồm:
1. Ông: Trần Quang Đại.
Số CMND: 183568811. Do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp 27-05-2015
Địa chỉ: Tổ dân phố 13. Thị trấn Hương Khê – Hà Tĩnh
2. Ông: Nguyễn Anh Tu
Số CMND: 183538746. Do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp 31-01-2012
Địa chỉ: tổ dân phố 16 – thị trấn Hương Khê – Hà Tĩnh
b, Đại diện bên nhận chuyển nhượng (gọi tắt bên B) gồm:
1. Ông: Nguyễn Kim Đường
Số CMND: 183316116 Do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp 30-05-2014
Địa chỉ: tổ dân phố 13 – Thị trấn Hương Khê – Hà Tĩnh
2. Ông: Nguyễn Kim Kính
Số CMND: 183568823 Do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp 06-05-2004

Địa chỉ: tổ dân phố 13 – Thị trấn Hương Khê – Hà Tĩnh
3. Ông: Nguyễn Kim Quyết
Số CMND: 183770519 Do CA tỉnh Hà Tĩnh cấp 19-09-2014
Địa chỉ: tổ dân phố 13 – Thị trấn Hương Khê – Hà Tĩnh
II.

Thỏa thuận hợp đồng
Sau khi bàn bạc thỏa thuận bên A đồng ý chuyển nhượng, mua bán cho bên B
một thửa đất thuộc nghĩa trang Đập Bãi Dài, thuộc xóm 4, xã Gia Phổ, huyện
Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh để làm nghĩa trang gia đình lâu dài.
Vị trí và diện tích mặt bằng như sau:
+ Phía đông giáp đường 3 mét
+ Phía nam giáp nghĩa trang ông Khang
+ Phía tây giáp bờ suối
+ Phía Bắc giáp nghĩa trang ông Tho
Tổng diện tích mặt bằng 10m x 15m = 150m2 (một trăm năm mươi mét
vuông)
Với đơn giá + thanh toán + hiện trạng thửa đất:


+ Đơn giá: 16.000.000 vnđ (mười sáu triệu đồng)
+ Hiện trạng bên A: Đã san lấp tạo mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho bên B
+ Bên B đã thanh toán bằng tiền mặt đầy đủ 100% cho bên A
III. Trách nhiệm mỗi bên
Bên A chịu trách nhiệm về nguồn gốc sử dụng hợp pháp của thửa đất. Bàn giao
đủ diện tích cho bên B đã thỏa thuận.
Cam kết chung: hai bên cam kết thực hiện các điều khoản đủ như trong hợp
đồng. Có gì vướng mắc, hai bên cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tình thần xây
dựng.
Hợp đồng được lập thành 2 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 1 bản và cùng
nhau thực hiện bên nào làm sai bên đó phải chịu trách nhiệm.
Bên chuyển nhượng đất (A)

Bên nhận chuyển nhượng (B)

Sơ đồ nghĩa trangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×